Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Brevsamlingen

I webbutgåvan Albert Edelfelts brev publiceras för första gången hela Edelfelts bevarade korrespondens till sin mor Alexandra Edelfelt. Det är 1310 brev som omfattar sammanlagt ca 7000 sidor. Brevsamlingen har digitaliserats under 2010−2011 och kan läsas här i sin helhet.

Alla brev som Albert Edelfelt skrev till modern och systrarna har inte bevarats. En del brev har antagligen förstörts av Berta Edelfelt som under 1917−1930 gav ut ett urval av breven i fem volymer. Breven i Berta Edelfelts brevutgåvor var i hög grad valda så att de skulle belysa Albert Edelfelts konst och konstnärskap. Systern var mån om sin brors eftermäle som stor konstnär och en del av de personer som Edelfelt skrev om var fortfarande i liv när brevutgåvorna publicerades. Med en större distans till Albert Edelfelts samtid, och ett större intresse för historiskt källmaterial som skildrar det vardagliga och privata är det nu av intresse att få ta del av hela den bevarade brevsamlingen.

1800-talets stora teman – den moderna vetenskapen och tekniken, kvinnosaken, det urbana livet, konsumtionen, folket och ”folktyper”, tidens politiska idéer, konflikter och begrepp – är också ständigt närvarande i breven.

I breven till modern och systrarna skrev Albert Edelfelt om sitt arbete och sin vardag. Han berättade om beställningar och beställare, om planer som aldrig genomfördes och om konstverk som blev till. Arbetsprocessens olika skeden är närvarande i breven och i den här webbutgåvan kan man titta på både breven och en stor samling av konst och skisser från Nationalgalleriet (Ateneum). Edelfelt tog inte tydligt ställning för tidens konstriktningar, han diskuterade inte konstens olika ”-ismer” med sin mor, men breven belyser frågor om konstnärens utbildning, arbetsmetoder, ateljépraktiker, karriärplanering och ekonomi under det sena 1800-talet.

Edelfelt skrev också mycket om människorna – om beställarna, konstnärskollegorna, kulturetablissemanget och sällskapslivet på de orter där han befann sig. Edelfelt hade ett stort kontaktnät och skildrade ofta situationer och personer i breven. I hans brev vimlar det av särskilt finländska, nordiska och franska konstnärer, liksom av författare och andra kulturpersoner. Ryska kejsarfamiljen samt ryska furstar och furstinnor dyker upp i korrespondensen lika väl som franska aristokrater och politiker, svenska löjtnanter, friherrinnor och grosshandlare, amerikanska societetsskönheter, finländska bekantskaper av olika slag. Också konsthandlarna, gravörerna, recensenterna och andra förmedlare av Edelfelts konst har en framträdande plats. De var viktiga för konstnären som ville få genomslag för sitt arbete. Edelfelt skrev också om sina modeller, både i den nyländska skärgården och i sällskapslivet.

Breven är levande, innehållsrika och ofta underhållande. Läsaren ska ändå minnas att breven i den här webbutgåvan är skrivna av en son till hans mor och systrar. Vissa ämnen behandlade Edelfelt inte i korrespondensen, men å andra sidan var han kanske på vissa punkter mera omedelbar och direkt då han skrev till familjen.