Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider åska barn böcker cyklar diplomater fotografier herrgårdar kläder läkare landsbygd mat midsommar ministrar museer politik präster presidenter sjukdomar slott soldater sömn telegram tidskrifter utställningar väderlek

Paris 20 Juni 1895
Älskade Mamma,
Redan den 20 juni! Fyra dagar
skiljer oss bara från midsommar,
och ändå ser jag ingen utsigt att komma
loss härifrån förr än om en vecka,
äfven om jag icke tänker på Roux'
porträtt. Jag kan icke nena att jag lider
af en ganska prononcerad längtan
till Haiko, som just midsommartiden
är så vackert. – Ack det här eländet
med att sluta en del påbörjade saker
dessutom ha alla möjliga bestyr och
skrifverier – bref, bref, bref i oändlig-
het. Säg dertill att vädret varit
särdeles åskdigert under denna sista
vecka och att jag sofvit illa – att
Ellan och pojken vänta mig otåligt i
Schweitz, att jag haft oturen fälla
i golfvet lilla Chantemesse's alldeles
färdiga porträtt – hvadan det såg så
jemmerligt ut att Mme Ch. började
gråta och att 2 dagar åtgingo att
reparera skadan, att Mechelin
är otålig och ledsen öfver att ej se
några artiklar i tidningarne om
finl. i XIXs., att jag i denna anledning
fått springa till Louvren, utrikesministern

haft conferencer med denna och
den andra, att Tikkanen skrifvit
till mig ett alldeles obegripligt brefkort
ang. uppköp af ett franskt konst-
verk och att jag väntar telegrafsvar,
att den stackars Audibert väntar
på svar för att komma hit upp
och se mig för sista gången – att
en dansk författarinna fru Malling
plågar mig med fotografering af
ett porträtt af Mme Junot på hist.
utställningen – att
den edna tallriken i
en service, som
alla vill complettera efter att ha
skickat den till Finland visar sig vara
försvunnen – att jag fått skrifva
intyg åt en ofärdig svensk bild-
huggare Åkerman – att en gammal
Conciergegumma hvars enda son, soldat
från Tonkin, blifvit tokig, varit här och
fått hjelp – att i 68 rue Jouffroy repareras
och målare och timmermän väckt
mig kl. 5 alla morgnar – o.s.v.
o.s.v. – och Mamma får erkänna
att jag har nerver af stål som ännu
icke är småfjoskig af allt detta
jag har dessutom lofvat tio gånger
mera än hvad en metodisk menniska
kunde hinna med under en vecka.

Gr. Moltkes porträtt har fått några matta
fläckar – skall repareras – Mme Granchers
porträtt skall fernissas!!
Jag var 2 dagar hos Amic med Dagnans
– herrliga dagar – vackra, utan omsorger
med ovanligt klokt prat för öronen.
(Dagnan, icke så mycket den hederlige
Amic). – Sedan var jag på en bankett
för Ch. de Mars – jag har redan
talt om den genom att skicka Gaulois
till Mamma. – Furstinnan Eristoff hade
utbett sig "för oläsligt" att sitta bredvid mig
och jag var hennes cavalier under aftonen.
Som en steppens dotter hade hon glömt
betala sin åkare, hvadan denna
taxerade mig, som galant förbjöd henne
betala, för 6 timmar! – Hon var
olycklig naturligtvis. I går var jag och
såg på en porträtt af en furstinna
Wolkonsky, med son som hon håller
på med. Hon, pr. E. är äkta rysk,
fanatisk, allvarlig, – något af
martyr och nihilst – småler aldrig
har mycket vackra ögon – och smärt
växt. Hennes underliga man är i
Tiflis. – Alla Wolkonskys voro der
i går, far mor och lille sonen och en
kirgisisk barnsflicka. De åto jordgubbar
ur ett tidningspapper men voro för
resten mycket eleganta. Han såg
bra ut lång, mörk med krokig näsa

