Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier årets fester ateljéer beställningar brev civilisation domstolar födelsedagar förryskningspolitik Gud judar konsthandel konstnärer konstutställningar landskap (fysiska helheter) motion pingst politik porträtt rättsfall resor restauranger revolutioner ryssar sjukdom (tillstånd) städer utställningar väderlek världsutställningar västerlandet Villa Edelfelt

Söndag d. 21 maj 1899
Pingstdag.
Älskade Mamma,
Jag vet ej hur jag skall tacka för de två sista
upplifvande brefven. Att det ser ut som
en ljusning på den fosterländska horisonten
(men hvar, huru, huru länge??) är ju fägne-
samt. Att man här är mera sympatiskt
stämd mot oss än man någonsin kunnat vän
ta är säkert. Jag passade i förrgår aftonen
med Armand Dayot (han är inspecteur des Beaux
Arts och har gifvit ut historiska Sammelverk Europas
hufvudstäder o.s.v.). Han var mycket exalterad och
menade att det nu vore på tiden att bilda
en internationell liga "la ligue de gens d'esprit
et de coeur". – Han var en fanatisk dreyfusard
och menade att Acku B ej borde skämma bort en
presslista för vår sak med namn sådana som
Vervoost, Papillaud och andra bödelsdrängar.
Samma afton träffade jag Roll. Han var
djupt upprörd öfver le Coup d'Etat. Han känner
ju H.M. då han målat honom. Ledsamt var
att höra att Dagnan, som nu fått Institut galen-
skapen i sig, råkat under inflytande af Gyp
och derför skrifvit upp sig på la ligue de
la Patrie française's lista – med sådana gökar som
Quesnay de B. – Med Dagnan, som ej har reda på
Dreyfussaken annat än genom Gyp, deras granne
och onda ande, har jag ej talat om detta, men
skall vid tillfälle nog väcka frågan. – Hans son, Jean,
ehuru uppfostrad hos "les frères" i Neuilly är en ifrig

revisionsman. – Dayot ville locka mig
med sig till England. Nous dejeunerons avec
Zola! et vous verrez ce qu'il dira de
la Finlande, venez, donc. – Kanske jag
far. – Det är mycket elektricitet i luften
här – Då man säger "Ja men om nu kassations
domstolen säger nej till revisionen – svara
alla
mina bekanta
revisionsvänner, Dayot, Roll, Pasteur:
alors nous ferons une révolution – ni plus
ni moins. Häromaftonen var jag hos
Vallery Radot på middag med deras abbé
Hertig heter han, märkvärdigt nog, och en ung
vetenskapsman som ser ut att vara något
ovanligt skarpt. Han är bretagnare, elev
af Pasteur och heter dr Le Dentec eller Leden-
tèque, – ett rigtigt bretagniskt gaeliskt
namn. Inför en sådan karl, så vaken,
så utomordentligt kunnig, så klok
måste man beundra denna gamla franska
kulturnation ändå. Han är ifrig Dreyfusard och
talade om Finland och Ryssland med en känne
dom som var förvånande. Han höll ett
slags monolog om Europa och Asien som
var makalös. – Han har förresten, ehuru
blott 30 år nu, studerat pesten i Indien och
Gula febern i Brasilien – och har haft
Gula febern som han fick af en annan frans-
man som dog i den. – Vallery Radot är nu
så intresserad af den finska saken att hans
nästan bok skall heta: Irlande, Pologne,

Finlande et Alsace – och han kommer till
Finland för att sätta sig in i ämnet.
Den der unga protestantiska studenten
Puaux är nu alldeles entusiastisk för
den finska saken – har besökt de franska
kongressmedlemmarne, Bourgeois och en annan
och ger på eget förlag ut en bok om
saken nu. Hans familj lär vara förtviflade
öfver att han midt i en examen, slagit
sig på denna sak. Han sade att
l'Academie française har öfvergifvit
le dictionnaire för att sätta sig in i
vår sak – Lavisse, Gaston Paris och Anatole
France lära vara alldeles vunna för
den vesterländska civilisationens sak.
För resten äro de klerikala alls ej alla stämda
mot Finland – de ha alltid ett horn i sidan
till R. för Polens skull.
Jag har köpt 2 taflor för de antellska pen-
garna, beställt två teckningar af Dagnan
och en tafla af Collet, en slags repetition
af en hamnscen som han har på Salongen
Leclercq har varit mig mycket nyttig i allt
detta; jag vet ej huru jag skall belöna honom.
han har skrifvit han har prutat, det jag
aldrig täcks göra. Jag var på frukost hos
honom i går. De bo långt borta, nära Insti-
tut Pasteur men ha det mycket trefligt
i en målaratelier, inredd enkelt men med
stor smak. En liten flicka på 1 månad ha de.
Sedan gick jag med honom på Louvren, der jag
var hela eftermiddagen. Det är ändå mera
uppbyggligt än Salongerna. Tizian. Rembrandt.

van Dyck – sådana karlar! – Dæhns porträtt
förargade mig så att jag bad François föra
ner det i Mueniers atelier (M. är ännu borta)
loin des yeux, loin du coeur, säger ett osannt
ordspråk, som dock hvad detta porträtt beträffar,
eger sin rigtighet. Jag har frid och ro i sinnet
nu när jag ej ser det under några dagar. Dessutom
är jag som galen att gå och påta om något
som jag har under ögonen – Sedan L. gått hem
igen gick jag från 6 till 1/2 9 och spatserade
långt ned åt le Marais, l'Ile St Louis,
såg på Notre dames silhouett, såg icke allenast
som en skönhetsdrucken målare, utan betrakta-
de detta Paris, så förtjusande vackert och
tankeväckande med ömhet och medlidande,
medlidande öfver det välde af dumhet som
under det senaste året haft makten öfver
La Ville Lumiere – men "fluctuat nec mer-
gitur, står det under skeppet i Paris vapen –
"det gungar, men sjunker ej" – och den der
båten skall inse, som så ofta förr, just när
det sett som mörkast ut, just när dum-
hetens, intoleransens och fanatismens blindskär
varit som mest hotande, tända den röda
lykta i förstäfven som lyser frihet öfver
verlden. Det var en Voyage sentimental
som jag gjorde, längs stränderna af denna under-
bart rörliga flod som brusar fram i strid
ström. Sedan gick jag ensam
och
åt på restaurant
Laperouse, för att ha en utkik öfver notre
dame och la Cité. Intet feerie i verlden han
vara vackrare än de vexlande belysningarna på
allt detta. – Jag kom hem kl. 1/2 11, med litet
om i halsen – nu sedan jag gurglat mig

på morgonen är det redan mycket bättre.
– Det är pingst men vädret är icke något
pingstväder. Pingst, hänryckningens dag var inne,
som spön uti marken
Skydragsregnet det står, paraplyerna vrides af vinden o.s.v.
skulle jag sjunga om jag vore poet.
I nästa vecka skall jag börja Mme Pasteur –
Jag tänker att det skall gå ganska
fort, så att jag ändå omkr. d. 10 juni är
resfärdig. Gerna skulle jag då ta vägen öfver
Holland för att återse Frans Hals och Rembrandt.
– Jag måste säga att jag beundrar Bertha,
som på 6 dagar kommit så långt att
hon reser ut till Djurgården. Det komma
säkert att göra henne mycket godt, ty
blodet, sätt i rörelse af kroppsöfning är det
bästa medel mot blodet stockadt af förtjockade
af själsrörelse, och deraf ha vi, Gud nåd
det för mycket nu för tiden. – Tiden har
flugit förfärligt fort – så är det när man
är strängt sysselsatt. Visserligen vågar jag
numera ej tro att porträttet af D. blir något
mästerverk, men det kommer i alla fall att
rikligen betala min vistelse här.
Farväl, älskade Mamma – jag han ej säga huru glad
och tacksam jag är för att ni äro friska och raska
måtte det så fortfara och måtte ni flytta ut
till Haiko i de bästa konditioner. Bra roligt skall
det bli att komma dit. Någonsorts hvila och
ro blir det ej, då jag har så gräsligt mycket att
göra. Fänr. Stål, åtminstone en kartong till univ.
Malmgren, Strömborgs porträtt, de dekorativa

panneauerna till paviljongen – finns det
i verlden än menniska som hinner med allt
detta på 2 månader nej, nej och tusende
gånger nej – det är omöjligt, men det är
å andra sidan just då man försöker det
omöjliga som man lyckas litet.
Helsa alla, bed B. akta armar och
ben och icke alltför mycket fara på de
usla gatorna i Hfors utan välja Djur-
gården och Kajsaniemi.
Gratulera Annie till hennes födelsedag
och må godt allesamman – Mam-
mas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag vet ej hur jag skall tacka för de två sista upplifvande brefven.

 • Att det ser ut som en ljusning på den fosterländska horisonten (men hvar, huru, huru länge??) är ju fägnesamt.

