Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Tidigare brevutgåvor

Berta Edelfelts brevutgåvor 1917−1930

Berta Edelfelt publicerade broderns brev i urval i fem delar. Holger Schildts förlag i Helsingfors gav ut brevutgåvorna mellan åren 1917 och 1930. Breven är inte återgivna i sin helhet, utan underställdes en hel del redigering och censur. Albert Edelfelt själv hade avlidit 1905 och många av de personer som han hade skrivit om i breven till modern och systrarna levde fortfarande eller hade ättlingar och familjemedlemmar i livet. Berta Edelfelt ville inte stöta sig med omgivningen, och hon ville inte heller inbjuda omvärlden att blicka in på broderns mest privata och intima sidor. Sådant som kunde uppfattas som stötande, omoraliskt och olämpligt lämnade hon utanför brevutgåvorna. Systern ville bevara minnet av brodern som nationalkonstnär.

Ur Albert Edelfelts brev. Drottning Blanca och Hertig Carl samt några andra tavlor, utg. Berta Edelfelt, Helsingfors: Schildts 1917

Ur Albert Edelfelts brev. Resor och intryck, utg. Berta Edelfelt, Helsingfors: Schildts 1921

Ur Albert Edelfelts brev. Liv och arbete, utg. Berta Edelfelt, Helsingfors: Schildts 1926

Ur Albert Edelfelts brev. Middagshöjd, utg. Berta Edelfelt, Helsingfors: Schildts 1928

Ur Albert Edelfelts brev. Resor och intryck, utg. Berta Edelfelt, Helsingfors: Schildts 1930

Andra brevutgåvor

Ett kronologiskt och kommenterat urval av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt i översättning till finska utkom 2001, utgivna av konsthistorikern Anna Kortelainen: Niin kutsuttu sydämeni. I boken finns 232 brev översatta till finska av författaren Sirpa Kähkönen. Översättningarna ingår nu i den här utgåvan.

Niin kutsuttu sydämeni. Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873−1901, utg. Anna Kortelainen, övers. Sirpa Kähkönen, Helsingfors: Otava 2001.

I utgåvan Albert Edelfelt och Ryssland från 2004 samlades alla brev som Edelfelt skrev i Ryssland samt brev och brevfragment i vilka Edelfelt skrev om konstbeställningar och personer i Ryssland. De är utgivna och kommenterade av konst- och kulturhistorikerna Rainer Knapas och Maria Vainio (Vainio-Kurtakko). Texterna finns att ladda ner som pdf här.

Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875−1905, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio[-Kurtakko], Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 668, Helsingfors: SLS 2004.