som skulle hos Morbror Gustaf uppväckt
tanke på den grymme turken.
Chambure har jag ej sett på nära en
vecka – han fladdrar som en fjäril
mellan sina ålderskamrater Mme de la
Vallie, Mme Fouguier o. a.
Jag har haft den stora glädjen att i
dag ha haft Puvis de Chavannes
här för att se på mina solennitetssals
gubbar. Han var här länge, lät
mig rita upp salen, var förtjust
i den nya skizzen, sade den vara
simple et expressif, tyckte mycket
om Pehr Brahe figur och gaf mig
en massa praktiska råd. Han
var så älskvärd som möjligt, och
sade att jag ej skulle ändra det minsta
i den senare skizzen. Det värsta af
arbetet är nu redan gjort, sade han –
föreställ Er ändå inte att resten går
"comme sur des roulettes", – det blir
ett drygt arbete. Håll Er noga till
skizzen – gör ingen skugga starkare
än den ni har der, låt måla
salen hvit – målar ni det i olja
så var icke rädd att empatera o.s.v.
– Han bad mig måla ut Åbo litet
mera i fonden; detsamma hade Estlan-
der sagt mig. – Gubben P. d. C. –
som fyllde 70 år i vintras, är så kry och

rak och röd och soignerad som trots
någon ungtupp – en utmärkt konstnär
är han, det är säkert. – Croyez moi,
sade han, ça sera tres bien: c'est simple
et sérieux – je ne voit pas beaucoup
de peinture aussi sérieuse aujourd'hui.
Jag visade honom en del teckningar
jag gjort för denna väggmålning och
han var mycket nöjd med dem.
Besnard hade rådt mig att ändra den
gamla skizzen. "Je ne comprends
pas Besnard" sade Puvis "il y a an
monde entre les deux esquisses,
et ca dernière est bien plus décorative
et simple. Fastes-la, je vous le dis,
sans hesitation! – – Allt detta
var ju mycket roligt, och jag känner
mig nu mycket lifvad för denna
målning igen. Gud låte mig få vara
så frisk som jag varit detta sista år
så blir det mig rigtigt bra med
måleriet ännu. – Målar ni det
der i olja" sade Puvis skrattande "så gratulerar
jag er färghandlare – Ni kan aldrig tänka
er hvilka summor jag depenserar på zink-
hvitt – une fortune pour chaqne tableau!
– Ute hos Amic var en läkare
från Cannes Pouzet (icke Roustau,
Etters Manzeys) – han var särdeles upp-
lagdt för att diskutera, och som

Dagnan och jag också voro det och
som Amic är en repeter oläsligt
maskin af naturen var det mycket
roligt. Dagnan är jemte gubben
Pasteur, Puvis och några få till, så
som jag tänker mig en rigtigt begåfvad
fransman – klok och djupt men klar
framförallt. Dr Pouzet kom till
mig på aftonen och sade: Qelle
charmante journeé, n'est ce pas – il
me semble que c'est une de ces journées
qui marguent dans la vie instellectuelle
d'un homme! Och så var det så
herrligt vackert derute! Amic
reser om 2 veckor till Prins Eugen
i Skåne. – Dagnans pojke, nu stor
och lång 12 år, vill nu bli prest –
han bara drömmer derom – han hinner
ändra sig femton gånger ännu innan
baccalaureat'et.
Med mina velocpedistiska framsteg
går det klent – jag har ej anlag
och icke just tid heller. Hos Amic
försökte jag mig på hans bicyelette
det gick bra i början, – alla applåde-
rade, men berusad af framgången
vände jag och föll ömkligt med

min vehikel! Intet fel på mig
sjelf och maskinen, men mina
enda
par
byxor sönderrifna!! Och
det var damer till middagen: Mme
Dagnan, flere damer från Chantilly!!
Köksan, Louise, stoppade emellertid
mästerligt byxorna, under det jag
satt i mitt rum insvept i en
plaid, och till allmän åtlöje!
Meyer Söderhjelm är här – har
ännu ej träffat honom.
Ack den som vore hos Er –
jag vågar ej tänka der på, det
gör mig alldeles för melankolisk.
Midsommarljuset, färgen på land
och sjö, och detta underligt klara
som icke är violett och icke grönt!
Nå nu måste jag på bestyr igen.
Denna gång till Mme Grancher
Just nu skrifver M Marcel, som
talat med ministern Hanotaux
om öfverlemnandet af finl. i XIX
seklet till presidenten. Denna säger
att Mohrenheim ej sagt ett ord –
han är då mer än tafligt afsigkom
men! Nu är det att börja om igen
hela traken! Hvad mannamod, hvad
tålamod!! – Tusen helsningar till alla
från Mammas egen Atte. vänd.

Jag har skickat några nya böcker af Caldecott –
skall skicka några Studio nummer ännu – det får
gälla som bref – ni ser deraf att jag mår bra
och att jag alltjemnt har Er i tankarna!

