Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

banker beskickningar beställningar brev dans debatt födelsedagar gåvor kaféer kärlek kejsare klubbar (fritidsverksamhet) konserter kvinnor lån militärer (personer) modeller (yrken) musik politiker resor sångare tidskrifter väderlek verser

Paris d. 24 mars 87
Älskade Mamma
Hvad det är förargligt att jag ej skall
ha tid att skrifva rigtigt långt och
utförligt denna gång! Jag känner mig
mycket skämtsamt stämd och hade
gerna velat, till svar på Mammas bref
med allt Helsingforsnytt, skrifva om
prins-balen, om middag på cercle
militaire med en halftokig svensk kapten
Ridderstad, om min porträtt modell, Mlle
Elisabeth Grosean och sist om Neiglick
med hvilken jag tillbragte en del af gårdagen
Balen var mycket lyckad – fin-fint arrange
rad af Wahlberg m. fl. Det hela påminte
mig om Paris under Kejsartiden, som jag
aldrig sett. Wahlberg, Pirre Horn, Cederström
Lewin och denna massa sångerskor återförde
tanken till de glada tiderna före 1870. Jag
dansade med grefvinnan Lewenhaupt
fröken Leuhusen (som jag förde till bords) fru
Birger (spanskan) m fl. och gick sålunda
på till kl. 5 på morgonen, hvadan jag

var mycket stukad dagen derpå. –
Prinsen var mycket animerad och dansade
med alla de 100 damerna som voro der.
I går kom Neiglick midt under seancen
med Mlle Grosjean. Man måste alltid
ha några timmar att vänja sig vid
Ns prat och nervositet, och mitt
första intryck af honom är alltid
en stum förvåning. Han stannade bara
en liten stund, förklarade i trappan
att Mlle Grosjean var "temmeligen tarfligt
fruntimmer" (det är intet min mening)
och så beslöt vi träffas kl. 1/2 7 på
Regencen. Så gjordes och nu började
Neiglick berätta utan tecken till samman-
hang, under hela aftonen. Jag bjöd
honom på middag hos Lucas, och observerade
att han ej hade någon aning om hvad
han åt. Alla möjliga historier:
fröken Lupander, Tavaststjerna, Er der
hemma, Neovius, disputationen, men
isynnerhet en lång historia om ett
stående lån i en bank, med en savo-
karelare som hette Savander och en vibur-

gens som hette något annat, som
hjeltar. Allt detta med klippningar
på ögonbrynen och ögonen. Efter middagen
kl. 9 bad jag honom gå hem, – jag
hade en koncertbiljett till fröken Öhr-
ströms koncert (hvad får man ej lida
då man har musikaliska bekanta) –
men Neiglick förklarade att han skulle
komma med på koncerten, att han
ej var restrött och alls ej sömnig,
och var mycket envis med att följa
med mig. Olyckan ville att vi fingo
biljetter allra främst litet framom
prinsen och Celsings och Wahlberg som
i gala kostym sutto och sågo högtidliga
ut. Knappt var första arian ut-
skrålad förrän Neiglick somnade och
sof, stormsof hela aftonen – när
jag knyckte i honom tittade han
upp med slö blick och frågade "Märks
det? – Ja nog märktes det alltid.
Jag försökte att låta hans sömn
gå för musikalisk entusiasm och
slöt sjelf till ögonen, likasom för att
njuta helt af musiken, men slog
takten med hufvudet för att bevisa
att jag ej sof – då kom jag plötsligen

att tänka på att man möjligtvis
skulle ta oss för stupfulla båda
två, hvilket jag naturligtvis icke
var noga om. Jag var outtömlig
på uppfinningar – låtsade sist som
N. vore sjuk, stödde under hans arm
(måtte de intet ha trott att han var
full, bara) och så passade jag på lämpligt
tillfälle att kila af, fastän program-
met ännu bjöd på en massa musikalisk
tortyr. – När vi väl voro ute på
gatan fortsatte N., som om ingen-
ting passerat, historien om Savan-
der och det var endast på mina
enträgna böner han förmåddes att
ta en vagn och åka hem.
I dag är han väl uthvilad hoppas
jag. Ack hvad han skulle ha bra af
att ligga stilla hos Westerlund.
Herrskapet de la Chapelle har jag ännu
ej sett. Julia lär undergå någonslags
kur i Berlin, sade Neiglick. Visserligen
blir det roligt att träffa Ellan men
jag är rädd att det bara rifver upp
gamla sår. Hon är så skall. Emeller-
tid tror jag att hennes närvaro här
förhindrar mig att bli kär i någon
annan – det är alltid min lott

