Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

antiken Årstider ateljéer bibliotek brev danstillställningar djur finländare fransmän Gud häst hotell hyresbostäder illustration italienare kaféer karaktärsdrag kejsarinnor kläder konstutställningar kvinnor maskerader middag mode modeller (yrken) personlighet porträtt presidenter resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skridskor skulptörer soaréer svenskar telegram temperatur utställningar väderlek vår vinter

Paris 4 mars 1895
Älskade Mamma,
I går telegraferade Ellan att Ni alla mår
bra och att hon tänker ge sig af som i
morgon tisdag. Gud vare med dem.
Måtte också vädret här bli annorlunda
tills de komma – snö och köldgrader om
nätterna – en ryslig snösörja att promenera
i om dagarne. – I lördags var jag
igen och såg på några våningar – de äro
alla utan undantag så der fördoldt
smutsig, då de icke äro öppet och
ärligt osnygga. Jag bor fortfarande på
hotellet der jag låter göra eld afton
och morgon (1 fr. 50 kostar hvarje brasa),
och har det jemförelsevis ganska bra
der – åtminstone intet drag som här i
ateliern. Alla äro djupt nedstämda
öfver denna vinter som ej tyckes vilja
ta slut "les affaires ne marchent pas – alla
har haft influenza – allmän förstämning.
Målarne lära ha det sämre än någon-
sin. Jag är rigtigt glad att jag kommit
hit först nu. Jag inser att min vinter
annars skulle ha gått till utfunderande
af värmningsmetoder, influenzor och snufvor.
Skrif ofta – det är så rysligt roligt att få Mammas bref!!

Den enda jag träffat som varit rigtigt
glad och munter är Dagnan, och ändå
ha hans fru och gosse legat i veckotal –
allt i influenza. Dagnan sjelf såg frisk
ut, arbetar mycket och hade utom-
ordentligt vackra saker på sin atelier.
Han hade rest ensam
i höstas
till Berlin och Dresden,
Varit i Bayreuth och hört Parsifal, sett
Nürnberg, Augsburg m.fl., och nu på vintern
har han på en vecka varit i Monaco –
icke för att spela, likvisst. Han lofvade
komma hit i morgon och se på mina
taflor. Jag har redan modell för
freskerna i Solennitetssalen, och en italienare
har bjudit ut åt mig 6 kostymer Louis XIII
tillsammans 200 frcs. Äro de goda, är det
ju ett rampris. Stöflar, det dyraste, saknas
likväl. Får så huru de äro, han skulle
hemta dem hit upp om en timme.
Mina dukar äro uppspända och se rätt
prydliga ut. I hvarje fall fins det mera
kärlek och allvar i dem än i eländet
på cerclen. – I lördags aftonen tillbragte
jag med Estlanders på Café de la Régence.
De voro mycket krya och ha ej lidit
så fasligt af kölden. C.G.E. sade att
det fula vädret varit rigtigt skönt
emedan det tvungit honom att sitta

hela dagen på biblioteket, så att han
kommit att arbeta mycket denna vinter.
Bäst vi sutto der kommo Acku med
fru. Hon är sig lik – vifta och pengar
och outröttlig. Hon gaf sig ingen ro
förrän jag och magister Kurten kommit
med dem på en – maskeradbal – Jag
var sömnig och hade föga nöje. Hon
kan ej säga 10 ord utan att tala illa
om någon eller tala om pengar – det
är en faslig genre – och Acku, det
beskedliga kräket ser bara nöjd ut.
Skola ej hennes 41 år litet stilla hennes
varma blod? Hon hade nu varit
på svenska klubben, på baler, midda-
gar och soiréer med stiliga göteborgare,
hennes bror bl.a. – Hon vågar ej
sjelf proponera sig som umgängesvän åt
Ellan – men "Lulle längtar så förskräckligt
efter Erik, och fröjdar sig åt att alla
dagar få vara med honom hela dagen.
Hon har ingenting annat än ondt att
säga om Helsingforsväninnorna – Om
Ellan talar hon aldrig – kanske det är
klokt att vara styf och afvisande mot
henne – vänlighet hjelper ej – och Anna
Knorring, som varit utmärkt vänlig mot henne,
får nog sin beskärda del af hennes sqvaller.
Och så talar hon om kärlek – Hon har en så

