Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Personförteckning

medlem i inflytelserik morisk släkt i Granada, enligt legenden älskare till Abu al-Hasans hustru Zoraya
greve, general, riksråd, deltog i kuppen mot Gustav IV Adolf 1809, förekommer i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1757-1815)
svensk kung
(1710-1771)
romersk patricierkvinna, mor till Tiberius och Gaius Gracchus
(190-110 f.Kr.)
Sankta Agata, jungfru som led martyrdöden, helgon i katolska kyrkan
(225-251)
biskop, reformator, översatte Bibeln till finska
(omkr. 1510-1557)
d.y., mor till Nero
(15 e.Kr.-59)
klassisk grekisk dramatiker
(ca 525 f.Kr.-456 f.Kr.)
av Mecklenburg, kung av Sverige, hertig av Mecklenburg
(1338/1340-1412)
den store, kung av Makedonien
(356-323 f.Kr.)
kejsare av Ryssland
(1777-1825)
storhertiginna av Hessen-Darmstadt
(1843-1878)
florentinsk författare, Italiens nationalskald, ämbetsman, statslärd
(ca 1265-1321)
florentinsk konstnär
(1535-1607)
kalif
(763/766-809)
grekisk filosof
(ca 500 f.Kr.-428 f.Kr.)
engelsk prinsessa, dotter till Karl I
(1637-1640)
munk, missionär, helgon
(801-865)
man från Bithynien, kejsar Hadrianus älskling och förtrogne, förgudad efter sin död, ibland tillbedd som gud, ibland som hero
(ca 111-130)
franskt nationalhelgon
(1412-1431)
general, kansler för Åbo Akademi, greve
(1757-1814)
g.m. G.M. Armfelt
(1761-1832)
flamländsk politiker och statsman
(ca 1290-1345)
helgon, grundare av franciskanerorden
(ca 1181-1226)
hunnernas kung
(ca 406-453)
den starke, kurfurste av Sachsen under namnet Fredrik August I, kung av Polen som August II
(1670-1733)
tysk tonsättare och organist
(1685-1750)
fransk författare
(1799-1850)
adelsätt från Toscana
karthagisk fältherre
(248-ca 183 f.Kr.)
fransk sjöhjälte, även porträtterad på scen i Edmond Haraucourts pjäs Jean Bart
(1651-1702)
italiensk konstnär
(1510-1592)
seigneur, chevalier [riddare], fransk militär
(1473-1524)
fransk dramatiker
(1732-1799)
tysk tonsättare och pianist
(1770-1827)
italiensk konstnär
(1429-1507)
svensk skald
(1740-1795)
d.ä., teolog, ärkebiskop, hörde till Edelfelts farmors släkt
(1632-1709)
d.y., teolog, ärkebiskop, hörde till Edelfelts farmors släkt
(1675-1743)
svensk teolog, professor, ärkebiskop, orientalist, hörde till Edelfelts farmors släkt
(1689-1758)
svensk teolog, ärkebiskop, professor, prokansler för Uppsala universitet, hörde till Edelfelts farmors släkt
(1683-1747)
lärare vid navigationsskola, kollegieassessor, Albert Edelfelts farmors bror
(1791-1845)
svensk bibliofil och författare
(1687-1746)
landshövding, bergsråd, hörde till Edelfelts farmors släkt
(1680-1755)
svensk ämbetsman, riksdagsman, tidningsutgivare, boksamlare
(1713-1791)
fransk dramatiker, också huvudfigur i Edmond Rostands pjäs Cyrano de Bergerac från 1897
(1619-1655)
italiensk skulptör, arkitekt och målare
(1598-1680)
fransk marskalk
(1753-1815)
svensk läkare, kemist, farmaceut
(1779-1848)
svensk friherre, författare, hovman, publicist, dramatiker
(1796-1868)
anmoder till Varvara Mjatleva
grevinna, farmor till Varvara Mjatleva
av Namur, drottning av Sverige, Norge och Skåne, g.m. kung Magnus Eriksson
(ca 1320-1363)
fransk poet, rikshistoriograf, medlem av Franska Akademien
(1636-1711)
fransk poet, författare och kritiker
(1636-1711)
fransk revolutionär
(1765-1795)
kejsarinna av Frankrike, g. 1) Alexandre de Beauharnais, 2) Napoleon I Bonaparte
(1763-1814)
mor till Napoleon I
(1750-1836)
kejsare av Frankrike
(1769-1821)
greve av Molina, spansk tronpretendent, bror till Ferdinand VII av Spanien
(1788-1855)
italiensk furstinna från den mäktiga släkten Borgia; har i konsten ofta framställts som en femme fatale; syster till Cesare B.