att just då jag möjligtvis är mogen
för någonslags älskog, då kommer
ett minne från fordom och förstör
hela den nya illusionen:
ett upp och ett i minnet
klang i min trumpet,
Hik, hvad det gör godt i skinnet
kulan får i knä't.
Denna vers som i min barndoms
dagar representerade det hemskaste
och mest mystiskt-förfärande jag kunde
tänka mig spelar fortfarande en rôle
i mitt lif.
Ändtligen har det blifvit litet varma-
re, och det börjar redan lukta vår.
Ända tills för några dagar sedan var
det värre än på Spetsbergen och "Nova
Semblas fjäll".
Snart komma Mr Grosjean, f. d. depu-
terad och prefekt i Muhlhausen, och
dotter. Porträttet af flickan var bättre
först – jag har naturligtvis gått och för-
stört det "le mieux est l'ennui du
bien".
I afton är det "grande fête" på
ryska ambassaden och jag har också

äran att vara ditbjuden.
Courtois och Dagnan äro nu installerade
i deras nya hus vid Bo Bineau,
och jag saknar dem mycket.
Visst inte har jag glömt Bertha
på hennes födelsedag – men jag
hade gerna velat ge henne någon
present och har också varit och
sett på sådana. Nu får den komma
post festum som alla mina
gratulationer.
Farväl och helsa alla! Till Annie
skall jag skrifva och till B likaså
när jag bara får tid och lugn och
ro. Harpers magazine vill
ha "en resa i Finland" illustrerad af
mig – goda vilkor 15 teckningar
(små) till 3500 frcs. – texten, högst 10000
ord, 600 frcs. Skulle kanske Annie
och jag göra texten tillsammans. Hur
vore det om flickorna
skulle
komma med mig
på resan. De vore nog fiffigare än
Tstjerna och skulle kanske skrifva lika
bra och bättre? Farväl helsa alla
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skulle vilja skriva ett långt brev som svar på Alexandra Edelfelts brev med Helsingforsnytt, men har inte tid; han känner sig på skämtsamt humör och skulle vilja berätta för modern om balen som ordnades för prins Eugen, om middag på cercle militaire med en halvtokig svensk kapten Ridderstad, om porträttmodellen Mademoiselle Elisabeth Grosjean och om Neiglick.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Eugen Hjalmar Neiglick Elisabeth Grosjean Ridderstad
 • Balen för prins Eugen var lyckad, den var fint arrangerad av Wahlberg m.fl.; balen påminde om Paris under kejsartiden: Wahlberg, Pirre Horn, Cederström, Lewin och en massa sångerskor påminde om tiden före 1870 [år 1870, under fransk-preussiska kriget, avsattes franska kejsaren och republik infördes i Frankrike].

  Paris Eugen Alfred Wahlberg Gustaf Cederström Christer Horn af Åminne John Levin (osäker koppling)
 • På balen dansade Edelfelt med grevinnan Lewenhaupt, fröken Leuhusen och fru Birger; han gick hem först klockan fem; prinsen dansade med alla damer.

  Augusta Lewenhaupt Eugen Matilda Gadea Anna Leuhusen
 • Neiglick kom föregående dag när Mademoiselle Grosjean satt modell.

  Hjalmar Neiglick Elisabeth Grosjean
 • Det tar alltid några timmar att vänja sig vid Neiglicks prat och nervositet.

  Hjalmar Neiglick
 • Neiglick menar att Mademoiselle Grosjean är ett "tämligen tarvligt fruntimmer"; det tycker inte Edelfelt.

