Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider åska ateljéer barn diplomater döden forskare herrgårdar hotell illustration islam katoliker läkare landsbygd pingst präster regn religion (fenomen) resande resor sällskapsliv sjukdomar slott sommar sommarvillor tåg telegram utmärkelsetecken väderlek värme

Paris lördag 1sta Juni 95
Älskade Mamma,
Tusen miljoner tack för Mammas långa
och trefliga bref af den 28de. Jag ser deraf
1º att Ni Gudskelof, alla mår bra 2°
att jag får adressera detta bref till Haiko
en adress som jag alltid med en viss rörelse
nedskrifver), 3° att Mammas Pariser-
papper är slut eftersom brefvet är affat-
tadt på Edlunds rutiga primar. –
Jag hade den glädjen att just nu igen
få ett telegram från Ellan, som säger
att de må bra och att pojkens mag-
fel med feber nu är öfver. Jag kan
derför lugnt antaga Pasteurs inbjudning
att passera pingstdagarne på hans
lilla ställe (ärfdt efter hans svärmor)
Det ligger i den fula trakten la Cologne,
sydost från Orleans, 4 1/2 timmes järn-
vägsresa. med frukost hvila i Orleans.
Herrskapet Rochefort ha sitt gods alldeles
bredvid och jag är redan bjuden, i
morgon afton. på middag till gr. Roche-
forts svärfar, en 80 års gentilhomme
Campagnard de Ganneval – Pasteur
som var här i förrgår tyckte att jag såg
utarbetad, och förvirrad ut och
bad mig enträget komma ut till rigtiga
bondlandet, då jag ju ingenting nyttigt
kunde göra här under pingsthelgen.
– Mamma vet att min kusin och namne
Albert Edelfelt är på ett kontor i Rouen.

jag har skrifvit till honom och fått ett
mycket vänligt och tacksamt svar.
Endera far jag dit (2 ½ timme) eller
kommer han hit. Också han
jublade öfver att fadrens minne nu
är rentvådt – och det är ju bättre
än gods och guld. Mamma har sina
misstankar om den stora Gösta M.L.
fullkomligt som jag. Jag vet ej hvarför
jag ej kan med det utseendet och
den karlen. Victor Rydberg annars
så mild i sina omdömen säger de
värsta saker om M. L. – det måste vara
något med hans ormögon. – I går
var jag, på en festfrukost för Zorn
som fått Nordstjernan. Der träffade
jag kammarherre Nordenfalk den der
märkvärdiga uppfinnaren.
Vi ha 30 grader varmt – om natten
25 – det är litet för mycket af det goda.
I onsdag åt jag middag hos Gr. Roche-
fort: det var rigtigt franskt adeligt
med några provins bekanta och en abbé
som varit gossarnes informator – en
stor Sihvonensk gestalt som åt och
drack bra, rökte tjocka cigarrer
och
ej var
salfvelsefull som ofta katolska andliga
äro. Rocheforts äro i extas öfver por-
rättet jag målat af lille Noël
De kunna ej tänka sig något bättre
och frukta bara att jag skall röra
vid ansigtet då jag skall göra tiger

huden och fonden färdiga. Det är ju
mycket roligt att ha lyckats så
bra – det har heller inte räckt länge.
– J. B. Pasteur har blifvit utnämnd till
1ste sekreterare i Madrid. och han är
mycket nöjd deröfver. Han skall
emellertid först fara till Köpenhamn och
packa och flytta, och kommer så kanske
i juli augusti öfver Hangö till Finland på
några dagar. Mamma behöfver ej rysa –
det är den enklaste menniska på jorden
litet klumpig i sina rörelser, men en
klok karl och en vän à tout épreuve.
Jag far väl till Imatra med honom.
Jag hoppas att det otäcka koleran
låter oss vara i fred i sommar – det
är så odrägligt att ha den der buren
om också på håll. Märkvärdigt är det
annars att den hållit i sig så länge
i Ryssland. – Madame Chantemem,
som följt sin man på hans kolera
mission till Turkiet (der de voro i 6 månader)
talar om de besynnerligaste och otäckaste
oläsligt, alldeles i fejans stil, med
den skilnaden att man i Turkiet får
betala ochmuta alla för att gå ett
steg, ta emot ett bref, få en bit mat
o.s.v. – Ch. var inbjuden af sultanen
och reste på hans bekostnad – deras
hotellräkning (inga excesser endast vanligt
lif) som sultanen betalade var öfver 30,000
frcs – så skall man stjäla – cigaretter 1000
frcs och allt i samma proportion.
Dessutom hade de bråk med hvart enda kolera
lik han skulle öppna, ty islam förbjuder

