Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn döden epidemier hälsa konserter läkare motion musik politik resor sångare sånger sjukdom (tillstånd) tjänstefolk tonsättare trötthet väderlek vetenskapsmän

tisdag 7 januari 1890.
Älskade Mamma
Seså, nu har var lilla pojke också influenza,
ehuru han ser ut att vara på bättringen
I går morgse kl. 5 kom amman och
väckte oss emedan pojken hade stark
feber och hostade, sade hon. Kl. 8 kom
doktorn, sade att det ej var någon
svårare sjukdom utan troligen influenza
och menade att han skulle ta kinin.
På dagen var han bättre, men i
natt var han särdeles orolig, den
lilla stackarn – Det var så rörande att
se honom: han kastade sig från höger
till venster grät och sade alla de ord
han kan: Mamma och tuttutu och
dede, allt med det ynkligaste tonfall. –
Det är ändå det värsta att se en sådan
der hjelplös unge lida. Nu på dagen
är han igen munter och glad och har
ingen eller mycket litet feber. Vi vänta
doktorn. Den stackars Ellan är nu

alldeles herunter – man skall tänka
på att hon var långt ifrån kurerad
då hon steg upp för att sköta om
mig och nu kommer denna
oro och detta vakande till.
Gud låte den lille grisen bli rask
nu snart – Vi skulle behöfva andrum.
Visserligen ha vi under denna höst ej
haft det värsta vid sjukbäddar d.v.s.
fruktan för en tragisk upplösning –
men det har kommit så slag
på slag att vi ej kunnat repa oss,
än mindre arbeta ordentligt emellan.
Jag har förlorat denna höst – ty
allt sedan Köpenhamn har jag ej
fått arbeta. I går var jag ute
första gången – Efter 10 minuters
promenad var jag så trött som om
jag gått en mil. Vädret är det
häligaste, soligt och varmt – skada
blott att det skall vara pestsmittadt.
Pojken ser icke medtagen ut om dagar-
ne ehuru han är litet blek, men
om natten ser man på det lilla krypet

att krafterna tryta. – Det blir
alldeles förtviflansfullt med denna
influenza, som läkarne förstå sig
allt mindre på. Först hette det
att det var ute i Kölden man fick
den – nu är det bevisadt att lika-
många fall ådragits inne vid kaminen.
Mme Saussine t.ex. hon flyger ju ej ut,
åsigkommen som hon är – och hon var
en af de första som fick den här.
Doktor Villiemain, Pasteurs medhjelpare,
tror att influenzan är en affektion
af ryggmärgen – och han ger goda
oläsligt skäl derför. – Dagnan har varit
starkt angripen. hans fru och lilla
pojke likaså – alla menniskor äro
sjuka, de flesta ganska allvarsamt –
vi ha så ändå kommit undan
utan komplikationer.
Jag väntar med oroliga händer
Doktorns visit – och måtte han nu
säga att pojken är alleles på bättringen.
Jag skulle börja att måla som
i dag, men jag orkar ej . Mattigheten
och oron för pojken göra mig alldeles omöjlig

Ingenting har jag hört om Grieg
sedan, om de haft en fest för honom
eller ej – Jag har skrifvit till Thegerström
och bedt honom säga Grieg att jag
icke nu fick den efterlängtade fröjden
att höra honom vid pianot och höra
hans fru sjunga – jag kommer att
resa till Bergen
enkom för detta
en vacker dag, och
det är mitt allvar. Jag hade gerna
gifvit 20 andra konserter och teater aftnar
för denna enda – då kan jag ju gerna
kosta på mig en resa till Bergen –
det är icke mycket jag längtat efter
så häftigt som detta.
Gud låte pojken snart bli frisk och
Gud gifve mig tålamod!
Hvad det ser dystert ut hemma –
enligt Mammas bref! Hvem är det
vi ha att tacka för allt detta? Hvem
har klagat på finnarne – Är det denne
Ordin? – Sorgligt börjar 1890.
Gud styre allt till det bästa. Måtte
Bertha snart bli återstäld och fullkomligt
återstäld. – Många helsningar härifrån
genom Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Erik har influensan, men ser ut att vara på bättringsvägen.

  Erik Edelfelt
 • Amman väckte Ellan och Edelfelt klockan 5 på morgonen igår, eftersom Erik hade feber och hosta; läkaren ordinerat kinin.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Mari / Marie
 • Erik bättre på dagen, men orolig inatt; det är svårt att se ett litet barn lida.

  Erik Edelfelt
 • Erik bättre idag på dagen; väntar läkaren.

  Erik Edelfelt
 • Ellan är mycket trött; hon var inte frisk själv när hon steg upp för att sköta Edelfelt och nu kommer oron för Erik.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Gud låte Erik bli frisk snart.

  Erik Edelfelt
 • Familjen skulle behöva andrum mellan sjukdomsfallen; det är tungt trots att inget sjukdomsfall fått ett tragiskt slut; ingen har hunnit repa sig ordentligt; Edelfelt har inte hunnit arbeta.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Varit ute första gången igår: blivit trött.

 • Vädret är härligt; synd att det är "pestsmittat".

 • Erik ser inte medtagen ut under dagarna, men på natten är han sjuk.

  Erik Edelfelt
 • Det är "förtvivlansfullt" med influensan; läkarna förstår sig allt mindre på den; först sades det att man ådrar sig influensan ute i kylan, sedan att många fått den inomhus vid kaminen, som bl.a. Madame Saussine.

  de Saussine
 • Willemain, som är Pasteurs medhjälpare tror att influensan är en "affektion av ryggmärgen" och han motiverar det väl.

  Louis Pasteur Willemain
 • Dagnan, hans fru och son har varit starkt angripna av influensan; för gamla människor har den varit värst; familjen Edelfelt har kommit undan utan komplikationer.

  Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Jean Dagnan-Bouveret
 • Väntar läkaren med oro: hoppas att han säger att Erik är på bättringsvägen.

  Erik Edelfelt
 • Hade tänkt börja måla idag, men orkar inte; känner isg matt och är orolig för Erik.

  Erik Edelfelt
 • Har inte hört om den planerade festen för Grieg blivit av; skrivit till Thegerström att han ska säga Grieg att Edelfelt kommer att resa till Bergen en dag för att höra Grieg och hans fru; Edelfelt hade gärna missat 20 andra konserter och teateraftnar för att få höra denna.

  Edvard Grieg Robert Thegerström Nina Grieg
 • Måtte Gud hjälpa Erik att bli frisk och ge Edelfelt tålamod.

  Erik Edelfelt
 • Det ser dystert ut i Finland; vem är det man har att tacka för allt?, vem har klagat på finländarna?, är det Ordin?; 1890 börjar sorgligt, måtte Gud styra allt till det bästa.

  Kesar Filippovitj Ordin
 • Hoppas att Berta Edelfelt snart blir fullkomligt återställd.

  Berta Edelfelt