Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ädelstenar barn beställningar diamant födelsedagar förälskelse gåvor graviditet järnvägar kärlek kungligheter kvinnor middag porträtt resor sjukdom (tillstånd) skönlitteratur tåg telegram transport tvillingar

Petersburg 19 Januari 84.
Älskade Mamma,
Hvarför skrifver ni ej? Jag an-
tar att sakerna kommit fram med
fröken Cedercreutz och boken med
Neiglick, men ingenting bestämdt
har jag fått veta. Har jag talt
om att jag var på middag hos
Runebergs och att vi alla följde
Ingeniör Bergroth och den sanna
qvinnan fröken Lupander till ban-
gården. De ha nu kuskat på
allt sedan tisdag afton, då midda-
gen var, och komma först i mor-
gon till Vladikavkas. Fröken
L. moltiger, men hennes kavaljerer
Jarl, Neiglick m.fl. påstå att hon

hon är verldens intelligentaste
qvinna – kanske hon pratar så
mycket mer med dessa sina till
bedjare. Fru Demidoff är nu fär-
dig. Jag skall bara ta bort ett
diamantsmycke som han tycker
är för mycket. – Om måndag går
jag till storfursten Vladimir och
så reser jag, tror jag, några dagar
derpå. I går var jag neml.
hos fru Lavroff. Den lilla flickan
intresserar mig ej särdeles, och
dagern är ju så miserabel att
jag ej vill börja ett nytt lidande
genom att ännu måla något.
Jag skall derföre försöka skjuta
upp detta porträtt. I dag är
jag bjuden dit på middag, och
skall då utlägga för dessa huru
mycket de sjelfva vinna på att

få porträttet en annan gång,
så mycket mera som de, emot
vanan, stanna här nästa höst.
– Hos Manzeys var det rent
galet här om aftonen. Han
var bortrest och Schura fick
då några så förfärliga attacker
att de rakt trodde att hon skulle
dö. Hon blir alldeles likblek, stel, med
blå läppar och tuggar fradga. Det
är en svår pröfning för dem.
Heinricius sitter visst och tror
att jag skall resa som i mor-
gon. Beklagligtvis har jag ej
kunnat ge honom definitivt
svar, ty ännu har jag ju att
afgöra frågan och det Lav-
roffska porträttet. Emeller-
tid vill jag telegrafera till honom
i afton.
Fröken Manzey går allt och låter
påskina att hon lider orättvist

för sin kärlek till M. Volkoff. Är
detta pose, så tycker jag den
räcker väl länge, är det san-
ning så begriper jag ej hvarföre
hon går och hasar. – Jag för min
del har nu nog, af Petersburg
– öfvermåttan tillräckligt.
Kaufmann är i Italien, har
varit i Florens o.a ställen, som jag
svårt misstänker för att följa
eller förfölja fröken "Domsch" som
skall ha debuterat i Florens. Emel-
lertid har han genom sin från-
varo från Paris ej kunnat ut-
rätta de kommissioner jag bad
honom om – och det är ju
förargligt.
Fru Spetschinsky har fått tvillingar
två gossar, mycket förr än man
väntade evenemanget – detta är nu
veckans stora samtalsämne i
Jacobsonska familjen. De unga

herrarne som heta Alexander
och Jurii, lära emellertid vara
vid ganska god helsa, och hon
likaså.
Familjen på Gilje och "det unga
Danmark skickar jag från Paris.
Fru Demidoffs porträtt har
vunnit betydligt på att få
en annan fond. Något mäster
verk är det icke i mina ögon,
men de förklara sig nöjda, och
det är ju redan något. I
grunden förstår han sig ej på
målning, fastän han har lärt
sig en massa termer, som i
första ögonblicket slå blå dunst
i ögonen på folk.
I morgon är det fru Etterst födel
se dag – Jag skall skrifva till
henne –
Eder Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Hvarför skrifver ni ej? Jag antar att sakerna kommit fram med fröken Cedercreutz och boken med Neiglick, men ingenting bestämdt har jag fått veta.