liköppning. Emellertid säga de att ingenting
i skönhet öfvergå Bosforen och 176 des
princes.
Nu måste jag sluta ty Chambure kom-
mer efter mig i sin vagn för att föra
mig till fête des fleurs. – Som vanligt
är vädret dåligt – åska och regnbyar
Ännu aldrig har la fête des fleurs
lyckats i Paris. Annars är här
ett briljant lif öfver all beskrifning
elegant, vackert, rikt, folkrikt: sai
sonen är i sitt högsta flor.
Hade jag aldrig skrifvit till Mamma
att vi bodde rue Jouffroy –
ungefär 20 minuters vandring
från ateliern. Jag har ett
utmärkt sofrum der
inåt gården, svalt lugnt
och betalar 3 frcs om dagen
för det – jag har varit
glad att ha det under denna
heta tid då den lilla ateliern
med sött dam och sina
draperier är som en bakungn.
– Helsa hjertligt alla
på Haiko, tacka
Bertha tusen gånger
för hennes trefliga
bref, som jag nog skall
besvara. – tusen helsningar
genom Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen miljoner tack för Mammas långa och trefliga bref af den 28de. Jag ser deraf 1º att Ni Gudskelof, alla mår bra 2° att jag får adressera detta bref till Haiko en adress som jag alltid med en viss rörelse nedskrifver), 3° att Mammas Pariser-papper är slut eftersom brefvet är affattadt på Edlunds rutiga primar. –

  Haiko Alexandra Edelfelt Gustaf Wilhelm Edlund
 • Jag hade den glädjen att just nu igen få ett telegram från Ellan, som säger att de må bra och att pojkens magfel med feber nu är öfver. Jag kan derför lugnt antaga Pasteurs inbjudning att passera pingstdagarne på hans lilla ställe (ärfdt efter hans svärmor) Det ligger i den fula trakten la Cologne, sydost från Orleans, 4 1/2 timmes järn-vägsresa. med frukost hvila i Orleans. Herrskapet Rochefort ha sitt gods alldeles bredvid och jag är redan bjuden, i morgon afton. på middag till gr. Rocheforts svärfar, en 80 års gentilhomme Campagnard de Ganneval – Pasteur som var här i förrgår tyckte att jag såg utarbetad, och förvirrad ut och bad mig enträget komma ut till rigtiga bondlandet, då jag ju ingenting nyttigt kunde göra här under pingsthelgen.

  Orléans Cologne Erik Edelfelt Louis Pasteur Ellan de la Chapelle de Rochefort de Rochefort Laurent Campagnard de Ganneval
 • – Mamma vet att min kusin och namne Albert Edelfelt är på ett kontor i Rouen. jag har skrifvit till honom och fått ett mycket vänligt och tacksamt svar. Endera far jag dit (2 ½ timme) eller kommer han hit. Också han jublade öfver att fadrens minne nu är rentvådt – och det är ju bättre än gods och guld.