 • Att man här är mera sympatiskt stämd mot oss än man någonsin kunnat vänta är säkert. Jag passade i förrgår aftonen med Armand Dayot (han är inspecteur des Beaux Arts och har gifvit ut historiska Sammelverk Europas hufvudstäder o.s.v.). Han var mycket exalterad och menade att det nu vore på tiden att bilda en internationell liga "la ligue de gens d'esprit et de coeur". – Han var en fanatisk dreyfusard och menade att Acku B ej borde skämma bort en presslista för vår sak med namn sådana som Vervoost, Papillaud och andra bödelsdrängar.

  Europa Axel Berndtson Armand Dayot Alfred Dreyfus Vervoost [?] Adrien Papillaud
 • Samma afton träffade jag Roll. Han var djupt upprörd öfver le Coup d'Etat. Han känner ju H.M. då han målat honom.

  Nikolaj II Alfred Roll
 • Ledsamt var att höra att Dagnan, som nu fått Institut galenskapen i sig, råkat under inflytande af Gyp och derför skrifvit upp sig på la ligue de la Patrie française's lista – med sådana gökar som Quesnay de B. – Med Dagnan, som ej har reda på Dreyfussaken annat än genom Gyp, deras granne och onda ande, har jag ej talat om detta, men skall vid tillfälle nog väcka frågan. – Hans son, Jean, ehuru uppfostrad hos "les frères" i Neuilly är en ifrig revisionsman.

  Neuilly-sur-Seine Pascal Dagnan-Bouveret Jean Dagnan-Bouveret Alfred Dreyfus Sibylle de Riqueti de Mirabeau Jules Quesnay de Beaurepaire
 • Dayot ville locka mig med sig till England. Nous dejeunerons avec Zola! et vous verrez ce qu'il dira de la Finlande, venez, donc. – Kanske jag far.

  Finland England Émile Zola Armand Dayot
 • Det är mycket elektricitet i luften här – Då man säger "Ja men om nu kassationsdomstolen säger nej till revisionen – svara alla mina bekantarevisionsvänner, Dayot, Roll, Pasteur: alors nous ferons une révolution – ni plus ni moins.

  Jean Baptiste Pasteur Alfred Roll Armand Dayot
 • Häromaftonen var jag hos Vallery Radot på middag med deras abbé Hertig heter han, märkvärdigt nog, och en ung vetenskapsman som ser ut att vara något ovanligt skarpt. Han är bretagnare, elev af Pasteur och heter dr Le Dentec eller Ledentèque, – ett rigtigt bretagniskt gaeliskt namn. Inför en sådan karl, så vaken, så utomordentligt kunnig, så klok måste man beundra denna gamla franska kulturnation ändå. Han är ifrig Dreyfusard och talade om Finland och Ryssland med en kännedom som var förvånande. Han höll ett slags monolog om Europa och Asien som var makalös. – Han har förresten, ehuru blott 30 år nu, studerat pesten i Indien och Gula febern i Brasilien – och har haft Gula febern som han fick af en annan fransman som dog i den.

  Finland Ryssland Europa Asien Indien Brasilien Louis Pasteur René Vallery-Radot Alfred Dreyfus Félix Le Dantec Hertig
 • Vallery Radot är nu så intresserad af den finska saken att hans nästan bok skall heta: Irlande, Pologne, Finlande et Alsace – och han kommer till Finland för att sätta sig in i ämnet.

  Finland Elsass-Lothringen Polen Irland René Vallery-Radot
 • Den der unga protestantiska studenten Puaux är nu alldeles entusiastisk för den finska saken – har besökt de franska kongressmedlemmarne, Bourgeois och en annan och ger på eget förlag ut en bok om saken nu. Hans familj lär vara förtviflade öfver att han midt i en examen, slagit sig på denna sak. Han sade att l'Academie française har öfvergifvit le dictionnaire för att sätta sig in i vår sak – Lavisse, Gaston Paris och Anatole France lära vara alldeles vunna för den vesterländska civilisationens sak.

  René Puaux Léon Bourgeois Ernest Lavisse Gaston Paris
 • För resten äro de klerikala alls ej alla stämda mot Finland – de ha alltid ett horn i sidan till R. för Polens skull.

  Finland Ryssland Polen
 • Jag har köpt 2 taflor för de antellska pengarna, beställt två teckningar af Dagnan och en tafla af Collet, en slags repetition af en hamnscen som han har på Salongen Leclercq har varit mig mycket nyttig i allt detta; jag vet ej huru jag skall belöna honom. han har skrifvit han har prutat, det jag aldrig täcks göra.

