Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar brev döden förmögenhet jurymedlemmar kärlek kyla musikinstrument parker piano sjukdom (tillstånd) tandläkare tandvärk väderlek världsutställningar vinterträdgårdar

Paris d. 18 april 87
Älskade Mamma,
Det ser att som om jag denna gång
vore tvungen att skrifva lika kort som
Mamma och Bertha i brefven som kommo
i går. Jag skall näml. ut till Dagnan
för att måla. Kan ni tänka Er, att
det fortfarande är så kallt och
blåsigt här att jag omöjligen kan
sitta ute och måla – och jag skulle nöd-
vändigt måsta göra en studie i Luxem
burg trädgården. En sådan enerverande
ihållande nordost-blåst har jag aldrig
förr sett. Sedan december månad, alla
dagar klart och orkanlik blåst med
moln af dam som svida i ögonen.
Jag hoppas Majus sjukdom ej var farlig eller långvarig

Jag kan ej säga hur djupt
rörande jag tycker fröken Alma
Stjernschants öde var. Rörande
vackert. Det är visserligen hårdt att
i sin ungdom dö, men att dö i
full tro på den vackraste och mest
upphöjda illusion, den första kärleken,
det är en lycka som är förunnad få
menniskor.
Jag målar flitigt hos Dagnan.
Han har haft den stora succès'n
att bli vald till juryman för
verldsutställningen 1889. Att vara
en af de 14, valda af alla målarne
kan anses som så mycket större ära,
som Dagnan alls ej gjort någonslags

campagne electorale, och i allmän
het djupt föraktar intriger o. d.
I många år har han orättvist nog,
ej varit i juryn, men nu har han
tagit revanche på ett ellatant sätt.
Ju mera jag är med Dagnan, desto
mera håller jag af honom. Jag har sällan
sett en allvarligare och finare menniska,
för att ej tala om artisten, som jag
ställer absolut i första ledet. Han är
den enda som kan ta upp arfvet efter
Bastien Lepage.
I går kom en herre från Chile och
sade att han derborta i Santiago
flere år tänkt att jag skulle måla
hans lilla flicka då de skulle komma
till Europa. Modrens porträtt är måladt
af Sargent för 6 år sedan då de sist

voro här. Olyckligtvis får jag ej
tid med detta nu – jag har en massa
arbeten som vänta på mig, men
som det Chileanska herrskapet stanna
här nästaa vinter hoppas jag kunna
göra det då. De se ut att vara
stormrika. Det var märkvärdigt
hvad han följt med all slags parisisk
konst under de år han varit derborta.
talte om "på hafvet" och Pasteurs porträtt,
precis som gamla bekanta. Han bestälde
en tafla af Dagnan, och tycktes ej ett
ögonblick fästa sig vid pris o. d.
Neiglick har dragits med den ohyggligaste
tandvärk och lät i går afton slutligen
norrmannen Heide rycka ett en tand –
Jag skulle måste låta rycka ut tre gamla
rötter, men kommer mig ej dertill.
Ack om det engång blefve varmt ändå!
En af dessa dar skall jag bestyra
om pianovexeln. – Helsa alla
hjertligt från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt är den här gången tvungen att skriva lika kort som Alexandra och Berta Edelfelt skrev senast.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Edelfelt ska åka till Dagnan för att måla "I Luxembourgträdgården"; det är för kallt för att måla ute; Edelfelt skulle behöva göra en studie i den verkliga Luxembourgträdgården.

  Luxembourgträdgården Neuilly-sur-Seine Pascal Dagnan-Bouveret
 • Det är en enerverande, ihållande nordostvind; det har blåst sedan december.

 • Edelfelt hoppas att Majus sjukdom inte var farlig eller långvarig.

  Mari / Marie
 • Edelfelt fann Alma Stjernschantz öde rörande vacker; det är hårt att dö ung, men att få dö i tron på den första kärleken, det är få förunnat.

  Alma Stjernschantz
 • Edelfelt målar flitigt hos Dagnan.

  Neuilly-sur-Seine Pascal Dagnan-Bouveret
 • Dagnan har valts till juryn för världsutställningen 1889, som består av fjorton personer; Dagnan har inte fört någon kampanj; han har tidigare, helt orätt, inte valts in i juryn.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt har sällan sett en allvarligare och finare människa och bättre konstnär än Dagnan; han är den enda som kan ta upp arvet efter Bastien.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret
 • En herre från Chile har beställt ett porträtt av sin dotter; mannen sade att han "där borta i Santiago" i flera år har tänkt att Edelfelt ska måla dotterns porträtt då familjen kommer till Europa; Sargent målade ett porträtt av frun för sex år sedan.

  Europa Chile Santiago de Chile Subercazeaux (osäker koppling) Ramón Subercaseaux Vicuña (osäker koppling) Amalia Subercaseaux (osäker koppling)
 • Den chilenska herrn verkar stormrik; han har följt med konsten i Paris också då han har varit "därborta"; han talade om Edelfelts målningar "På havet" och porträttet av Pasteur som om gamla bekanta; han beställde en tavla av Dagnan, utan att fästa sig vid priset.

  Paris Chile Pascal Dagnan-Bouveret Louis Pasteur Ramón Subercaseaux Vicuña (osäker koppling)
 • Neiglick har haft tandvärk och låtit norrmannen Heide dra ut en tand.

  Hjalmar Neiglick Ragnvald Heide
 • Edelfelt skulle själv behöva få tre tänder utdragna.

 • Edelfelt önskar att vädret skulle bli varmt.

 • Edelfelt ska bestyra om pianoväxeln, en växel som Alexandra Edelfelt ska kunna använda för pianot.

  Alexandra Edelfelt