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Redan den 20 juni! Fyra dagar skiljer oss bara från midsommar, och ändå ser jag ingen utsigt att komma loss härifrån förr än om en vecka, äfven om jag icke tänker på Roux' porträtt. Jag kan icke nena att jag lider af en ganska prononcerad längtan till Haiko, som just midsommartiden är så vackert. – Ack det här eländet med att sluta en del påbörjade saker dessutom ha alla möjliga bestyr och skrifverier – bref, bref, bref i oändlighet. Säg dertill att vädret varit särdeles åskdigert under denna sista vecka och att jag sofvit illa – att Ellan och pojken vänta mig otåligt i Schweitz, att jag haft oturen fälla i golfvet lilla Chantemesse's alldeles färdiga porträtt – hvadan det såg så jemmerligt ut att Mme Ch. började gråta och att 2 dagar åtgingo att reparera skadan, att Mechelin är otålig och ledsen öfver att ej se några artiklar i tidningarne om finl. i XIXs., att jag i denna anledning fått springa till Louvren, utrikesministern haft conferencer med denna och den andra, att Tikkanen skrifvit till mig ett alldeles obegripligt brefkort ang. uppköp af ett franskt konstverk och att jag väntar telegrafsvar, att den stackars Audibert väntar på svar för att komma hit upp och se mig för sista gången – att en dansk författarinna fru Malling plågar mig med fotografering af ett porträtt af Mme Junot på hist. utställningen – att den edna tallriken i en service, som alla vill complettera efter att ha skickat den till Finland visar sig vara försvunnen – att jag fått skrifva intyg åt en ofärdig svensk bildhuggare Åkerman – att en gammal Conciergegumma hvars enda son, soldat från Tonkin, blifvit tokig, varit här och fått hjelp – att i 68 rue Jouffroy repareras och målare och timmermän väckt mig kl. 5 alla morgnar – o.s.v. o.s.v. – och Mamma får erkänna att jag har nerver af stål som ännu icke är småfjoskig af allt detta jag har dessutom lofvat tio gånger mera än hvad en metodisk menniska kunde hinna med under en vecka.

  Finland Schweiz Haiko Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Leopold Mechelin Aristide Audibert Ellan de la Chapelle Malling Johan Jakob Tikkanen Jeanne Aline Chantemesse Laure Junot Verner Åkerman
 • Gr. Moltkes porträtt har fått några matta fläckar – skall repareras – Mme Granchers porträtt skall fernissas!!

 • Jag var 2 dagar hos Amic med Dagnans – herrliga dagar – vackra, utan omsorger med ovanligt klokt prat för öronen. (Dagnan, icke så mycket den hederlige Amic). –

  Anne-Marie Dagnan-Bouveret Henri Amic Pascal Dagnan-Bouveret
 •  Sedan var jag på en bankett för Ch. de Mars – jag har redan talt om den genom att skicka Gaulois till Mamma. – Furstinnan Eristoff hade utbett sig "för oläsligt" att sitta bredvid mig och jag var hennes cavalier under aftonen. Som en steppens dotter hade hon glömt betala sin åkare, hvadan denna taxerade mig, som galant förbjöd henne betala, för 6 timmar! – Hon var olycklig naturligtvis. I går var jag och såg på en porträtt af en furstinna Wolkonsky, med son som hon håller på med. Hon, pr. E. är äkta rysk, fanatisk, allvarlig, – något af martyr och nihilst – småler aldrig har mycket vackra ögon – och smärt växt. Hennes underliga man är i Tiflis. – Alla Wolkonskys voro der i går, far mor och lille sonen och en kirgisisk barnsflicka. De åto jordgubbar ur ett tidningspapper men voro för resten mycket eleganta. Han såg bra ut lång, mörk med krokig näsasom skulle hos Morbror Gustaf uppväckt tanke på den grymme turken.

  Champ de Mars Gustaf Brandt Maria Eristoff Volkonskij Volkonskij Volkonskij
 • Chambure har jag ej sett på nära en vecka – han fladdrar som en fjäril mellan sina ålderskamrater Mme de la Vallie, Mme Fouguier o. a.

