Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap barn beställningar blöjor böcker familj (fenomen) hälsa hederstecken hem jurymedlemmar kvinnor professorer resor sällskapsliv skådespelare sömn tåg teater

St. Petersburg-Hôtel.
Besitzer: Jul. Hendilass
Unter den Linden 31.
BERLIN
Berlin W., den 7 Oktober 1889
Älskade Mamma,
Så långt har, då var Herre hulpit oss. Jag börjar
med det som historiskt taget borde komma sist, och
säger att var resa från Kjøbenhavn hit var gynnad
af det herrligaste väder man kan tänka sig. Resan
är ju beqväm och går i det hela tagit betydligt
fortare än från Korsör, men ett sådant der litet
kräk som pojken, som icke sofver en minut utan
bara bråkar, gör den lättaste resa till något
ganska kinkigt. Glad är han, men orolig
och till miljoner uppgå de blöjor han väter.
En kupé, der man färdas med en sådan ung-
dom, är derför en symfoni i gult - i
alla nyanser, från paille-pâle till det kraftigaste
guld skimra ylleblöjorna, upphängda kring
säten, sofforna
oläsligt
på golfvet. Hans blöjor
ta mera rum än allt annat. Måtte han
bara kunna hålla sig frisk ända till Paris
Utmärkt bra vore om jag finge en vexel på 2000 till Paris – jag måste
ta af obligationerna för att sedan betala igen med pengarna för kejsartaflan

Nog skall man egentligen vara piskad
att resa med ett så litet barn för att
göra det – och jag kände mig i går som
en slags brottsling emedan jag eller rättare
min nyck bestämdt allt detta. När man
är gift skall man ej resa utan sitta
beskedligt hemma. Man måste koa
till sig då man bildar familj – detta har
jag ej tillräckligt tänkt på förut – men
får derför lof att tänka på det efteråt
så mycket mera. – – I natt sof pojken
mycket litet och hindrade derför också
Ellan att sofva – Jag som låg i ett rum midt-
öfver steg derför upp kl. ½/ 7 i morgse,
lät Ellan flytta dit öfver och nu sofver
hon deruppe vi godan ro. Vi tänkte först
resa till Köln i dag kl. 12, men det sätter
jag mig emot. Skulle Ellan och pojken
få någonslags ro vore det beqvämast att
resa genom natten till Köln – nu blir
det väl i morgon kan jag tro. Det värsta
blir inpå franska sidan – vi funderar på

att stiga af i St Quentin och sedan med
ett lokaltåg fortsätta till Paris – I ett sådant
Brummelzug kan man möjligen hoppas få
vara ensam i första klass. Jag kan näml.
icke rigtigt tänka mig oss i ett vanligt
expresståg med pojken, amman, blöjor-
na och de lika så ofta återkommande som
onyttiga försöken att hålla fram honom -
allt i ett sällskap af ytterligare 5 personer
kupén. Nu lärer de franska kupéerna
vara galnare fyllda med 8 packade sillar
än någonsin förut. Hvad hade min son
(eller rättare min sons far) på galejan att
göra! – Nej gifter man sig så skall man
ha en liten tjenst och sitta stilla, o, stilla!
Den sista veckan i Köpenhamn var ganska
uppfyld af evenemanger. Först på måndag
Ett Dukkehjem. Nora fru Hennings. Nå ja
det var ju utmärkt, men det var spel,
isynnerhet i Sangfuglstyckena – de voro
litet ingennesqvattriga. Emil Paulsen
var förträffligt som Helmer: Det var

första gången jag såg ett Dukkehjem på Scenen,
och hade precis samma intryck som vid
läsningen. Hvarför icke, då man har ett
så briljant artistiskt stoff, låta bli de
der norskheterna i slutet med det vidunder-
lige och att söka sig sjelf och samfundet? –
Eller låt henne ta lifvet af sig sedan
hon talat om det kalla och våra elementet
vattnet. – Helmer är en gudomlig typ sådan
som bara Ibsen finner på att måla, och
som vi alla se i norden. De allra flesta
och de bästa bildade herrar i Norden äro
sådana. – Torsdag såg jag ifigenie i Aulis
(Krohns uppsättning) och var alldeles
utom mig öfver musiker, fastän de sjöngo
si och så och sågo ganska svåra ut. Körer-
na t ex de grekiska krigarne voro mycket
bra påklädda af Krohn. Efter theatern hade
Krohn på theaterkafeet en supé för några
aktörer bl.a. Olof Paulsen. Vi blefvo
mycket goda vänner och jag skall, härnäst
Jag kommer till Kjöbenhavn måla honom.