varm natur och hon kan inte tänka sig
att vara för gammal för den sporten –
tvärtom o.s.v. Jag släpp henne först
kl. 2 den natten. Hon måste ha
pengar och det rätt mycket, för att vara
ute så der och lefva om. – Acku
studerar teatrarna. Coquelin tyckas de
ha slagit embargo på och få genom
honom fribiljetter. – Fru Vallgren kan ej
med MarieLouise och har varit mycket
snäf emot henne. – I afton är jag bjuden
på stor middag till dr Nordström, det är
25 år sedan han kom hit. Jag har känt
honom under hans fattigdomstid här och
får nu vara med på ett hörn om rikedomen
också. – Fröken Hedvig Estlander var ej med
i Lördags, hon hade rest till Rouen för
att helsa på en vän. Fröken Lindgrens
adress skulle de skaffa mig. Hon, fr.
L. lär vara mycket nöjd och mycket
fêterad af den lärda verlden, ha
gjort en massa bekantskaper o.s.v.
– Dagarna bli så korta i detta goda Paris
Jag tycker jag kom i går och har redan
(i öfvermorgon) varit här en vecka – Har
knappt börjat arbeta. Den nuvarande
conciergen, François, är "plein de bonne
volonté" men litet långsam. Han har

ännu ej fått den lilla ateliern dammad
och städad. Han uttryckte sig målande
om dammet uppe på lafven: Il y à
tout plein de moutons de poussière".
Det är verkligen fasligt deruppe. Det
förvånar mig att Acku Bson ej gjort
något för att få det bättre. Men
han, Acku, går eller seglar lugn sin
bana fram utan att låta sig bekomma
af hvad det vara må.
Nu ser det ut att klarna litet! Ack om
den våren ändå ville komma!
Becker lär vara i staden, målar ej mera utan
lefver på sina räntor. Har ej sett honom.
En massa unga finskor som sjunga, måla
m.m. har jag lika litet i sett till.
Flameng hade berättat för Dagnan sina
intryck från Ryssland. Han tyckte mycket
om Kejsarinnan Dagmar – hade haft stora
motigheter i början, men sedan Kejsarinnan
beskyddade honom gick det som en dans.
Kejsaren och Kejsarinnan hade mycket beröm-
mande talt om mig – Flameng förvånade
sig öfver att jag ej i Petersburg hade den
plats som tillkom mig – il à bien plus
de talent que tous ces gens-là" – (än de
ryska målarne) – Hans porträtt af furstinnan
Jusupoff har jag sett här – det är icke vidare
bra – jag skulle nog kunna gör ett lika godt.

Jag funderar argt på att göra en saison
i Petersburg – komma hem till Hfors emellan
åt för att andas hemluften. I nästa
vinter gör jag det om allt går bra.
– Dagnans stora målning för Sorbonne
föreställer (bara skizzen är gjord) Apollo och
Muserna. – Muserna som bilda en halvcirkel
omkring Apollo äro makalösa – de stå
med armarna på hvarandras skullror
Apollo sjelf stöder sig på pegasen –
uppför bergskanten ser man Homerus
Pindarus Virgilius komma gående. Det
är mycket vackert i färgen och har
något originelt och fint. Pegasus
blir värst: denna stora hvita häst med
vingar blir svår att göra så att den
verkligen ser gudomlig ut.
Om onsdag inviges en exposition inter-
nationale hos Petit. Jag är också dit-
bjuden: rätt glad att ej vara med
denna gång. Expositioner har man
nog af minsann nu för tiden.
– Jag har alldeles glömt att tacka
Mamma för brefkortet. Gud ske lof
för att Bertha nu är frisk igen.