  Hjalmar Neiglick Elisabeth Grosjean
 • Edelfelt träffade Neiglick på Café de la Regence; Neiglick talade hela tiden utan sammanhang; Edelfelt bjöd på middag på Lucus; Neiglick talade om fröken Lupander, Tavaststjerna, Alexandra, Annie och Berta Edelfelt, om Neovius, disputationen, särskilt om ett stående lån i en bank med en savokarelare Savander och en viburgens som hette något annat [medlemmar av savo-karelska respektive viborska avdelningen (nationen) vid universitetet i Helsingfors].

  Café de la Régence Karl August Tavaststjerna Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Helene Neiglick Alexandra Edelfelt Hjalmar Neiglick Edvard Rudolf Neovius (osäker koppling) Savander
 • Neiglick insisterade på att följa med på fröken Öhrströms koncert och somnade där, i raden precis framför prins Eugen, Celsings och Wahlberg; Edelfelt försökt rädda situationen genom att själv sluta ögonen och verka njuta av musiken, men kom sedan att tänka på att de snarare verkade fulla; Edelfelt försökte sedan skapa illusionen av att Neiglick var sjuk och han gick mitt i konserten.

  Eugen Hjalmar Neiglick Alfred Wahlberg Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing Augusta Charlotta Öhrström
 • Ute på gatan, efter konserten, fortsatte Neiglick berätta historien med Savander som om han inte hade sovit alls; Edelfelt insisterade på att Neiglick skulle ta en vagn hem och lägga sig.

  Hjalmar Neiglick Savander
 • Edelfelt hoppas att Neiglick är utvilad idag; Neiglick skulle må bra av att ligga stilla hos Westerlund.

  Hjalmar Neiglick Fredrik Wilhelm Westerlund (osäker koppling)
 • Edelfelt har ännu inte träffat herrskapet de la Chapelle.

  Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Julia de la Chapelle genomgår en kur i Berlin, berättade Neiglick.

  Berlin Julia de la Chapelle Hjalmar Neiglick
 • Det ska visserligen bli roligt att träffa Ellan de la Chapelle, men samtidigt är Edelfelt rädd att det river upp gamla sår; Ellan de la Chapelle är iskall.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan de la Chapelles närvaro hindrar Edelfelt att bli kär i någon annan; det är Edelfelts lott att då han möjligen är mogen för kärlek kommer ett minne från förr och förstör den nya illusionen; Edelfelt citerar en "mystisk-förfärande" vers från barndomen: "ett upp och ett i minne / klang i min trumpet / still, hvad det gör godt i skinnet / kulan for i knä't".

  Ellan de la Chapelle
 • Vädret är varmare; det doftar vår; till för några dagar sedan var det kallt som på Spetsbergen och Nova Semblas fjäll.

  Spetsbergen Novaja Zemlja
 • Snart kommer herr Grosjean, som är före detta deputerad och prefekt i Mulhouse, med sin dotter.

  Mulhouse Elisabeth Grosjean Jules Grosjean
 • Porträttet av Mademoiselle Grosjean var bättre först; Edelfelt har "gått och förstört det" nu och konstaterar: "le mieux est l'ennemi du bien", bättre är fiende till bra.

  Elisabeth Grosjean
 • I kväll är det fest på ryska ambassaden.

 • Courtois och Dagnan är installerade i sitt nya hus [i Neully-sur-Seine väster om Paris]; Edelfelt saknar dem.

  Neuilly-sur-Seine Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt har inte glömt Berta Edelfelt på hennes födelsedag; skickar present.

  Berta Edelfelt
 • Edelfelt ska skriva till Annie och Berta Edelfelt.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Harper's Magazine har beställt en illustrerad resa i Finland: femton små teckningar till 3500 franc; text på 10000 ord till 600 franc; vill Annie Edelfelt skriva texten tillsammans med Edelfelt? Vill Annie och Berta Edelfelt komma med på resan? De skulle vara bättre att ha med än Tavaststjerna, och skulle kanske skriva bättre än han.

  Karl August Tavaststjerna Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt