Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kajana

Brev skrivna i Kajana i kronologisk ordning

Brev som nämner Kajana i kronologisk ordning

Paris 10 februari 86 10 februari 1886
Edelfelt har funderat på att göra en resa till norra Finland, kanske tillsammans med Gallén; vill se "vildare trakter" än Haiko, "midsommarljus och rigtiga finn-finnar"; funderar på att åka till Kajana i juni, därifrån till Uleåborg.
Paris, d. 31 mars 87 31 mars 1887
Edelfelt föreslår att han på sommaren reser i Finland tillsammans med både Annie och Berta Edelfelt, till Viborg, längs Saima kanal, till Imatra och Punkaharju; han kunde fortsätta med den ena av dem till Kuopio, Idensalmi, Kajana och Uleåborg.
Bregentved måndag 30 1 januari 1893
Huru gick det med herrskapet Sparre? Reste de verkligen till Kajana? – Jag har aldrig sett en menniska med sådan fanatism fasthålla en idé, som Sparre denna Kajanafärd. –