Hennes petersburgska snufva tyckes
ändå ha varit rätt långvarig.
Jag måste nu gå ned och helsa på
Madame Bertaux – hon är icke mera
president i qvinno artistföreningen –
undanpetad af Madame Demon-Breton.
Mme Bertaux' rôle är således utspelad –
hon skulpterar ingenting mera sedan
hon i grund misslyckades med Mme
Carnots byst.
Märkvärdigt nog äro alla förtjusta
i den nye presidenten. Det slår
an på parisarne att han är så
elegant till sin person (fastän han
är en selfmade man) att han är
så vänlig mot alla och att han är
mycket frikostig med pengar. Han lär
se mycket ståtlig ut, men hans fru
och döttrar lära vara rätt misslyckade.
Han intresserar sig mycket för sport och
Kurtén hade bra reda på hvilka tum-
uppvisningar, fäktöfningar o.d. han i
dagarne skulle presidera. – Kurtén
har gjort furor på skidskobanan.
Här finnes många fruntimmer nu som
åka utmärkt bra skridsko, sedan de fått

le palais de Glace, der det finnes
rigtig is året om. Jag såg dem
skrinna häromdagen – i mycket
eleganta 30 taliska kostymer – det
var verkligen vackert. Parisiskornas
grâce följder dem i deras djerfvaste
ytterkanter och cirklar. – Moderna
äro rätt vackra nu. – Mycket stora
svarta hatar med plymer – och mycket
svart sammet med pels-
verk. Det blonda och
röda färgade håret är icke
mera modernt – de se derför
mörkare ut än förr. I går
var en mycket elegant dam
hos Dagnan – han har målat
hennes porträtt – hon var coifferad
som en slags Velleda, med
violetta blommor
i håret – skulle
någon uppträda
så i Hfors skulle
man tro den vara
på rymmarstat
från fru Lybeck
– Så här se deras
vinter kappor
ut. – Nej
jag märker
att jag blandar
mig i saker
som angå
Numme,
Hagen och
"vår direktris" fru Pförtsch.
Farväl helsa flickorna hjertligt från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I går telegraferade Ellan att Ni alla mår bra och att hon tänker ge sig af som i morgon tisdag. Gud vare med dem. Måtte också vädret här bli annorlunda tills de komma – snö och köldgrader om nätterna – en ryslig snösörja att promenera i om dagarne.

  Ellan de la Chapelle
 • I lördags var jag igen och såg på några våningar – de äro alla utan undantag så der fördoldt smutsig, då de icke äro öppet och ärligt osnygga.

 • Jag bor fortfarande på hotellet der jag låter göra eld afton och morgon (1 fr. 50 kostar hvarje brasa), och har det jemförelsevis ganska bra der – åtminstone intet drag som här i ateliern.

 • Alla äro djupt nedstämda öfver denna vinter som ej tyckes vilja ta slut "les affaires ne marchent pas – alla har haft influenza – allmän förstämning. Målarne lära ha det sämre än någonsin. Jag är rigtigt glad att jag kommit hit först nu. Jag inser att min vinter annars skulle ha gått till utfunderande af värmningsmetoder, influenzor och snufvor.

 • Den enda jag träffat som varit rigtigt glad och munter är Dagnan, och ändå ha hans fru och gosse legat i veckotal – allt i influenza. Dagnan sjelf såg frisk ut, arbetar mycket och hade utomordentligt vackra saker på sin atelier. Han hade rest ensam i höstas till Berlin och Dresden, Varit i Bayreuth och hört Parsifal, sett Nürnberg, Augsburg m.fl., och nu på vintern har han på en vecka varit i Monaco – icke för att spela, likvisst. Han lofvade komma hit i morgon och se på mina taflor.

  Berlin Dresden Monaco Nürnberg Bayreuth Augsburg Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret Jean Dagnan-Bouveret Parsifal
 • Jag har redan modell för freskerna i Solennitetssalen, och en italienare har bjudit ut åt mig 6 kostymer Louis XIII tillsammans 200 frcs. Äro de goda, är det ju ett rampris. Stöflar, det dyraste, saknas likväl. Får så huru de äro, han skulle hemta dem hit upp om en timme. Mina dukar äro uppspända och se rätt prydliga ut. I hvarje fall fins det mera kärlek och allvar i dem än i eländet på cerclen.

  Solennitetssalen Ludvig XIII
 • lördags aftonen tillbragte jag med Estlanders på Café de la Régence. De voro mycket krya och ha ej lidit så fasligt af kölden. C.G.E. sade att det fula vädret varit rigtigt skönt emedan det tvungit honom att sitta hela dagen på biblioteket, så att han kommit att arbeta mycket denna vinter.

  Café de la Régence Helena Estlander Carl Gustaf Estlander
 • Bäst vi sutto der kommo Acku med fru. Hon är sig lik – vifta och pengar och outröttlig. Hon gaf sig ingen ro förrän jag och magister Kurten kommit med dem på en – maskeradbal – Jag var sömnig och hade föga nöje. Hon kan ej säga 10 ord utan att tala illa om någon eller tala om pengar – det är en faslig genre – och Acku, det beskedliga kräket ser bara nöjd ut. Skola ej hennes 41 år litet stilla hennes varma blod? Hon hade nu varit på svenska klubben, på baler, middagar och soiréer med stiliga göteborgare, hennes bror bl.a. – Hon vågar ej sjelf proponera sig som umgängesvän åt Ellan – men "Lulle längtar så förskräckligt efter Erik, och fröjdar sig åt att alla dagar få vara med honom hela dagen. Hon har ingenting annat än ondt att säga om Helsingforsväninnorna – Om Ellan talar hon aldrig – kanske det är klokt att vara styf och afvisande mot henne – vänlighet hjelper ej – och Anna Knorring, som varit utmärkt vänlig mot henne, får nog sin beskärda del af hennes sqvaller. Och så talar hon om kärlek – Hon har en så varm natur och hon kan inte tänka sig att vara för gammal för den sporten – tvärtom o.s.v. Jag släpp henne först kl. 2 den natten. Hon måste ha pengar och det rätt mycket, för att vara ute så der och lefva om.

  Helsingfors Erik Edelfelt Anna Ehrnrooth Axel Berndtson Ellan de la Chapelle Marie Louise Berndtson Kurtén Lars Hjalmar Bratt (osäker koppling) Emma Christina Marie-Louise Berndtson
 • Acku studerar teatrarna. Coquelin tyckas de ha slagit embargo på och få genom honom fribiljetter. – Fru Vallgren kan ej med MarieLouise och har varit mycket snäf emot henne.

  Antoinette Råström Benoît Constant Coquelin Axel Berndtson Marie Louise Berndtson
 • I afton är jag bjuden på stor middag till dr Nordström, det är 25 år sedan han kom hit. Jag har känt honom under hans fattigdomstid här och får nu vara med på ett hörn om rikedomen också.

  Nordström
 • Fröken Hedvig Estlander var ej med i Lördags, hon hade rest till Rouen för att helsa på en vän.

  Rouen Hedvig Estlander
 • Fröken Lindgrens adress skulle de skaffa mig. Hon, fr. L. lär vara mycket nöjd och mycket fêterad af den lärda verlden, ha gjort en massa bekantskaper o.s.v.

  Lindgren
 • Dagarna bli så korta i detta goda Paris Jag tycker jag kom i går och har redan (i öfvermorgon) varit här en vecka – Har knappt börjat arbeta.

 • Den nuvarande conciergen, François, är "plein de bonne volonté" men litet långsam. Han har ännu ej fått den lilla ateliern dammad och städad. Han uttryckte sig målande om dammet uppe på lafven: Il y à tout plein de moutons de poussière". Det är verkligen fasligt deruppe. Det förvånar mig att Acku Bson ej gjort något för att få det bättre. Men han, Acku, går eller seglar lugn sin bana fram utan att låta sig bekomma af hvad det vara må.

  Axel Berndtson François
 • Nu ser det ut att klarna litet! Ack om den våren ändå ville komma!

 • Becker lär vara i staden, målar ej mera utan lefver på sina räntor. Har ej sett honom. En massa unga finskor som sjunga, måla m.m. har jag lika litet i sett till.

  Adolf von Becker
 • Flameng hade berättat för Dagnan sina intryck från Ryssland. Han tyckte mycket om Kejsarinnan Dagmar – hade haft stora motigheter i början, men sedan Kejsarinnan beskyddade honom gick det som en dans. Kejsaren och Kejsarinnan hade mycket berömmande talt om mig – Flameng förvånade sig öfver att jag ej i Petersburg hade den plats som tillkom mig – il à bien plus de talent que tous ces gens-là" – (än de ryska målarne) – Hans porträtt af furstinnan Jusupoff har jag sett här – det är icke vidare bra – jag skulle nog kunna gör ett lika godt. Jag funderar argt på att göra en saison i Petersburg – komma hem till Hfors emellanåt för att andas hemluften. I nästa vinter gör jag det om allt går bra.

  Helsingfors Sankt Petersburg Ryssland Maria Fjodorovna Alexander III (osäker koppling) Pascal Dagnan-Bouveret François Flameng Zinaida Nikolajevna Jusupova
 • Dagnans stora målning för Sorbonne föreställer (bara skizzen är gjord) Apollo och Muserna. – Muserna som bilda en halvcirkel omkring Apollo äro makalösa – de stå med armarna på hvarandras skullror Apollo sjelf stöder sig på pegasen – uppför bergskanten ser man Homerus Pindarus Virgilius komma gående. Det är mycket vackert i färgen och har något originelt och fint. Pegasus blir värst: denna stora hvita häst med vingar blir svår att göra så att den verkligen ser gudomlig ut.

  Sorbonne Pascal Dagnan-Bouveret Homeros Apollo Vergilius Pindaros
 • Om onsdag inviges en exposition internationale hos Petit. Jag är också ditbjuden: rätt glad att ej vara med denna gång. Expositioner har man nog af minsann nu för tiden.

  Georges Petit
 • Jag har alldeles glömt att tacka Mamma för brefkortet. Gud ske lof för att Bertha nu är frisk igen. Hennes petersburgska snufva tyckes ändå ha varit rätt långvarig.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Jag måste nu gå ned och helsa på Madame Bertaux – hon är icke mera president i qvinno artistföreningen – undanpetad af Madame Demon-Breton. Mme Bertaux' rôle är således utspelad – hon skulpterar ingenting mera sedan hon i grund misslyckades med Mme Carnots byst.

  Hélène Bertaux Cécile Carnot Virginie Demont-Breton
 • Märkvärdigt nog äro alla förtjusta i den nye presidenten. Det slår an på parisarne att han är så elegant till sin person (fastän han är en selfmade man) att han är så vänlig mot alla och att han är mycket frikostig med pengar. Han lär se mycket ståtlig ut, men hans fru och döttrar lära vara rätt misslyckade. Han intresserar sig mycket för sport och Kurtén hade bra reda på hvilka tumuppvisningar, fäktöfningar o.d. han i dagarne skulle presidera.

  Félix Faure Berthe Faure Kurtén Lucie Faure Antoinette Faure
 • Kurtén har gjort furor på skidskobanan. Här finnes många fruntimmer nu som åka utmärkt bra skridsko, sedan de fått le palais de Glace, der det finnes rigtig is året om. Jag såg dem skrinna häromdagen – i mycket eleganta 30 taliska kostymer – det var verkligen vackert. Parisiskornas grâce följder dem i deras djerfvaste ytterkanter och cirklar.

  Palais de Glace Kurtén
 • Moderna äro rätt vackra nu. – Mycket stora svarta hatar med plymer – och mycket svart sammet med pelsverk. Det blonda och röda färgade håret är icke mera modernt – de se derför mörkare ut än förr. I går var en mycket elegant dam hos Dagnan – han har målat hennes porträtt – hon var coifferad som en slags Velleda, med violetta blommor i håret – skulle någon uppträda så i Hfors skulle man tro den vara på rymmarstat från fru Lybeck – Så här se deras vinter kappor ut. – Nej jag märker att jag blandar mig i saker som angå Numme, Hagen och"vår direktris" fru Pförtsch.

  Helsingfors Pascal Dagnan-Bouveret Veleda Lybeck
 • Farväl helsa flickorna hjertligt från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • *Skrif ofta – det är så rysligt roligt att få Mammas bref!!

  Alexandra Edelfelt