  Maria Cedercreutz Hjalmar Neiglick
 • Har jag talt om att jag var på middag hos Runebergs och att vi alla följde Ingeniör Bergroth och den sanna qvinnan fröken Lupander till bangården. De ha nu kuskat på allt sedan tisdag afton, då middagen var, och komma först i morgon till Vladikavkas. Fröken L. moltiger, men hennes kavaljerer Jarl, Neiglick m.fl. påstå att hon hon är verldens intelligentaste qvinna – kanske hon pratar så mycket mer med dessa sina tillbedjare.

  Vladikavkaz Naëma Runeberg Johanna Victoria Lupander Edvin Bergroth Hjalmar Neiglick Robert Runeberg Jarl Hagelstam (osäker koppling)
 • Fru Demidoff är nu färdig. Jag skall bara ta bort ett diamantsmycke som han tycker är för mycket.

  Helene Demidov di San Donato Paul Demidov di San Donato
 • Om måndag går jag till storfursten Vladimir och så reser jag, tror jag, några dagar derpå.

  Vladimir Alexandrovitj
 • I går var jag neml. hos fru Lavroff. Den lilla flickan intresserar mig ej särdeles, och dagern är ju så miserabel att jag ej vill börja ett nytt lidande genom att ännu måla något. Jag skall derföre försöka skjuta upp detta porträtt. I dag är jag bjuden dit på middag, och skall då utlägga för dessa huru mycket de sjelfva vinna på att få porträttet en annan gång, så mycket mera som de, emot vanan, stanna här nästa höst.

  Lavrov Lavrov
 • Hos Manzeys var det rent galet här om aftonen. Han var bortrest och Schura fick då några så förfärliga attacker att de rakt trodde att hon skulle dö. Hon blir alldeles likblek, stel, med blå läppar och tuggar fradga. Det är en svår pröfning för dem.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandrine Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Heinricius sitter visst och tror att jag skall resa som i morgon. Beklagligtvis har jag ej kunnat ge honom definitivt svar, ty ännu har jag ju att afgöra frågan och det Lavroffska porträttet. Emellertid vill jag telegrafera till honom i afton.

  Gustav Heinricius Lavrov Lavrov
 • Fröken Manzey går allt och låter påskina att hon lider orättvist för sin kärlek till M. Volkoff. Är detta pose, så tycker jag den räcker väl länge, är det sanning så begriper jag ej hvarföre hon går och hasar. – Jag för min del har nu nog, af Petersburg – öfvermåttan tillräckligt.

  Sankt Petersburg Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Kaufmann är i Italien, har varit i Florens o.a ställen, som jag svårt misstänker för att följa eller förfölja fröken "Domsch" som skall ha debuterat i Florens. Emellertid har han genom sin frånvaro från Paris ej kunnat uträtta de kommissioner jag bad honom om – och det är ju förargligt.

  Paris Italien Florens Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Fru Spetschinsky har fått tvillingar två gossar, mycket förr än man väntade evenemanget – detta är nu veckans stora samtalsämne i Jacobsonska familjen. De unga herrarne som heta Alexander och Jurii, lära emellertid vara vid ganska god helsa, och hon likaså.

  Eugénie Spetschinsky Alexander Viktorovitj Spetschinsky Jurij Viktorovitj Spetschinsky
 • Familjen på Gilje och "det unga Danmark skickar jag från Paris.

  Paris Danmark
 • Fru Demidoffs porträtt har vunnit betydligt på att få en annan fond. Något mästerverk är det icke i mina ögon, men de förklara sig nöjda, och det är ju redan något. I grunden förstår han sig ej på målning, fastän han har lärt sig en massa termer, som i första ögonblicket slå blå dunst i ögonen på folk.

  Helene Demidov di San Donato Paul Demidov di San Donato
 • I morgon är det fru Etterst födelse dag – Jag skall skrifva till henne – Eder Atte

  Emilie von Etter