Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hänvisa till utgåvan och upphovsrätt

Så här hänvisar du till utgåvan

Albert Edelfelts brev. Elektronisk brev- och konstutgåva, utg. Maria Vainio-Kurtakko & Henrika Tandefelt & Elisabeth Stubb, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2014−2020. Ange också URN-namn!

Om du hänvisar till den finska översättningen av ett brev:

Albert Edelfelts brev. Elektronisk brev- och konstutgåva, utg. Maria Vainio-Kurtakko & Henrika Tandefelt & Elisabeth Stubb, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2014−2020. Översättning: Sirpa Kähkönen. Ange också URN-namn!

Varje brev har försetts med individuella URN-namn som du finner på respektive sida. URN-namn för utgåvan som helhet är URN:NBN:fi:sls-3994-1410269496090. Läs mer om URN på Nationalbibliotekets sidor.

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt tillhör Svenska litteratursällskapet i Finland och ingår i SLSA 367 Edelfeltska släktarkivet i SLS arkiv.

Upphovsrätt

Alla bilder av konstverk, teckningar och skisser som inte är illustrationer i utgåvans brev tillhör Finlands Nationalgalleri.

Det är inte tillåtet att göra bestående kopior av de konstverk, teckningar och skisser som tillhör Finlands Nationalgalleri eller att integrera dessa i något annat datasystem.

Copyright © Konstnärerna, fotografen, övriga copyrightinnehavare, Kuvasto r.f. och Finlands Nationalgalleri.

Bilder av konstverk kan beställas för forsknings- och publikationssyfte från Finlands Nationalgalleris Bildsamlingar.

Sirpa Kähkönens översättningar är licensierade under en Creative Commons (CC BY-NC-ND) Erkännande – Ickekommersiell – Inga bearbetningar 4.0-licens.

Bertel Hintzes kommentarer är licensierade under en Creative Commons (CC BY-NC-ND) Erkännande – Ickekommersiell – Inga bearbetningar 4.0-licens.

Öppen data

Övrigt innehåll (t.ex. brev, händelsebeskrivningar) och data är licensierat under en CC0 1.0 universell (CC0 1.0)-licens. Hänvisa gärna till utgåvan enligt instruktionerna ovan.

Modellen som har skapats för textigenkänningen av Edelfelts handstil inom programmet Transkribus finns fritt tillgänglig. Kontakta johan.pyy@sls.fi

Utgåvans data finns även tillgänglig som öppen data via ett experimentellt REST API som kan uppdateras när som helst.