  Emile de Chambure de la Vallie Fouquier
 • Jag har haft den stora glädjen att i dag ha haft Puvis de Chavannes här för att se på mina solennitetssals gubbar. Han var här länge, lät mig rita upp salen, var förtjust i den nya skizzen, sade den vara simple et expressif, tyckte mycket om Pehr Brahe figur och gaf mig en massa praktiska råd. Han var så älskvärd som möjligt, och sade att jag ej skulle ändra det minsta i den senare skizzen. Det värsta af arbetet är nu redan gjort, sade han – föreställ Er ändå inte att resten går "comme sur des roulettes", – det blir ett drygt arbete. Håll Er noga till skizzen – gör ingen skugga starkare än den ni har der, låt måla salen hvit – målar ni det i olja så var icke rädd att empatera o.s.v. – Han bad mig måla ut Åbo litet mera i fonden; detsamma hade Estlander sagt mig. – Gubben P. d. C. –som fyllde 70 år i vintras, är så kry ochrak och röd och soignerad som trots någon ungtupp – en utmärkt konstnär är han, det är säkert. – Croyez moi, sade han, ça sera tres bien: c'est simple et sérieux – je ne voit pas beaucoup de peinture aussi sérieuse aujourd'hui. Jag visade honom en del teckningar jag gjort för denna väggmålning och han var mycket nöjd med dem. Besnard hade rådt mig att ändra den gamla skizzen. "Je ne comprends pas Besnard" sade Puvis "il y a an monde entre les deux esquisses,et ca dernière est bien plus décorative et simple. Fastes-la, je vous le dis, sans hesitation! – – Allt detta var ju mycket roligt, och jag känner mig nu mycket lifvad för denna målning igen. Gud låte mig få vara så frisk som jag varit detta sista år så blir det mig rigtigt bra med måleriet ännu. – Målar ni det der i olja" sade Puvis skrattande "så gratulerar jag er färghandlare – Ni kan aldrig tänka er hvilka summor jag depenserar på zinkhvitt – une fortune pour chaqne tableau!

  Åbo Carl Gustaf Estlander Pierre Puvis de Chavannes Albert Besnard
 • – Ute hos Amic var en läkare från Cannes Pouzet (icke Roustau, Etters Manzeys) – han var särdeles upplagdt för att diskutera, och som Dagnan och jag också voro det och som Amic är en repeter oläsligt maskin af naturen var det mycket roligt. Dagnan är jemte gubben Pasteur, Puvis och några få till, så som jag tänker mig en rigtigt begåfvad fransman – klok och djupt men klarframförallt. Dr Pouzet kom till mig på aftonen och sade: Qelle charmante journeé, n'est ce pas – il me semble que c'est une de ces journées qui marguent dans la vie instellectuelle d'un homme! Och så var det så herrligt vackert derute!

  Cannes Henri Amic Pascal Dagnan-Bouveret von Etter Manzey Louis Pasteur Roustau Pierre Puvis de Chavannes Pouzet
 • Amic reser om 2 veckor till Prins Eugen i Skåne. –

  Skåne Henri Amic Eugen
 • Dagnans pojke, nu stor och lång 12 år, vill nu bli prest – han bara drömmer derom – han hinner ändra sig femton gånger ännu innan baccalaureat'et.

  Pascal Dagnan-Bouveret Jean Dagnan-Bouveret
 • Med mina velocpedistiska framsteg går det klent – jag har ej anlag och icke just tid heller. Hos Amic försökte jag mig på hans bicyelette det gick bra i början, – alla applåderade, men berusad af framgången vände jag och föll ömkligt med min vehikel! Intet fel på mig sjelf och maskinen, men mina enda par byxor sönderrifna!! Och det var damer till middagen: Mme Dagnan, flere damer från Chantilly!! Köksan, Louise, stoppade emellertid mästerligt byxorna, under det jag satt i mitt rum insvept i en plaid, och till allmän åtlöje!

  Chantilly Anne-Marie Dagnan-Bouveret Henri Amic Louise
 • Meyer Söderhjelm är här – har ännu ej träffat honom.

  Werner Söderhjelm
 • Ack den som vore hos Er – jag vågar ej tänka der på, det gör mig alldeles för melankolisk. Midsommarljuset, färgen på land och sjö, och detta underligt klara som icke är violett och icke grönt!

  Haiko
 • Nå nu måste jag på bestyr igen. Denna gång till Mme Grancher

  Grancher
 • Just nu skrifver M Marcel, som talat med ministern Hanotaux om öfverlemnandet af finl. i XIX seklet till presidenten. Denna säger att Mohrenheim ej sagt ett ord – han är då mer än tafligt afsigkom men! Nu är det att börja om igen hela traken! Hvad mannamod, hvad tålamod!! –

  Félix Faure Henri Marcel Arthur von Mohrenheim Gabriel Hanotaux
 • Tusen helsningar till alla

 • Jag har skickat några nya böcker af Caldecott – skall skicka några Studio nummer ännu – det får gälla som bref – ni ser deraf att jag mår bra och att jag alltjemnt har Er i tankarna!

  Randolph Caldecott (osäker koppling)