Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

affärer Årstider ateljéer beställningar brev ekonomi förläggare frukost gravyrer Gud kläder landskap (fysiska helheter) lyrik middag modeller (yrken) nationalepos opera (konstart) resor restauranger sällskapsliv spårvagnar statyer tavlor tjänstefolk transportmedel väderlek vår

Paris d. 13 febr. 84.
Älskade Mamma
Ack, att jag ej skall kunna hela med
mig litet af detta förtjusande väder, denna
vårluft och detta glitter! Jag sitter framför
det öppna fönstret: först vallarne, gröna
och vackra, med lekande barn, linne uthängdt
att torka och längst borta exercerande soldater
en fin röd linie markerar deras röda byxor –
så Neuilly med hvita och röda hus; solen
skiner så grannt på en skylt der det står
"restaurant, jardins et bosquets, att man nästan
frestas att tro att det är full sommar – längre
bort Bois de Boulogne rosenröd-grå – af sol-
skenet på de nakna grenarne – och som bak-
grund Mont Valérien som tecknar sig i tre
stora linier i blå silhouett mot denna ljusa
grå-blå litet rökiga pariserluft. Tram-
way-konduktören tutar, signalhornen ljuda
i fjerran och nere på gatan spelar ett posi-
tiv Trubaduren. – Jag antar att Mamma
och Anni känna igen hela stämningen –
slut igen ögonen och tänk er det der.
Det går, det går bra t.o.m. med mitt
humör, min arbetslust och som jag hoppas
också med mitt arbete. I morgon och öfver

morgon har jag modell för fru Rs armar
Om fredag kommer hit en förläggare som
skall se på taflan med den krypande ungen –
vill han beställa den för att låta gravera
den i stort, så skall jag fortsätta den.
Annars börjar jag göra teckningar till
Gustaf III, Aino o.d. – stora teckningar
vill jag göra. Skicka Kalevala
Collans öfversättning
, så är
Mamma snäll. Jag vill kasta mig in
i denna fantastiska vilda, trolldomspoesi –
kanske kan jag få många idéer derifrån
(Litet senare på Café de la Regence).
Jag har nu varit ute och köpt en
chèque på 1000 mk som jag ber
Mamma använda efter bästa för
måga. Så snart jag får pengar igen
skickar jag mera för att då sätta in
något på banken. Denna gång får
det vara.
Jag har fått Mammas bref, begaf
mig derefter ut till bankiren och
förgyllaren. Det är lust och lif på
gatorna och vädret är så herrligt
att man måste vara en stock eller
sten för att ej bli glad.

W. Frenckell, den fulländade knodden
är här. Han bjöd mig en dag på
middag och som jag genast ville
svara på artigheten bad jag honom
på frukost i ateliern. Emile
hedrade sig och vår Tammerfors
patron var mycket nöjd. Han beundra-
de min installation, och gick i sin
förtjusning så långt att han tog
min den der blå servisen, Mamma
vet, för "gammalt ostindiskt" och
frågade hvar jag hade fått den.
Jag svarade vigtigt att man inte
kommer öfver sådant alla dar,
men att jag som så länge varit
här – hade otaliga "occasions".
Han har en ljusblå paletå med blan-
ka knappar, gjord i Hamburg.
– I afton skall jag på Operan med
Reuterskiölds. Man ger Don Juan.
Jag kan vara så ledsen öfver att
vi fingo se den der grymt trå-
kiga, gamla Vilhelm Tell med Mam-
ma. Men allt det der kunna vi
göra om en annan gång och bättre,

Om Gud vill.
Valter Runberg vill absolut göra min
byst och jag har lofvat sitta
för honom efter d. 15 mars – 10
seancer vill han ha. Han lofvar
mig ett exemplar i brons. Blir
bysten bra skall jag genast skicka
den till Mamma, den kan ju ta
sig bra ut i Mammas salong, der
som nu Antinons står. –
Jag beställer guldram, gammal,
mörk förgyllning till min tafla. Jag
har försökt med svart, men
det ser för sorgligt ut.
Gerna skulle jag resa till Södern
om jag finge någon målare
med mig. Noel kan ej komma
nu – han reser om en månad på
landet i närheten af Paris.
Venedig, Nizza eller norra Spanien
se deri tre förslag. Men jag måste
ha en arbetsam och glad reskamrat.
– Får se om jag får någon. Jag är
för resten mycket nöjd här också
och har tillräckligt att göra. Helsa
alla från
Atte.

P.S. Just nu hittade jag här under skrif-
pappret ett inträdeskort till tribuner
na i Auteuil – det var Annis och
jag blef till den grand rörd af detta
minne från i våras. När jag tänker
på Anni unga förtjusning är
jag nära att få tårar i ögonen.
På restaurationen i butiker der
vi varit tillsammans frågar man:
– Mme votre mère va bien? blanchis-
seusen frågade efter Mamma och
sade. Mme votre mère sait bien que
je vous soigne comme si vous étiez
chez vous.
Ännu har jag ej varit hos Mme Jaqui-
not men skall gå dit i morgon
afton. Hos Claretie har jag varit
utan att träffa honom hemma. –
farväl –
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ack, att jag ej skall kunna hela med mig litet af detta förtjusande väder, denna vårluft och detta glitter!

 • Jag sitter framför det öppna fönstret: först vallarne, gröna och vackra, med lekande barn, linne uthängdt att torka och längst borta exercerande soldater en fin röd linie markerar deras röda byxor – så Neuilly med hvita och röda hus; solen skiner så grannt på en skylt der det står "restaurant, jardins et bosquets, att man nästan frestas att tro att det är full sommar – längre bort Bois de Boulogne rosenröd-grå – af solskenet på de nakna grenarne – och som bakgrund Mont Valérien som tecknar sig i tre stora linier i blå silhouett mot denna ljusa grå-blå litet rökiga pariserluft. Tramway-konduktören tutar, signalhornen ljuda i fjerran och nere på gatan spelar ett positiv Trubaduren. – Jag antar att Mamma och Anni känna igen hela stämningen – slut igen ögonen och tänk er det der.

  Bois de Boulogne Neuilly-sur-Seine Mont-Valérien Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det går, det går bra t.o.m. med mitt humör, min arbetslust och som jag hoppas också med mitt arbete.

 • I morgon och öfvermorgon har jag modell för fru Rs armar

  Lovisa Reuterskiöld
 • Om fredag kommer hit en förläggare som skall se på taflan med den krypande ungen – vill han beställa den för att låta gravera den i stort, så skall jag fortsätta den.

 • Annars börjar jag göra teckningar till Gustaf III, Aino o.d. – stora teckningar vill jag göra. Skicka Kalevala Collans öfversättning, så är Mamma snäll. Jag vill kasta mig in i denna fantastiska vilda, trolldomspoesi – kanske kan jag få många idéer derifrån

  Alexandra Edelfelt Gustav III Karl Collan Aino
 • (Litet senare på Café de la Regence).

  Café de la Régence
 • Jag har nu varit ute och köpt en chèque på 1000 mk som jag ber Mamma använda efter bästa förmåga. Så snart jag får pengar igen skickar jag mera för att då sätta in något på banken. Denna gång får det vara.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har fått Mammas bref, begaf mig derefter ut till bankiren och förgyllaren.

  Alexandra Edelfelt
 • Det är lust och lif på gatorna och vädret är så herrligt att man måste vara en stock eller sten för att ej bli glad.

 • W. Frenckell, den fulländade knodden är här. Han bjöd mig en dag på middag och som jag genast ville svara på artigheten bad jag honom på frukost i ateliern. Emile hedrade sig och vår Tammerfors patron var mycket nöjd. Han beundrade min installation, och gick i sin förtjusning så långt att han tog min den der blå servisen, Mamma vet, för "gammalt ostindiskt" och frågade hvar jag hade fått den. Jag svarade vigtigt att man inte kommer öfver sådant alla dar, men att jag som så länge varit här – hade otaliga "occasions". Han har en ljusblå paletå med blanka knappar, gjord i Hamburg.

  Tammerfors Hamburg Alexandra Edelfelt Waldemar von Frenckell Emile
 • I afton skall jag på Operan med Reuterskiölds. Man ger Don Juan.

  Parisoperan Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Don Juan
 • Jag kan vara så ledsen öfver att vi fingo se den der grymt tråkiga, gamla Vilhelm Tell med Mamma. Men allt det der kunna vi göra om en annan gång och bättre, Om Gud vill.

  Alexandra Edelfelt Wilhelm Tell
 • Valter Runberg vill absolut göra min byst och jag har lofvat sitta för honom efter d. 15 mars – 10 seancer vill han ha. Han lofvar mig ett exemplar i brons. Blir bysten bra skall jag genast skicka den till Mamma, den kan ju ta sig bra ut i Mammas salong, der som nu Antinons står.

  Alexandra Edelfelt Walter Runeberg
 • Jag beställer guldram, gammal, mörk förgyllning till min tafla. Jag har försökt med svart, men det ser för sorgligt ut.

 • Gerna skulle jag resa till Södern om jag finge någon målare med mig. Noel kan ej komma nu – han reser om en månad på landet i närheten af Paris. Venedig, Nizza eller norra Spanien se deri tre förslag. Men jag måste ha en arbetsam och glad reskamrat. – Får se om jag får någon.

  Paris Nice Venedig Spanien Albert Noël
 • Jag är för resten mycket nöjd här också och har tillräckligt att göra. Helsa alla från Atte.

 • P.S. Just nu hittade jag här under skrifpappret ett inträdeskort till tribunerna i Auteuil – det var Annis och jag blef till den grand rörd af detta minne från i våras. När jag tänker på Anni unga förtjusning är jag nära att få tårar i ögonen.

  Auteuil Alexandra Edelfelt
 • På restaurationen i butiker der vi varit tillsammans frågar man: – Mme votre mère va bien? blanchisseusen frågade efter Mamma och sade. Mme votre mère sait bien que je vous soigne comme si vous étiez chez vous.

  Alexandra Edelfelt
 • Ännu har jag ej varit hos Mme Jaquinot men skall gå dit i morgon afton.

  Jacquinot
 • Hos Claretie har jag varit utan att träffa honom hemma.

  Jules Claretie
 • farväl – Atte