Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap beställningar brev diplomater författare friherrar frukter kläder kvinnor läkare patienter posttrafik resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) soldater solen väderlek vetenskap (fenomen) vetenskapsmän vilda djur

Paris, onsdag d. 14 april 1836
Älskade Mamma,
Nu igen en evighet sedan jag skref
sist, och ändå har jag fått en massa bref,
2 af Mamma, ett af B. – Jag har
målat flitigt, men, hélas utan någon-
slags dugtigt resultat. Min Horatius och
Lydia är en onämnbar smörja, som jag
icke kan göra något af. Också funderar
jag starkt på att börja om på nytt
i litet större skala. Så snart det blir
solsken igen skall jag ut i Luxembourg
trädgården och måla – le moderne intres-
serar mig ändå mera än alla verldens
romerska atelierfigurer.
I förra veckan en dag var banketten
för Gérôme – Hvad jag blifvit för en
gammal hund. Jag märker det bäst då
jag är tillsammans med 2, 3 nya genera-

tioner af målare – mest var der
adertonåringar – lifliga, eldiga,
vilda, talade om "souffrance"
"travail achainé" om att "arriver" o.
s. v. – allt detta som jag så väl kän-
de igen, allt detta som så småningon
affilas under 10 år, då man slutligen
står och ser hur ytterst litet man
åstadkommit, huru man förspilt sin
tid och sitt pund, – gjort ovärdiga
koncessioner åt modet och publiken –
m.m. – – Emellertid hade de unga
visat mig den hedersbetygelsen att
(då Dagnan ej var der) placera mig
bredvid Gérôme. Jag fick således under
två timmar tala med honom. Han
är ändå en intelligent karl och ett
sådant hufvud han har sedan! Jag
kunde ej se mig mätt på dessa fina,
nervösa drag, dessa stora öppna bruna
ögon, detta krithvita borsthår. Han
sade mig en massa vackra saker och
regretterade att jag alltid hållit mig så
främmande för honom – "Il paraît

que vous avez fait un portrait
de M. Pasteur, tout à fast remaiquable,
tomt le monde en parle –
Jag:
Oui, mais Bonnat
en à fait un aussi, et la lutte
sera dangereuse" – "Dangereuse, mais
pas pour vous, tenez, sans les avoir
var, je parie que c'est le vore qui
l'emporte". –"vous savez" tillade han,
je vous suis avez beaucoup d'interêt
sans que vous vous en douteez. – Och
så talte han om Finland, mente att
jag borde gifta mig "Voyez vous,
se n'est pas l'ideal, mais c'est encore
ce que'il y à de mieux ici bas – seule-
men n'epousez pas une mondaine –
ces femmes-là sont des vampires,
cepables de tuer un homme de talent.
Stackars Gérôme, han har det svårt nu.
Hans äldsta dotter har gift sig mot hans
vilja, hans fru är illa sjuk sedan 3
månader, och hans svärmor gamla Gum-
man Goupil är döende. – Så talte
Gérôme om sina egne taflor, och sade om
flere "non, soyons francs, n'était bien

mauvais, mal composé et mat peint –
det är i alla fall rätt dugtigt att säga
så när man är en man af hans rykte:
verket och position.
I går var jag hos Alexandre Dumas. Mlle
Jeannine, som har mycken esprit (för
mycken) var revolterad mot allt och
alla, mot Paris, mot "le monde"
mot fruntimmer i allmänhet "les hom-
mes sont beaucoup plus francs et vrais,
sade hon. Jag försvarde qvinnan, men
tänkte då minsann ej på systern, Mme
Lippmann, ett sjåp och ett sjukligt
sjåp, som också var der. – Jag vet ej
hur jag stannade sist efter alla andra,
och Alexander sjelf kom och följde mig
ner för trappan och talade om allt möjligt
ännu ner i tamburen. Sanning talte
han om – Ack, att detta geni, eller rättare
sagdt, denna stora talent, så länge gått
omkring i ett sjukligt falsk tanke-verld!
För resten gnistrar det esprit omkring
honom, och med alla paradoxer är han
rolig att höra på.
I går på f. m. var jag i Luxembourg
trädgården och tecknade, och som det var

helt nära, stack jag mig upp till gub-
ben Pasteur, dels för att helsa på honom,
dels för att se våra Helsingfors rabiater.
Gubben omgifven af 100 sjuka som
just skulle vaccineras, bad mig komma
in i sitt kabinett. Han var alldeles
utom sig öfver en svinaktig artikel i
Norddeutsche Allgemeine Zeitung – och
öfver angreppen från l'Intransigeant och conseil mun-
icipal
Pourquoi, pourquoi in attaguent – oläsligt
Qu'est se que je leur ai fait ? Je ne suis
done pas un assassin, tuant le monde
Paris mon bon plaiser. Je fais se que
je peux, je travaille pour les autres, et
il n'y a pas d'enfamie que ne me
jette à la figure" stönade han. "Att ni
ett ögonblick bryr er om dessa angrepp
sade jag "vous êtés au dessas de toutes ces
misères" jag sökte, så godt jag kunde
tala om yrkesafund och nationalhat
och visade på alla dessa mujekar, finska
pigor och ryska soldater, franska arbetare,
amerikanare och engelsmän som stod ute
på gården och väntade på honom – 'cela, ce
n'est done pas une preuve eclatante de
la confiance qu'on a en vous. – En

af de vargbitna ryssarne har nu fått
rosen i ansigtet och gubben var
mycket orolig. Han var upprörd,
revolterad, tracasserad, och talte öppet
om sina qval. Jag var helt stolt öfver
att han talte med "meine Wenigkeit
så der menskligt – från menniska till
menniska, det enda förnftiga sättet här
på denna jord. – Så talte han om
våra Helsingforsare – ils sont hors de
danger, et ils repartiront vandredi.
Bonnes gens, et race forte, à la
figure franche et ouverte. Jag kunde
konstatera att han hade rätt – de sågo
helt trefliga ut, våra pigor och barn
Jag pratade med dem, på flytande finska.
De voro hyggligt klädda, mycket snygga
och hade rediga ansigten, två brunetter
och en blond med raka näsor och inga
tavastländska käkar. Då vaccinationen
var gjord gick jag ut med lilla Gustafson
och Finér, från Hyschstasbladê och köpte
åt dessa unga män en myckenhet
apelsiner, bröstsocker och brända mandlar,
hvaröfver de voro mycket glada. För

resten voro de alla på ett ypperligt
humör, pigorna förklarade att här
i Paris "var "oikein hyvä olla"
berättade att de hade sett ett aqvarium
med fiskar i och allehanda djur i Jar-
din des plantes. Nordblad konvojera
dem alla dagar till parken och promena
der, der de med sina dukar på hufvudet
och bomullstygsklädningar väcka ett visit
uppseende. – De arma ryssarne i sina
pelsar och höga stöflar voro illa tilltygade
en liten 4 års pojke hade halfa ansigtet
uppätet och var så tilltygad att man
knappast såg ögonen; de allra flesta
bitna i ansigtet, några utan näsa
med förfärliga sår i kinder och tinnin-
gar. Jag öfvade mig i ryskan,
och bäst jag stod och oläsligt
konverserade
med en oläsligt qvinna
med 2 små barn
från Wladimir,
slog baron Freedericks mig på axeln –
han kom med alla ryska soldater, och
slutande ej att tala om Gubben Pasteurs
godhet och hjerta. Gud låte detta
Pasteur verk lyckas. När man ser
allt detta elände, inser man hvad

för en herrligt upptäckt det är att
kunna finna bot för en så förfärlig
olycka.
– I dag skall jag äta med Konni – vi
ha sprungit om hvarandra flere aftnar.
Neiglick var här i går och talte ovanligt
klart och förnuftigt. Jag kunde ej nog
varna honom för sysslandet med många
handa. Det är just detta tusen konst-
närskap hemma som förstör oss. –
Flickornas hattar och handskar skall jag
med det snaraste expediera via Lybeck.
I morgon går jag och äter middag hos
Chambure, som sagt mig en gång för
alla att komma när som helst vid
middagstiden. Jag har kopierat en af
de studier jag gjorde i Monaco för hans
räkning och jag tror att han är glad
öfver denna lilla present.
Så underligt att Etters ej skrifva.
Det hade varit så roligt om Butti
kunnat resa till Petersburg. Och
frukterna som aldrig komma! – Har nu
det tjufpacket
vid posten
stulit dem också!
Tusen helsningar från Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är en evighet sedan Edelfelt skrev hem senast; har fått två brev av Alexandra Edelfelt, ett av Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • "Horatius och Lydia" går inte bra; Edelfelt ska gå ut i Luxembourg-trädgården så snart det blir sol, det moderna intresserar mer än romerska ateljéfigurer.

  Luxembourgträdgården Horatius
 • Banketten för Gérôme var förra veckan; Edelfelt kände sig gammal; diskuterar hur idealismen faller av, Edelfelt har gjort konsessioner, eftergifter, åt modet och publiken; Edelfelt var vid banketten placerad bredvid Gérôme; eftersom Dagnan inte var där.

  Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme
 • Beskrivning av Gérôme.

  Jean-Léon Gérôme
 • Gérômes och Edelfelts förhållande; Gérôme har kommenterat porträttet av Pasteur, Bonnats porträtt av Pasteur, talat om Finland; menade att Edelfelt borde gifta sig.

  Jean-Léon Gérôme Louis Pasteur Léon Bonnat
 • Gérômes dotter har gift sig mot faderns vilja, frun är svårt sjuk, svärmodern gamla fru Goupil är döende.

  Jean-Léon Gérôme Suzanne Gérôme Marie Gérôme Goupil
 • Gérôme diskuterade sin egen konst, var kritisk.

  Jean-Léon Gérôme
 • I går hos Alexandre Dumas, där Mademoiselle Jeannine Dumas revolterade mot allt; Edelfelt försvarade kvinnan, men tänkte inte på Madame Lippman, som är "ett sjåp".

  Alexandre Dumas Marie-Alexandrine-Henriette Dumas Olga-Marie-Jeanne Dumas Colette Dumas
 • Dumas talade om sanningen; Edelfelt menar att Dumas länge har gått omkring i en falsk tankevärld.

  Alexandre Dumas
 • Om Alexandre Dumas.

  Alexandre Dumas
 • Edelfelt har tecknat i Luxembourgträdgården igår.

  Luxembourgträdgården
 • Edelfelt hälsade på hos Pasteur, som var utom sig över en artikel i en tysk tidning; Edelfelt talade om yrkesavund och nationalhat, visade på patienterna som väntade på Pasteur.

  Louis Pasteur
 • De vargbitna ryssarna har blivit sämre; Pasteur är orolig.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt är stolt över att Pasteur talar med honom "människa till människa".

  Louis Pasteur
 • Pasteur menar att de rabiessmittade helsingforsarna kommer att repa sig, eftersom rasen är stark; Edelfelts kommentar om folktyperna; har talat finska med dem; köpte apelsiner, bröstsocker och brända mandlar åt pojkarna Gustafsson och Finér; pigorna förklarade att de hade det bra i Paris; beskriver pigornas utseende, inga tavastländska käkar.

  Paris Louis Pasteur Carl Fridolf Romulus Gustafsson Erik Finér Mariana Halonen Erika Kiviniemi Mathilda Brandt
 • Nordblad sköter om de finländska rabiessmittade, som väcker uppmärksamhet med sina kläder.

  Albert Wilhelm Nordblad
 • Om de ryska patienterns sår; nästan alla är bitna i ansiktet; Edelfelt har övat sin ryska med dem.

 • Baron Freedericksz har hämtat ryska soldater till Pasteur; har talat om Pasteurs godhet.

  Lev Alexandrovitj de Freedericksz Louis Pasteur
 • Edelfelt hoppas att Pasteur lyckas med sitt verk.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt ska äta med Konni Zilliacus idag.

  Konrad Zilliacus
 • Har talat med Neiglick om det förstörande "tusenkonstnärskapet" i Finland.

  Finland Hjalmar Neiglick
 • Edelfelt skickar handskar och hattar åt Annie och Berta Edelfelt så snart som möjligt via Lübeck.

  Lübeck Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • I morgon middag hos Chambure; Edelfelt har kopierat en studie från Monaco för honom.

  Monaco Emile de Chambure
 • Underligt att Etters inte skriver; hade varit roligt med Berta Edelfelts resa till Sankt Petersburg.

  Sankt Petersburg Berta Edelfelt von Etter
 • Edelfelt frågar om frukter som han har sänt har kommit bort i posten.

  Berta Edelfelt