  Pascal Dagnan-Bouveret Herman Frithiof Antell Frederik Collett (osäker koppling) Julien Leclercq
 • Jag var på frukost hos honom i går. De bo långt borta, nära Institut Pasteur men ha det mycket trefligt i en målaratelier, inredd enkelt men med stor smak. En liten flicka på 1 månad ha de. Sedan gick jag med honom på Louvren, der jag var hela eftermiddagen. Det är ändå mera uppbyggligt än Salongerna. Tizian. Rembrandt. van Dyck – sådana karlar!

  Institut Pasteur Julien Leclercq Fanny Flodin Saskia Leclercq
 • Dæhns porträtt förargade mig så att jag bad François föra ner det i Mueniers atelier (M. är ännu borta) loin des yeux, loin du coeur, säger ett osannt ordspråk, som dock hvad detta porträtt beträffar, eger sin rigtighet. Jag har frid och ro i sinnet nu när jag ej ser det under några dagar. Dessutom är jag som galen att gå och påta om något som jag har under ögonen

  Woldemar Karl von Dæhn Jules-Alexis Muenier François
 • Sedan L. gått hem igen gick jag från 6 till 1/2 9 och spatserade långt ned åt le Marais, l'Ile St Louis, såg på Notre dames silhouett, såg icke allenast som en skönhetsdrucken målare, utan betrakta-de detta Paris, så förtjusande vackert och tankeväckande med ömhet och medlidande, medlidande öfver det välde af dumhet som under det senaste året haft makten öfver La Ville Lumiere – men "fluctuat nec mergitur, står det under skeppet i Paris vapen – "det gungar, men sjunker ej" – och den der båten skall inse, som så ofta förr, just när det sett som mörkast ut, just när dumhetens, intoleransens och fanatismens blindskär varit som mest hotande, tända den röda lykta i förstäfven som lyser frihet öfver verlden. Det var en Voyage sentimental som jag gjorde, längs stränderna af denna underbart rörliga flod som brusar fram i strid ström. Sedan gick jag ensam och åt på restaurant Laperouse, för att ha en utkik öfver notre dame och la Cité. Intet feerie i verlden han vara vackrare än de vexlande belysningarna på allt detta.

  Paris Notre Dame Marais Île Saint-Louis Lapérouse Île de la Cité Julien Leclercq
 • Jag kom hem kl. 1/2 11, med litet om i halsen – nu sedan jag gurglat mig på morgonen är det redan mycket bättre.

 • Det är pingst men vädret är icke något pingstväder. Pingst, hänryckningens dag var inne, som spön uti marken Skydragsregnet det står, paraplyerna vrides af vinden o.s.v. skulle jag sjunga om jag vore poet.

 • I nästa vecka skall jag börja Mme Pasteur – Jag tänker att det skall gå ganska fort, så att jag ändå omkr. d. 10 juni är resfärdig.

  Marie Pasteur
 • Gerna skulle jag då ta vägen öfver Holland för att återse Frans Hals och Rembrandt.

  Holland Rembrandt Frans Hals
 • Jag måste säga att jag beundrar Bertha, som på 6 dagar kommit så långt att hon reser ut till Djurgården. Det komma säkert att göra henne mycket godt, ty blodet, sätt i rörelse af kroppsöfning är det bästa medel mot blodet stockadt af förtjockade af själsrörelse, och deraf ha vi, Gud nåd det för mycket nu för tiden.

  Djurgården Berta Edelfelt
 • Tiden har flugit förfärligt fort – så är det när man är strängt sysselsatt. Visserligen vågar jag numera ej tro att porträttet af D. blir något mästerverk, men det kommer i alla fall att rikligen betala min vistelse här.

  Woldemar Karl von Dæhn
 • Farväl, älskade Mamma – jag han ej säga huru glad och tacksam jag är för att ni äro friska och raska måtte det så fortfara och måtte ni flytta ut till Haiko i de bästa konditioner. Bra roligt skall det bli att komma dit.

  Haiko Alexandra Edelfelt
 • Någonsorts hvila och ro blir det ej, då jag har så gräsligt mycket att göra. Fänr. Stål, åtminstone en kartong till univ. Malmgren, Strömborgs porträtt, de dekorativa panneauerna till paviljongen – finns det i verlden än menniska som hinner med allt detta på 2 månader nej, nej och tusende gånger nej – det är omöjligt, men det är å andra sidan just då man försöker det omöjliga som man lyckas litet.

  Johan Elias Strömborg Stål
 • Helsa alla, bed B. akta armar och ben och icke alltför mycket fara på de usla gatorna i Hfors utan välja Djurgården och Kajsaniemi. Gratulera Annie till hennes födelsedag och må godt allesamman – Mammas Atte.

  Helsingfors Kajsaniemi Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt