Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk poet

Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Snoilsky var mycket ledsen att vara vald till Juryman i frödingska saken. Det kan man förstå, så tillbakadragen som han är. Han yttrade sig mycket försigtigt om Fr., lika så om Heidenstam.
Samma onsdag 31 okt. 1900 Samma Paris. 31 oktober 1900
Sedan jag nu varit hos Dagnan, gratulerat honom till den länge efterlängtade värdigheten "de l'Institut" fortsätter jag mitt svar på Mammas kära bref af d. 27, senaste lördag. – Jag fruktar att jag icke kommer att berätta så mycket nytt – men att jag deremot kommer att anställa naturbetraktelser öfver de frödingska verserna: Det är mycket vackert väder, Vacker väderlek i dag! Och denna sanning kan vara likaså bra som många andra, isynnerhet berättelser om hvad den har gjort och den har sagt, hvilket i de flesta fall har absolut intet intresse för mig. – Att deremot den 31 okt., konstatera 16o i skuggan, att ha framför sig Neuilly med gyllene träd och Mont Valerien i bakgrunden, med lif och glädje på gatorna och en ljusblå, strålande himmel öfver det hela, det vill jag kalla ett notabelt faktum, ett välsignelserikt, ty det stämma menniskan väl mot sina gelikar och tacksamt mot det stora hela.