St. Petersbug-Hôtel.
Besitzer: Jul. Hendtlass
BERLIN
Unter den Linden 31.
i någon af hans bästa roler, det blir ett ut-
märkt roligt porträtt. Han har ändå mera
talent än alla de andra, d.v.s. han har
le feu sacré, detta det obeskrifliga som
låter en sannt mensklig ton vibrera under
det värsta skoj, midt i komiken. Han sjöng
t.ex. en visa i "det var en Gang" om en
flicka som stod fyra gånger brud – den fjerde
brudgummen var döden, – visan var burlesk
men sällan har något gjort ett sådant in-
tryck på mig som hans sätt att tralla refrängen
det var komiskt – men lika gripande som de
de grannaste tirader öfver alltings fåfänglig-
het. Olof Paulsen, som är mycket expressiv
lofvade spela alla sina bästa roler för mig,
för mig ensam, utklädd hur jag ville – här jag
skulle vilja måla honom. –
Midten af veckor var gräsligt regnig i Kbhvn
men så fick jag en herrligt dag om fredag.
Jag målade då från kl. ½ 9 till kl. 6 på e.m

utan uppehåll, och fick en rigtigt god
stor
studie färdig till Derjava taflan. Jag tror
jag ej på länge gjort något så friskt
i färgen, så i "ute". Som modeller
fungerade en sjöman som hette Jens
och en kadett, baron Gyldenkrone, 15
år och af "meget god Adel" skulle H.Ms
Kongen hafva sagt. På fredag qväll
hade Krohns stor middag (i frack och
stor toilett) för oss och om lördag skulle
vi resa. Jag strejkade ty jag var
galen af trötthet och nervositet. Lyckligt-
vis blef det lika vackert väder om söndag
då vi sedan reste. På middagen voro
bl.a. Tuxen och hans fru. Hon lofvade
skrifva till Bertha, som hon säger sig
hålla så mycket af. Stackars fru Tuxen – hon
har ej stält det väl för sig i Kjobenhavn –
hon säger att hon har ledsamt och det sårar
Kjöbenhavnarne. Tuxens familj består af
bara theologie professorer, de tråkigaste
och allvarligaste menniskor. Danmark,

säger Krohn. Deras fruar tala franska
med fru Tuxen, men fru Tuxen måste
rätta deras fel. Så bo de i Skinder-
gade der det är gränslöst mörkt och
smutsigt och der det enligt fru Tuxen
luktar "Urtekram" hvilket i hennes
tycke betecknar höjden af orenlighet.
Fru Stilling åtog jag mig ej att göra,
emedan hon bestämdt är svår att måla
och jag ville ha mera tid på mig än 2
3 dagar. Ellan är, som man lätt kan
förstå, trött af denna brist på fast fot
och längtar till Paris – Hon ville fara
förut nu igen, men det satte jag mig
emot. Fru Stilling-Fischer har blifvit
mycket förändrad. Hon har magrat mycket
och det litet pyntade som förr passade
henne så väl, ser nu litet utklädt ut.
likaså försöka de smekande ögonen fåfängt
att dölja ett rigtigt skarpt drag hon
fått öfver munnen. Intressant att måla
skulle hon bestämdt vara, men som sagdt

svår. Jag väntar derför till en annan går
då jag kan göra något rigtigt dugligt.
Krohns voro utmärkt vänliga ändå i det
sista. Krohn har blifvit mera orolig
och "Stundeslös" än förr. Utom det myckna
arbetet vid theatern har han under det sista
året skrifvit en diger bok om danska gravyrer
arbetar med konstindustri, skrifver nu en
ny bok o. s. v. att tygena hålla förvånar mig
Det är ett slags nervöst öfvermått af arbets-
ifver som ej kan vara bra i längden.
Tuxen berättade mycket om juryn i Paris.
Beckers intriger o. d. – samt sade att jag fått
min hedersmedalj med öfver 30 röster (Dagnan
36, Kroyer o. Sargent 35) – de flesta andra
fingo 25 – Munkackzy 21!! – I hela verlden
är de äldre rasande öfver medaljerna – i
Danmark likasom i Sverige och hos oss – man
hör talas om den radikala juryn o.s.v. – men
att beskylla den för oärlighet som C. G. Estlander,
det gör man ändå ej, d.v.s det vågar man
ej och kommer ej på den idén. – Nu tar pappren
slut och hur god lust jag än hade att fortsätta
måste jag nu säga Er ett hjertligt farväl och au
revoir. Vädret är herrligt nu, rigtigt mildt och soligt – måtte det fortfara.
Jag tänker så ofta på B. här i Berlin. – Helsningar från Ellan och pojken som sofver. – Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Herren har hjälpt familjen så här långt; resan är bekväm, men den lättaste resa blir besvärlig med ett litet barn; Erik är glad, men orolig, sover inte och väter mängder av blöjor; det var fullt av blöjor i kupén.

  Erik Edelfelt
 • Hoppas Erik håller sig frisk ända till Paris.

  Erik Edelfelt
 • Kände sig igår som en brottsling för att ha tagit familjen ut på resa; man ska inte resa när man har familj; hade inte tänkt på detta i förväg och får nu tänka på det desto mera i efterskott.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Erik sov litet i natt; Ellan har inte heller sovit därför; Edelfelt sovit i ett annat rum, stigit upp tidigt, tagit hand om Erik och Ellan sover nu i det andra rummet.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Planen varit att resa till Köln idag, men det går inte; skulle vara bekvämt att ta nattåget, ifall Ellan och Erik skulle kunna sova där; det blir troligen dagtåget imorgon; den värsta biten av resan kommer att vara på franska sidan om gränsen; funderar på att stiga av i St Quentin och fortsätta med ett lokaltåg i hopp om att få vara ensam i kupén i första klass; har nämligen svårt att tänka sig Erik i en kupé med många andra personer.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Om man gifter sig, ska man sitta stilla.

 • Den sista veckan i Köpenhamn var fylld av evenemang.

 • Sett "Ett Dukkehjem" i måndags med fru Hennings som Nora och Emil Poulsen som Helmer; första gången som Edelfelt sett dramat på scen och fick samma intryck som vid läsningen.

  Torvald Helmer Christian Emil Poulsen Betty Hennings Nora Helmer
 • Såg Krohns uppsättning av "Ifigenia i Aulis" i tsidags; utom sig av musiken; Krohn bjöd på supé på teaterkaféet bl.a. för Olaf Poulsen.

  Pietro Krohn Olaf Poulsen Ifigenia
 • Blivit god vän med Olaf Poulsen; ska måla ett porträtt av honom i en av hans bästa roller; det blir roligt; Poulsen har mera talang än de flesta; han har lovat spela alla sina bästa roller utklädd för porträttet.

  Olaf Poulsen
 • På fredag var det stor middag hos Krohns i frack och stor toilett till familjen Edelfelts ära.

  Pietro Krohn Emilie Krohn Ellan de la Chapelle
 • Avresan från Köpenhamn skulle ha skett på lördagen, men Edelfelt "strejkade" eftersom han var trött och nervös; lyckligtvis blev det vackert väder på söndagen också, då avresan skedde.

 • På middagen hos Krohns var Tuxen och hans fru; fru Tuxen lovade skriva till Berta Edelfelt; fru Tuxen har det tråkigt i Köpenhman; Tuxens släkt består av allvarliga professorer i teologi; deras fruar talar franska med fru Tuxen, men hon måste rätta deras fel; fru Tuxen menar att bostadsområdet där de bor dussutom är orenligt.

  Pietro Krohn Berta Edelfelt Emilie Krohn Laurits Tuxen Charlotte Pauline Ursule Tuxen
 • Åtog sig inte porträttet av fru Stilling, eftersom hon är svår att måla; skulle ha behövts mera än 2-3 dagar.

  Stilling
 • Ellan är mycket trött av bristen på "fast fot" och längtan till Paris; hon ville resa snabbare, men Edelfelt sätter sig emot.

  Ellan de la Chapelle
 • Fru Stilling-Fischer har förändrats: magrat och fått ett skarpt drag över munnen; hon skulle vara intressant, men svår att måla; väntar därför till en annan gång.

  Stilling
 • Krohns var utmärkt vänliga.

  Emilie Krohn
 • Krohn har blivit oroligare; han arbetar på teatern, har skrivit en bok om dansk gravyr, håller på med konstindustri och en ny bok; Edelfelt är förvånad över att Krohn klarar denna arbetsmängd.

  Pietro Krohn
 • Tuxen berättat om juryn i Paris: Beckers intriger; Edelfelt fått sin hedersmedalj med över 30 röster, Dagnan 36, Kröyer och Sargent 35, de flesta andra fick 25 röster; Munkaczy 21; de äldre över hela världen är rasande över medaljerna: i Danmark, Sverige, Finland; man talar om den radikala juryn, men man beskyller inte juryn för oärlighet, som C. G. Estlander gör.

  Adolf von Becker Pascal Dagnan-Bouveret Carl Gustaf Estlander Peder Severin Krøyer Mihály Munkácsy John Singer Sargent Laurits Tuxen
 • Måste sluta, eftersom pappret tar slut.

 • Vädret är härligt.

 • Tänker ofta på Berta Edelfelt i Berlin.

  Berta Edelfelt