Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar Årstider bagage döden ekonomi födelsedagar grönområden herrgårdar järnvägar kläder matvaror medicin olyckor parker resande sällskapsliv sjukdomar sommar tåg tennis universitet väderlek värme

tyvärr ännu Paris 2 augusti
1891
Älskade Mamma,
Mme Grancher är ännu ej färdig –
som detta porträtt emellertid lofvar
att bli ganska bra är jag ej så
missnöjd med min förlängda sejour
här som jag möjligen varit, om
äfven denna duk blifvit dålig
först om onsdag tror jag jag får den
färdig, får jag då pengar så
kan jag på två tre dagar klare
ra mina affärer och resa af
fredag eller lördag, som jag tänker
öfver Köpenhamn der jag stannar
2 dagar för att helsa på Krohn
och för att se på målningarna
i universitetet på detta sätt
är jag ej hemma förrän d. 15 –
det är mycket sent och som-
maren är då så godt som slut,

men jag får i alla fall den
stora glädjen att vara med
om Mammas födelsedag –
och den mindre glädjen att vara
med om Hanna Palmes dito, d. 19,
med melon och Gadolin och
lawn-tennis på Gammelbacka
Huru, när och hvar jag träffar
Ellan och min älskade son vet
jag ännu ej –
Om några dagar komma Anna
Knorrning och fru Törngren hit och
Jag reser kanske med dem från
Köpenhamn om det passar i stycket
Jag är bjuden till Pasteur till
Ville Neuve l'Estrang på middag
i dag, söndag, och jag har lust
att fara till St Cloud på ångbåt
och sedan gå derifrån 2, 3
verst genom den herrliga St Cloud-
parken. Senaste söndag gick jag
och spatserade hela eftermiddagen

med Enckell – vi gingo ned genom
Neuilly förbi Bagatelle och Long-
champ till Prassy – det var en
dugtig tur. Vädret var så gudomligt
strålande och Boulognerskogen
stå festlig, så full af folk och barn
att jag fick ett intryck af den
oförgätliga maj 1889. Jag tänkte
skrifva ett långt och muntert
bref till Bertha den qvällen, men
Så kom den rysliga underrättelsen
om jernvägsolyckan i St Mandé,
alldeles invid Vincennes. Grancher
var på ett sjukbesök länge borta
och kunde ej komma hem på
natten, först på morgonen körde
han in på en mjölkkärra. Hans
fru som hört talas om jernvägs-
olyckan men ej visste hvar den
inträffat vara i en dödlig ångest
hela natten. Blasco som jag
träffade på måndagen hade varit
derute. Han hade svimmat rak-
lång då han först såg de döda

Hela Paris har varit upprödt öfver
denna olycka nu i en veckas tid.
I går dinerade jag med Granchers
och hennes nièce en utmärkt
söt ung flicka oläsligt hos Ledoyen.
Grancher har nyss slutat tuberku-
los kongressen – Jag frågade honom
om allt möjligt och konversationen
blef derigenom mycket medicinsk
pessimistisk, till damernas stora
grämelse. – Här är mycket
svalare än i Finland, då det är
18 grader i Hfors och Stockholm är
det 15 här – det ser jag alla dar
i väderleksbulletinerna.
Helsa Etters – Gud vare med Er –
jag kan ej säga hur lycklig jag
är åt hoppet att snart få
Se Er igen Jag har bestält
klädningar litet bättre söndagsefter
middagsgåutochgåpåvisitklädningar –
den ena sänder jag öfver Hâvre, den
andra skall jag försöka pracka på
Anna Knorrings bagage. –
farväl vi träffas snart med Guds
hjelp Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Mme Grancher är ännu ej färdig – som detta porträtt emellertid lofvar att bli ganska bra är jag ej så missnöjd med min förlängda sejour här som jag möjligen varit, om äfven denna duk blifvit dålig först om onsdag tror jag jag får den färdig, får jag då pengar så kan jag på två tre dagar klarera mina affärer och resa af fredag eller lördag, som jag tänker öfver Köpenhamn der jag stannar 2 dagar för att helsa på Krohn och för att se på målningarna i universitetet

  Köpenhamn Köpenhamns universitet Pietro Krohn Grancher
 • på detta sätt är jag ej hemma förrän d. 15 – det är mycket sent och sommaren är då så godt som slut,men jag får i alla fall den stora glädjen att vara med om Mammas födelsedag – och den mindre glädjen att vara med om Hanna Palmes dito, d. 19, med melon och Gadolin och lawn-tennis på Gammelbacka

  Gammelbacka gård Alexandra Edelfelt Hanna von Born Axel Gadolin
 • Huru, när och hvar jag träffar Ellan och min älskade son vet jag ännu ej –

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Om några dagar komma Anna Knorrning och fru Törngren hit och Jag reser kanske med dem från Köpenhamn om det passar i stycket

  Köpenhamn Anna Ehrnrooth Törngren
 • Jag är bjuden till Pasteur till Ville Neuve l'Estrang på middag i dag, söndag, och jag har lust att fara till St Cloud på ångbåt och sedan gå derifrån 2, 3 verst genom den herrliga St Cloud-parken.

  Saint-Cloud Villeneuve-l'Étang Louis Pasteur
 • Senaste söndag gick jag och spatserade hela eftermiddagen med Enckell – vi gingo ned genom Neuilly förbi Bagatelle och Longchamp till Prassy – det var en dugtig tur. Vädret var så gudomligt strålande och Boulognerskogen stå festlig, så full af folk och barn att jag fick ett intryck af den oförgätliga maj 1889. Jag tänkte skrifva ett långt och muntert bref till Bertha den qvällen,

  Longchamps Neuilly-sur-Seine Passy Bagatelle Berta Edelfelt Magnus Enckell
 • men Så kom den rysliga underrättelsen om jernvägsolyckan i St Mandé, alldeles invid Vincennes. Grancher var på ett sjukbesök länge borta och kunde ej komma hem på natten, först på morgonen körde han in på en mjölkkärra. Hans fru som hört talas om jernvägs-olyckan men ej visste hvar den inträffat vara i en dödlig ångest hela natten.

  Saint-Mandé Vincennes Jacques-Joseph Grancher Grancher
 • Blasco som jag träffade på måndagen hade varit derute. Han hade svimmat raklång då han först såg de döda Hela Paris har varit upprödt öfver denna olycka nu i en veckas tid.

  Eusebio Blasco
 • I går dinerade jag med Granchers och hennes nièce en utmärkt söt ung flicka oläsligt hos Ledoyen. Grancher har nyss slutat tuberkulos kongressen – Jag frågade honom om allt möjligt och konversationen blef derigenom mycket medicinsk pessimistisk, till damernas stora grämelse. –

  Ledoyen Jacques-Joseph Grancher Grancher N.N.
 • Här är mycket svalare än i Finland, då det är 18 grader i Hfors och Stockholm är det 15 här – det ser jag alla dar i väderleksbulletinerna. Helsa Etters – Gud vare med Er – jag kan ej säga hur lycklig jag är åt hoppet att snart få Se Er igen

  Helsingfors Finland Stockholm Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter
 • Jag har bestält klädningar litet bättre söndagsefter middagsgåutochgåpåvisitklädningar – den ena sänder jag öfver Hâvre, den andra skall jag försöka pracka på Anna Knorrings bagage. –

  Le Havre Anna Ehrnrooth
 • farväl vi träffas snart med Guds hjelp