(1480-1519)
fransk teolog och biskop
(1627-1704)
italiensk, florentinsk konstnär
(1445-1510)
fransk skulptör
(1711-1753)
fransk konstnär
(1703-1770)
korsriddare
(ca 1960-1100)
fransk möbelmakare, skulptör, konstnär, illustratör
(1642-1732)
flamländsk-florentinsk skulptör
(1529-1608)
prins av Condé, fransk fältherre
(1621-1686)
grevlig ätt
hovfröken, godsägare, g.m. Jakob de la Gardie
(1596-1674)
greve, generalguvernör över Finland, kansler för Åbo Akademi, riksråd, g.m. 1. Christina Catharina Stenbock, 2. Beata De la Gardie
(1602-1680)
dansk astronom
(1546-1601)
italiensk arkitekt
(1444-1514)
svensk konstnär
(1759-1818)
romersk senator och statsman, var delaktig i mordet på Julius Caesar
(85 f. Kr.-42 f. Kr.)
romersk senator och statsman, deltog i mordet på Julius Ceasar
(85-42 f.Kr.)
upplyst, uppvaknad, en benämning som gavs Siddhartha Gautama vars lära är grundläggande för buddhismen, den historiska personens liv är främst känt genom myter
skotsk nationalpoet
(1759-1796)
brittisk lord, författare
(1788-1824)
franska skald
(1780-1857)
romersk kejsare
(100-44 f.Kr.)
jurist, ämbetsman
(1737-1817)
fransk-schweizisk reformator
(1509-1564)
italiensk konstnär
(1697-1768)
spansk konstnär
(1601-1657)
Don Carlos av Spanien, prins av Asturien, skildrad i Schillers pjäs Don Carlos, som blivit opera av Verdi
(1545-1568)
fransk militär, politiker, matematiker
(1753-1823)
drottning av Danmark
(1751-1775)
romersk fältherre och statsman, delaktig i mordet på Julius Caesar och i det inbördeskrig i romarriket som påföljde detta
(86 f.Kr. -42 f. Kr.)
Cato den yngre, romersk senator
(95-46 f.Kr.)
romersk poet
(84-54 f.Kr.)
romersk kejsare, militär
(100-44 f.Kr.)
Sankta Cecilia, helgon, kyrkomusikens, musikernas och de blindas skyddshelgon
riksråd, diplomat, kammarrevisionspresident
(1684-1754)
florentinsk skulptör, guldsmed och äventyrare
(1500-1571)
italiensk patricierdam
(1577-1599)
spansk författare
(1547-1616)
amiral, skeppsbyggmästare
(1721-1808)
fransk grammatiker
(1787-1858)
fransk konstnär
(1699-1779)
fransk greve, politiker, diplomat, militär och författare
(1768-1848)
polsk kompositör
(1810-1849)
präst, teolog, diktare
(1774-1806)
fransk skald, anklagad för brott mot staten och sedermera giljotinerad
(1762-1794)
romersk talare, författare, politiker
(106-43 f.Kr.)
italiensk konstnär
(ca 1240-1302)
italiensk konstnär
(ca 1459-1517)
markis, fransk hovman, förekommer som karaktär i roman av Alfred de Vigny och i opera av Charles Gounod
(1620-1642)
romersk kejsare
(10 f.Kr-54 e.Kr)
påve
(1536-1592)
genuansk upptäcktsresande, köpman
(1451-1506)
girondist under franska revolutionen, Jean Paul Marats mördare
(1768-1793)
fransk dramatiker
(1606-1684)
italiensk renässanskonstnär
(ca 1489-1534)
Voltaires förläggare
Voltaires förläggare
flamländsk konstnär
(1584-1669)
greve, poet, diplomat, riksråd, en av rikets herrar, kanslipresident, universitetskansler
(1731-1785)
engelsk militär och statsman
(1599-1658)
svensk greve, militär, arkitekt, krigsråd, landshövding, fältmarskalk; utgav planschverket "Suecia antiqua et hodierna"
(1625-1703)
tysk skulptör
(1758-1841)
fransk konstnär och möbelarkitekt
(1748-1825)
fransk amiral
(1519-1572)
fransk konstnär
(1797-1856)
fransk kurtisan och salongsvärdinna
(1613-1650)
grekisk statsman och orator
(384-322 f.Kr.)
Madame de Staël, författare, salongsvärdinna
(1766-1817)
fransk greve, statsman och diplomat
(1719-1787)
grekisk filosof
(ca 412-323 f.Kr.)
italiensk konstnär
(1616-1686)
italiensk konstnär
(1581-1641)
florentinsk skulptör
(ca 1386-1466)
genovesisk amiral
(1539-1606)
nederländsk konstnär
(1613-1675)
friherre, överste, landshövding och ståthållare, chef över Upplands regemente, förekommer i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1767-1822)
fransk kurtisan, Ludvig XV:s mätress
(1743-1793)
officer, omnämnd i J.L. Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1774-1809)
flamländsk konstnär
(1599-1641)
generallöjtnant, friherre
(1758-1820)
g.m. Albrecht Dürer
(1475-1539)
tysk konstnär, grafiker och konstteoretiker
(1471-1528)
greve av Egmont, motsatte sig tillsammans med greve av Hoorn den spanska inkvisationen i Spanska Nederländerna, avrättades på Grand-Place i Bryssel, där en staty av honom och Hoorn restes, den flyttades sedermera till Place du Petit Sablon
(1522-1568)
dödfödd dotter till Augustin och Catharina Ehrensvärd
amiral, tecknare, riksdagsledamot, fältmarskalk, artilleriofficer
(1710-1772)
tecknare, amiral
(1745-1800)
av Thüringen, ungersk lantgrevinna och franciskantertiar, helgon, inspiration till Elisabeth i Richard Wagners opera Tannhäuser
(1207-1231)
engelsk prinsessa, dotter till Karl I
(1635-1650)
drottning av England
(1533-1603)
svensk bergsman och frälseman, upprorsledare och rikshövitsman
(sl. 1300-tal-trol. 1436)
grekisk fältherre och statsman
(ca 418-362 f.Kr.)
"kung Märta", gift med Svante Sture d.y., syster till Gustav Vasas andra fru Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud); namnet "kung Märta" fick hon eftersom hon under makens återkommande långa frånvaron från godset fick bära ett stort ansvar
(1520-1584)
kung av Sverige
(ca 1316-1374)
kung av Sverige
(1533-1577)
finländsk överste
(1755-1837)
grekisk matematiker
(ca 325-ca 265)
grekisk tragediförfattare
(ca 480-ca 406 f.Kr.)
flamländsk konstnär
(1390-1441)
italiensk parfymtillverkare, verksam i Köln där han började tillverka Eau de Cologne
(1685-1766)
hertig av Orléans
(1810-1842)
av Kastilien, kung, helgon i katolska kyrkan
(1199-1252)
d.y., svensk greve, generallöjtnant, riksmarskalk och ambassadör under Gustav III:s tid
(1755-1810)
grekisk skulptör
(490 f.Kr.-430 f.Kr.)
renässanskonstnär
(1395-1455)
kung av Spanien och Portugal
(1527-1598)
finländsk konstnär
(1784-1833)
uppförde troligen i slutet av 1400-talet den gamla huvudbyggnaden på godset Qvidja
riksmarsk, överamiral, ståthållare
(1535-1597)
bankir, grundare till fransk bankirdynasti med kontor i Paris
(1767-1855)
fransk konstnär
(1732-1806)
italiensk konstnär från Bologna
(1450-1517)
amerikansk boktryckare, vetenskapsman, diplomat och politiker
(1706-1790)
kejsare av Österrike, kejsare av tysk-romerska riket som Frans II till 1806
(1786-1835)
kung av Frankrike
(1494-1547)
författare, biskop professor
(1772-1847)
kung av Danmark
(1723-1766)
drottning av Sverige, g.m. Gustav IV Adolf
(1781-1826)
kung av Preussen
(1712-1786)
fransk teolog och författare, ärkebiskop av Cambrai, informator åt franska tronföljaren hertigen av Burgund, författare till uppfostringsromanen "Les Aventures de Télémaque
(1651-1715)
brittisk konstnär
(1727-1788)
morisk prinsessa
portugisisk upptäcktsresande
(ca 1460-1524)
grevinna Blessington, irländsk författare och salongsvärdinna i London
(1789-1849)
fransk författare
(1776-1852)
svensk historiker, filosof, författare, tonsättare, professor i historia, ledamot av Svenska Akademien
(1783-1847)
Sankt Göran, kristen martyr, helgon
(275/280-303)
prins av Danmark, gift med drottning Anna av Storbritannien
(1653-1708)
rysk generalkonsul i Köpenhamn, baron, far till Maria von Flotow
(1779-1852)
renässanskonstnär från Florens
(1449-1494)
florentinsk konstnär
(1449-1494)
italiensk konstnär
(ca 1477-1510)
fransk författare, dramatiker
(1804-1855)
fransk konstnär
(1767-1824)
tysk tonsättare
(1714-1787)
rysk tsar, förekommer i skådespel av Alexander Pusjkin och i opera av Modest Musorgskij
(ca 1551-1605)
flamländsk konstnär
(ca 1435/1440-1482)
författare, poet, naturforskare
(1749-1832)
fransk prinsessa, drottning av Polen
(1611-1667)
fransk skulptör
(ca 1510-ca 1565)
spansk konstnär
(1746-1828)
romersk politiker och folktribun, bror till Tiberius Gracchus, son till Tiberius Sempronius Gracchus d.ä. och Cornelia Africana
(153-121 f.Kr.)
romersk politiker och folktribun, bror till Gaius Gracchus, son till Tiberius Sempronius Gracchus d.ä. och Cornelia Africana
(ca 162-133 f.Kr)
fransk konstnär
(1725-1805)
fransk författare, även gestaltad i skådespel av Thédore de Banville
(ca 1470-1538/1539)
dansk adelsdam vars kärleksliv väckte mycket uppmärksamhet, förekommit i flera böcker, bl.a. i J.P. Jacobsens "Fru Marie Grubbe" från 1876
(1643-1718)
prins av Joinville, hertig av Guise, greve av Eu
(1550-1588)
kung av Sverige
(1496-1560)
kung av Sverige
(1594-1632)
kung av Sverige
(1746-1792)
kung av Sverige
(1778-1837)
fransk konstnär
(1783-1855)
fransk konstnär
(1791-1824)
musiker, tonsättare, hovkapellmästare i Sverige, senare director musices vid Uppsala universitet och "studentsångens fader"
(1759-1833)
dansare, hertig Fredrik Adolfs mätress
(1758-1826)
svensk författare och poet, känd gestalt i Stockholms teater- och ordensliv, nära vän till Bellman
(1732-1800)
svensk ämbetsman och politiker
(1686-1768)
Hårfager, enade Norge
(850-933)
österrikisk tonsättare
(1732-1809)
tysk filosof
(1770-1831)
dansk dramatiker, kritiker, chef för Det Kongelige Theatre
(1791-1860)
tysk författare
(1797-1856)
dotter till Paul I, syster till Alexander I och Nikolaj I, g.m. sotrhertig Fredrik Ludvig av Mechlenburg-Schwerin
(1784-1803)
Katarina av Alexandria, jungfru, martyr, helgon
(ca 282-ca 305)
holländsk konstnär
(1613-1670)
engelsk prinsessa, hertiginna av Orléans, dotter till Karl I
(1644-1670)
biskop, Finlands apostel och nationalhelgon
hertig av Gloucester, son till Karl I
(1640-1660)
kung av Frankrike, kung av Polen
(1551-1589)
kung av Frankrike
(1553-1610)
kung av England
(1491-1547)
g.m. Herodes II och senare med Herodes Antipas, mor till Salome
(15 f.Kr.-efter 39 e.Kr.)
dansk författare
(1797-1870)
svensk konstnär och vävare, professor vid Konstakademien
(1732-1816)
finländsk författare, g.m. majoren, friherre Gustav Hjärne som var stationerad på Sveaborg vid fästningens kapitulation 1808
(1779/1780[?]-1860)
tysk författare, kompositör, hans berättelser har också fungerat som grund till Jacques Offenbachs opera Hoffmans äventyr
(1776-1822)
engelsk konstnär
(1697-1764)
japansk konstnär
(1760-1849)
d.y., tysk konstnär
(1497-1543)
norsk-dansk författare
(1684-1754)
enligt tradition författare till eposen Iliaden och Odysséen
greve av Hoorn, motsatte sig tillsammans med greve Egmont den spanska inkvisationen i Spanska Nederländerna, avrättades på Grand-Place i Bryssel, där en staty av honom och Egmont restes, den flyttades sedermera till Place du Petit Sablon
(ca 1518-1568)
romersk skald
(65 f.Kr.-8 f.Kr.)
svensk greve
(1725-1796)
fransk skulptör
(1741-1928)
österrikisk-ungersk pianist, kompositör
(1778-1837)
böhmisk teolog och reformator
(1371-1415)
tysk-brittisk tonsättare
(1685-1759)
grevinnan de Dantzig, avporträtteras i Victorien Sardous och Émile Moreaus pjäs "Madame Sans-Gêne"
(1753-1835)
amerikansk författare
(1783-1859)
av Kastilien
(1451-1504)
fransk konstnär
(1767-1855)
kung av England, Skottland och Irland
(1633-1701)
kung av Sverige
(1537-1592)
brittisk författare, lexikograf, språkvetare
(1709-1784)
flamländsk konstnär
(1593-1678)
kejsarinna av Frankrike, Napoleon I:s första gemål
(1763-1814)
dansk sjömilitär
(1629-1697)
påve
(1443-1513)
greve av Ceuta, enligt legenden far till Florinda la Cava
hertiginna av Abrantès, fransk författarinna
(1784-1838)
finländsk major, deltog i Anjalaförbunder 1788 och tvingades i landsflykt, rehabiliterades i Finland 1809
(1757-1825)
tysk filosof
(1724-1804)
frankisk kung, romersk kejsare
(742-814)
hertig av Burgund, kallad Karl den djärve
(1433-1477)
kronprins av Sverige / hertig av Slesvig-Holstein-Sönderborg-Augustenborg
(1768-1810)
greve av Flandern, Karl den gode, son till danske kungen Knut den helige och Adele av Flandern
(1085-1127)
kung av England, Irland och Skottland
(1600-1649)
kung av England, Skottland, Irland
(1630-1685)
kung av Sverige
(1550-1611)
tysk-romersk kejsare (Karl V), kung av Kastilien och Aragonien (Karl I)
(1500-1558)
kung av Frankrike
(1757-1836)
kung av Sverige
(1655-1697)
kung av Sverige
(1682-1718)
kung av Sverige
(1748-1818)
kung av Sverige
(1763-1844)
kejsarinna av Ryssland, även Katarina den stora
(1729-1796)
österrikisk konstnär
(1741-1807)
diktare, publicist, ledamot av Svenska Akademien
(1751-1795)
dansk teolog, filosof, författare
(1813-1855)
finländsk major, 1789 dömd för delaktighet i Anjalaförbundet, flydde till Ryssland, rehabiliterad i Finland 1809
(1753-1808)
fransk general
(1753-1800)
polsk-litauisk militäringenjör och militärledare som deltog i amerikanska frihetskriget och i det polska upproret vid Polens andra och tredje delning
(1746-1817)
Kristian Tyrann, kung av Danmark och Norge, kung av Sverige
(1481-1559)
kung av Danmark
(1749-1808)
Kristina av Sachsen, dansk, norsk och svensk drottning, g.m. kung Hans av Danmark
(1461-1521)
drottning av Sverige
(1626-1689)
mor till Pietro Krohn, g.m. Frederik Krohn
(1807-1853)
kung i antikens Lydien, känd som ofantligt rik
rysk generalmajor, förekommer i J.L. Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1764-1812)
dansk konstnär
(1810-1848)
fransk hovman och författare, ledamot av Franska Akademin,
(1645-1696)
markis av Lafayette, fransk general och statsman
(1757-1834)
fransk författare, mest känd som fabeldiktare
(1621-1695)
svensk genre- och miniatyrmålare
(1737-1807)
bonde, Sankt Henriks baneman
fransk teolog och filosof
(1782-1854)
fransk skådespelerska, förekommer som karaktär i Charles Lecocqs pjäs La fille de Madame Angot
(1772-1816)
svensk konstnär
(1825-1864)
konstnär
(ca 1510-1586)
schweizisk filosof, författare och präst, utvecklare av fysiognomiken
(1741-1801)
tysk matematiker, filosof och friherre
(1646-1716)
österrikisk-ungersk poet
(1802-1850)
fransk kurtisan och världsdam, författarinna
(1620-1705)
svensk författare, en svensk 1700-talsklassiker, g.m. publicisten Petter Lenngren
(1754-1817)
kung av Sparta
(ca 540-480 f.Kr.)
påve
(1475-1521)
rysk författare
(1814-1841)
naturforskare, botanist
(1707-1778)
italiensk, florentinsk konstnär, far till konstnären Filippino Lippi
(1406-1469)
tysk konstnär, vars identitet på 1800-talet kopplades ihop med Stefan Lochner, i en annan källa nämns namnet Wilhelm
(ca 1410-1451)
kung av Frankrike
(1773-1850)
grundare av jesuitorden, helgon
(1491-1556)
Sankta Lucia, martyr och helgon
(ca 283-304)
den helige, kung av Frankrike
(1214-1270)
kung av Frankrike och Navarra
(1601-1643)
kung av Frankrike
(1638-1715)
kung av Frankrike
(1710-1774)
kung av Frankrike
(1754-1793)
kung av Frankrike
(1755-1824)
italiensk konstnär
(ca 1480-1532)
italiensk-fransk tonsättare
(1632-1687)
svensk konstnär
(1695-1786)
tysk reformator
(1483-1546)
prins av Sverige, son till Gustav Vasa
(1542-1595)
kung av Sverige, son till Magnus Eriksson och drottning Blanka av Namur
(1339-1359)
kung av Norge, kung av Sverige (medregent), son till Blanka av Namur och Magnus Eriksson, g.m. Margareta Valdemarsdotter
(1340-1380)
fransk författare, konstnär, militär
(1763-1852)
fransk arkitekt
(1598-1666)
italiensk konstnär
(1431-1506)
fransk läkare, tidningsman, revolutionspolitiker
(1743-1793)
fransk general
(1769-1796)
romersk kejsare
(121-180)
unionsdrottning, drottning av Danmark och Norge, drottning av Sverige, g.m. Håkan Magnusson
(1353-1412)
drottning av England
(1516-1558)
Stuart / Queen of Scots, drottning av Skottland och Frankrike
(1542-1587)
tysk-romersk kejsarinna
(1717-1780)
drottning av Frankrike, g.m. Ludvig XVI av Frankrike, giljotinerad 1793
(1755-1793)
av Österrike, kejsarinna av Frankrike, hertiginna av Parma, Piacenza och Guastalla, g.m. Napoleon I
(1814-1847)
romersk fältherre och statsman
(157-86 f.Kr.)
fransk skådespelerska
(1779-1847)
svensk konstnär, professor
(1739-1818)
prinsessa av Oranien, dotter till Karl I av England, g.m. Wilhelm II av Oranien
(1631-1660)
ungrenässanskonstnär
(1401-1428)
marskalk av Frankrike, hertig av rivoli, furste av Essling
(1758-1817)
fransk kardinal och förste minister
(1602-1661)
biskop i Noyon, helgon som firas 8 juni
(456-545)
drottning av Frankrike
(1519-1589)
drottning av Frankrike och Navarra, g.m. Henrik IV, mor till Ludvig XIII
(1575-1642)
flamländsk konstnär av tyskt ursprung
(ca 1435-1495)
tysk tonsättare, pianist
(1809-1847)
rysk furstinna
schweizisk-tysk kopparstickare och förläggare
(1593-1650)
holländsk konstnär
(1629-1667)
tysk tonsättare
(1791-1864)
kardinal och berömd lingvist och hyperpolyglott
(1774-1849)
italiensk konstnär, arkitekt, diktare
(1475-1564)
italiensk konstnär
engelsk poet, skriftställare, statstjänsteman
(1608-1674)
kamrer, kammartjänare
rysk ambassadsekreterare i Rom
svensk tjuv, som brukade var utklädd till kvinna. Skrev Lasse-Majas besynnerliga äfventyr under sin tid i fängelset
(1785-1845)
fransk teaterman
(1622-1673)
greve, statsman, godsägare
(1764-1851)
markis, avrättades av drottning Kristina då hon upptäckte att han förrått hennes planer på att överta kungariket Neapel för påvens räkning
(1626-1657)
huvudfigur på Leonaroda da Vincis tavla Mona Lisa, fru till Francesco del Giocondo som beställde porträttet
(1479-1542)
evangelisk predikant, pastor och väckelseledare
(1802-1856)
holländsk konstnär, spansk hovkonstnär
(ca 1520-ca 1576)
tysk-österrikisk kompositör, pianist och violinist
(1756-1791)
spansk konstnär
(1617-1682)
fransk författare
(1810-1857)
Sankt Nikolaus, helgon i katolska och ortodoxa kyrkan med festdag 6 december
(ca 280-343)
drottning av Sverige
(1550-1612)
fransk operakompositör
(1763-1817)
överste, generallöjtnant
(1763-1824)
romersk författare och historiker
(ca 100-24 f.Kr.)
romerk kejsare
(37-68)
Reichsgräfin
(1821-1888)
fransk marksalk, hertig av Elchingen, furste av Moskva
(1769-1815)
kejsare
(1796-1855)
svensk författare, poet
(1718-1763)
fransk grammatiker och lexikograf, diplomat
(1756-1841)
skräddarmästare
(1740-1816)
svensk arkitekt, stadsarkitekt i Stockholm
(1793-1868)
prins, senare kung av Sverige
(1799-1859)
holländsk konstnär
(1610-1685)
diplomat, riksdagsledamot, poet, kammarherre, en av rikets herrar, överstemarskalk
(1750-1818)
fransk konstnär och keramiker
(ca 1510-ca 1589)
general i Makedonien
(ca 400-330 f.Kr.)