  Rouen Erik Edelfelt Albert Edelfelt
 • Mamma har sina misstankar om den stora Gösta M.L. fullkomligt som jag. Jag vet ej hvarför jag ej kan med det utseendet och den karlen. Victor Rydberg annars så mild i sina omdömen säger de värsta saker om M. L. – det måste vara något med hans ormögon. –

  Viktor Rydberg Gustaf Mittag-Leffler
 • I går var jag, på en festfrukost för Zorn som fått Nordstjernan. Der träffade jag kammarherre Nordenfalk den der märkvärdiga uppfinnaren.

  Anders Zorn Johan Nordenfalk (osäker koppling)
 • Vi ha 30 grader varmt – om natten 25 – det är litet för mycket af det goda.

 • I onsdag åt jag middag hos Gr. Rochefort: det var rigtigt franskt adeligt med några provins bekanta och en abbé som varit gossarnes informator – en stor Sihvonensk gestalt som åt och drack bra, rökte tjocka cigarrer och ej varsalfvelsefull som ofta katolska andliga äro.

  de Rochefort de Rochefort Sihvonen
 • Rocheforts äro i extas öfver porrättet jag målat af lille Noël De kunna ej tänka sig något bättre och frukta bara att jag skall röra vid ansigtet då jag skall göra tigerhuden och fonden färdiga. Det är ju mycket roligt att ha lyckats så bra – det har heller inte räckt länge.

  de Rochefort Noël de Rochefort
 • – J. B. Pasteur har blifvit utnämnd till 1ste sekreterare i Madrid. och han är mycket nöjd deröfver. Han skall emellertid först fara till Köpenhamn och packa och flytta, och kommer så kanske i juli augusti öfver Hangö till Finland på några dagar. Mamma behöfver ej rysa – det är den enklaste menniska på jorden litet klumpig i sina rörelser, men en klok karl och en vän à tout épreuve. Jag far väl till Imatra med honom.

  Finland Köpenhamn Hangö Imatra Madrid Alexandra Edelfelt Jean Baptiste Pasteur
 • Jag hoppas att det otäcka koleran låter oss vara i fred i sommar – det är så odrägligt att ha den der buren om också på håll. Märkvärdigt är det annars att den hållit i sig så länge i Ryssland. – Madame Chantemem, som följt sin man på hans kolera mission till Turkiet (der de voro i 6 månader) talar om de besynnerligaste och otäckaste oläsligt, alldeles i fejans stil, med den skilnaden att man i Turkiet får betala ochmuta alla för att gå ett steg, ta emot ett bref, få en bit mat o.s.v. – Ch. var inbjuden af sultanen och reste på hans bekostnad – deras hotellräkning (inga excesser endast vanligt lif) som sultanen betalade var öfver 30,000 frcs – så skall man stjäla – cigaretter 1000 frcs och allt i samma proportion. Dessutom hade de bråk med hvart enda kolera lik han skulle öppna, ty islam förbjuder liköppning. Emellertid säga de att ingenting i skönhet öfvergå Bosforen och 176 des princes.

  Ryssland Turkiet Bosporen André Chantemesse Jeanne Aline Chantemesse
 • Nu måste jag sluta ty Chambure kommer efter mig i sin vagn för att föra mig till fête des fleurs. – Som vanligt är vädret dåligt – åska och regnbyar Ännu aldrig har la fête des fleurs lyckats i Paris. Annars är här ett briljant lif öfver all beskrifning elegant, vackert, rikt, folkrikt: saisonen är i sitt högsta flor.

  Emile de Chambure
 • Hade jag aldrig skrifvit till Mamma att vi bodde rue Jouffroy – ungefär 20 minuters vandring från ateliern. Jag har ett utmärkt sofrum der inåt gården, svalt lugnt och betalar 3 frcs om dagen för det – jag har varit glad att ha det under denna heta tid då den lilla ateliern med sött dam och sina draperier är som en bakungn.

  Alexandra Edelfelt
 • – Helsa hjertligt alla på Haiko, tacka Bertha tusen gånger för hennes trefliga bref, som jag nog skall besvara. – tusen helsningar

  Haiko Berta Edelfelt