d.y., svensk konstnär
(1733-1805)
kejsare av Ryssland
(1754-1801)
atensk statsman
(495 f.Kr.-429 f.Kr.)
svensk prokurator, kunglig sekreterare
(ca 1530-1568)
italiensk konstnär
(ca 1448-1532)
kejsare av Ryssland
(1672-1725)
grekisk skulptör
(ca 490 f.Kr.-430 f.Kr)
kung av Spanien och Portugal
(1527-1598)
Alexander den stores läkare
grekisk poet
(ca 522-ca 443 f.Kr.)
påve
(1742-1823)
fransk pianofabrikant
(1788-1855)
amerikansk poet, novellförfattare, redaktör, litteraturkritiker
(1809-1849)
hertiginna av Valentinois, fransk hovdam, mätress till kung Henrik II av Frankrike
(1499-1566)
enligt tradition kungariket Roms andre kung
(753-673 f.Kr.)
polsk ledare, general, krigsminister, stred för Napoleon under Napoleonkrigen, marskalk av Frankrike
(1763-1813)
universitetslärare och forskare, grundade Aurorasällskapet
(1739-1804)
Dantes musa
(1266-1290)
furste, fältmarskalk, statsman, Katarina den storas gunstling
(1739-1791)
fransk konstnär
(1594-1665)
rysk författare och nationalskald
(1799-1837)
fransk dramatiker
(1639-1699)
italiensk konstnär och arkitekt
(1483-1520)
fransk tonsättare och musikteoretiker
(1683-1764)
fransk intellektuell och salongsvärd
(1777-1849)
nederländsk konstnär
(1606-1669)
italiensk konstnär
(1575-1642)
fru, g.m. kapten Carl Vilhelm Reuterskiöld som tjänstgjorde på Sveaborg 1808 när fästningen kapitulerade under finska kriget
(1771-1811)
brittisk konstnär
(1723-1792)
spansk konstnär
(1591-1652)
fransk kardinal, statsman, hertig
(1585-1642)
flamländsk skald
(1811-1849)
greve, fysiokratisk tänkare, fransk revolutionspolitiker
(1749-1791)
florentinsk skulptör och keramiker
(1399/1400-1482)
schweizisk konstnär och gravör
(1794-1835)
Robert den fromme, kung av Frankrike
(972-1031)
fransk revolutionär
(1758-1794)
fransk hertig, författare
(1613-1680)
visigotisk kung av Hispania
frankisk riddare, gav upphov till flera sånger och skildringar, bl.a. Rolandssången
(736-770)
renässanskonstnär
(ca 1492-1546)
brittisk konstnär
(1734-1802)
svensk konstnär
(1718-1793)
schweizisk-fransk författare och politisk filosof
(1712-1778)
flamländsk konstnär
(1577-1640)
svensk anatom, läkare, arkitekt, historiker, naturforskare
(1630-1702)
firad skönhet vid Gustav III:s hov, dömd till döden för stämplingar mot regeringen 1794, benådad
(1766-1823)
sjunde hertigen av Bedford
(1788-1861)
nederländsk konstnär
(1600/1603-1670)
dotter till Herodias och styvdotter till Herodes Antipas, krävde på Herodias inrådan Johannes Döparens huvud på fat efter att ha dansat för Herodes och hans gäster
(ca 14-62/71)
rysk greve, fältmarskalk, överbefälhavare
(1700-1772)
svensk greve, fältmarskalk, ämbetsman
(1764-1831)
grekisk poet
renässanskonstnär
(1486-1531)
tysk författare, dramatiker, filosof
(1759-1805)
preussisk arkitekt
(1781-1841)
tysk teolog och filosof
(1768-1834)
tysk filosof
(1788-1860)
g.m. statssekreterare Elis Schröderheim
(1754-1791)
österrikisk tonsättare
(1797-1828)
tysk kompositör och musikkritiker
(1810-1856)
underlöjtnant vid Svea artilleriregemente, deltog i Finska kriget 1808–1809 i Österbotten, sårades och avled 1808, förekommer i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1792-1808)
Sir, skotsk författare
(1771-1832)
romersk ädling
Sankt Sebald av Nürnberg; eremit och missionär; staden Nürnbergs skyddshelgon
d.y., romersk författare, filosof och politiker
(ca 4 f.Kr.-65 e.Kr.)
svensk skulptör och tecknare
(1740-1814)
engelsk författare, dramatiker
(1564-1616)
brittisk författare
(1792-1822)
kung av Polen och Sverige
(1566-1632)
klassisk grekisk dramatiker
(497 f. Kr.-406 f. Kr.)
fransk arkeolog och konstsamlare
(1779-1842)
prinsessa av Sverige, abbedissa
(1753-1829)
fransk marskalk
(1769-1851)
judisk nederländsk filosof
(1632-1677)
finländsk greve, generalguvernör, general; deltog i Gustav III:s statsvälvning, övergick senare i rysk tjänst under Katarina II och hennes efterträdare
(1740-1819)
kung av det polsk-litauiska samväldet
(1732-1798)
diplomat, kammarherre
(1749-1802)
nederländsk konstnär
(1626-1679)
grevlig ätt
adelsdam , g.m. Klas Fleming
svensk greve, generalguvernör, fältmarskalk
(1665-1717)
tysk-fransk konstnär
(1788-1856)
d.ä., österrikisk kompositör
(1804-1849)
svensk diplomat, militär, adelsman
(1543-1567)
d.ä. riddare, riksföreståndare
(1437-1503)
general
(1593-1644)
fransk författare
(1804-1857)
svensk vetenskapsman
(1688-1772)
fransk markisinna, berömd och stilbildande brevskrivare, känd som Madame de Sévigné
(1626-1696)
fransk salongsvärdinna, adelsdam, politisk aktör
(1773-1835)
fransk skådespelare
(1763-1826)
turk-mongolisk krigsherre, grundare av dynastin timuriderna
(1336-1405)
katolsk biskop i Finland
(ca 1357-1452)
skald, professor, biskop, ledamot av Svenska Akademien
(1782-1846)
flamländsk konstnär, grundare av Kungliga konstakademien i Antwerpen
(1610-1690)
holländsk konstnär
(1617-1681)
svensk greve, diplomat, kanslipresident, konstsamlare
(1695-1770)
politiker och general från Aten under antiken
(ca 525-460 f.Kr.)
svensk författare
(1759-1808)
dansk skulptör
(1770-1844)
assyrisk kung på 700-talet f.Kr.
italiensk konstnär
(1518-1594)
tysk konstnär
(1751-1829)
italiensk renässanskonstnär
(ca 1488-1576)
fältmarskalk, riksråd, generalguvernör
(1603-1651)
klostergrundare, biskop, helgon, Mårtensmässa firas 11 november, föregående kväll kallas Mårtensafton och firas ofta med gåsmiddag
(ca 316-397)
fransk kapucinmunk, Richelieus förtrogna och medarbetare
(1577-1638)
kung av Norge
(968-1000)
brittisk konstnär
(1775-1851)
militär, omnämnd i J. L. Runebergs Färnik Ståls sägner
(1752-1810)
påve
(1568-1644)
svensk ämbetsman, skald, ledamot av Svenska Akademien, Musikaliska Akademien, hedersledamot av Vitterhetsakademien
(1776-1852)
kungaätt
nederländsk konstnär
(1628-1691)
italiensk konsthistoriker, konstnär, arkitekt
(1511-1574)
generallöjtnant, befälhavare under Finska kriget 1808–1809, förekommer i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1763-1818)
germansk prästinna
spansk konstnär
(1599-1660)
romersk poet
(70-19 f.Kr.)
fransk konstnär
(1789-1863)
italiensk konstnär
(1528-1588)
florentinsk konstnär och guldsmed
(1435-1488)
fransk författare, greve
(1797-1863)
fransk konstnär
(1755-1842)
kung av England, hertig av Normandie
(1028-1087)
Karl XIV Johans trotjänare
italiensk konstnär, arkitekt, uppfinnare, naturforskare
(1452-1519)
d.ä., tysk skulptör och bronsgjutare
(ca 1460-1529)
italiensk-fransk arkitekt
(1791-1853)
fransk författare, filosof
(1694-1778)
böhmisk general och fältmarskalk
(1583-1634)
forskningsresande, arabist
(1811-1852)
Förenta staternas första president
(1732-1799)
fransk konstnär
(1684-1721)
tysk kompositör
(1786-1826)
ungersk-fransk konstnär
(1838-1900)
norsk författare och folkupplysare
(1808-1845)
flamländsk konstnär
(1399/1400-1464)
svensk konstnär
(1812-1846)
tysk arkeolog och konsthistoriker
(1717-1768)
engelsk teolog och reformator
(ca 1330-1384)
sultan av Granada
(1318-1354)
sultaninna, g.m. sultan Abu l'Hasan Ali
schweizisk reformator
(1484-1531)