Personförteckning

greve, general, riksråd, deltog i kuppen mot Gustav IV Adolf 1809, förekommer i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1757-1815)
romersk patricierkvinna, mor till Tiberius och Gaius Gracchus
(190-110 f.Kr.)
Sankta Agata, jungfru som led martyrdöden, helgon i katolska kyrkan
(225-251)
biskop, reformator, översatte Bibeln till finska
(omkr. 1510-1557)
d.y., mor till Nero
(15 e.Kr.-59)
klassisk grekisk dramatiker
(ca 525 f.Kr.-456 f.Kr.)
av Mecklenburg, kung av Sverige, hertig av Mecklenburg
(1338/1340-1412)
den store, kung av Makedonien
(356-323 f.Kr.)
florentinsk författare, Italiens nationalskald, ämbetsman, statslärd
(ca 1265-1321)
florentinsk konstnär
(1535-1607)
grekisk filosof
(ca 500 f.Kr.-428 f.Kr.)
man från Bithynien, kejsar Hadrianus älskling och förtrogne, förgudad efter sin död, ibland tillbedd som gud, ibland som hero
(ca 111-130)
franskt nationalhelgon
(1412-1431)
flamländsk politiker och statsman
(ca 1290-1345)
helgon, grundare av franciskanerorden
(ca 1181-1226)
hunnernas kung
(ca 406-453)
den starke, kurfurste av Sachsen under namnet Fredrik August I, kung av Polen som August II
(1670-1733)
tysk tonsättare och organist
(1685-1750)
adelsätt från Toscana
karthagisk fältherre
(248-ca 183 f.Kr.)
italiensk konstnär
(1510-1592)
fransk dramatiker
(1732-1799)
tysk tonsättare och pianist
(1770-1827)
svensk skald
(1740-1795)
d.ä., teolog, ärkebiskop, hörde till Edelfelts farmors släkt
(1632-1709)
d.y., teolog, ärkebiskop, hörde till Edelfelts farmors släkt
(1675-1743)
svensk teolog, professor, ärkebiskop, orientalist, hörde till Edelfelts farmors släkt
(1689-1758)
lärare vid navigationsskola, kollegieassessor, Albert Edelfelts farmors bror
(1791-1845)
landshövding, bergsråd, hörde till Edelfelts farmors släkt
(1680-1755)
italiensk skulptör, arkitekt och målare
(1598-1680)
svensk friherre, författare, hovman, publicist, dramatiker
(1796-1868)
av Namur, drottning av Sverige, Norge och Skåne, g.m. kung Magnus Eriksson
(ca 1320-1363)
fransk poet, rikshistoriograf, medlem av Franska Akademien
(1636-1711)
fransk poet, författare och kritiker
(1636-1711)
fransk revolutionär
(1765-1795)
kejsare av Frankrike
(1769-1821)
greve av Molina, spansk tronpretendent, bror till Ferdinand VII av Spanien
(1788-1855)
italiensk furstinna från den mäktiga släkten Borgia; har i konsten ofta framställts som en femme fatale; syster till Cesare B.
(1480-1519)
fransk teolog och biskop
(1627-1704)
italiensk, florentinsk konstnär
(1445-1510)
fransk konstnär
(1703-1770)
korsriddare
(ca 1960-1100)
fransk möbelmakare, skulptör, konstnär, illustratör
(1642-1732)
flamländsk-florentinsk skulptör
(1529-1608)
grevlig ätt
hovfröken, godsägare, g.m. Jakob de la Gardie
(1596-1674)
greve, generalguvernör över Finland, kansler för Åbo Akademi, riksråd, g.m. 1. Christina Catharina Stenbock, 2. Beata De la Gardie
(1602-1680)
dansk astronom
(1546-1601)
italiensk arkitekt
(1444-1514)
svensk konstnär
(1759-1818)
romersk senator och statsman, var delaktig i mordet på Julius Caesar
(85 f. Kr.-42 f. Kr.)
romersk senator och statsman, deltog i mordet på Julius Ceasar
(85-42 f.Kr.)
upplyst, uppvaknad, en benämning som gavs Siddhartha Gautama vars lära är grundläggande för buddhismen, den historiska personens liv är främst känt genom myter
skotsk nationalpoet
(1759-1796)
brittisk lord, författare
(1788-1824)
romersk kejsare
(100-44 f.Kr.)
fransk-schweizisk reformator
(1509-1564)
spansk konstnär
(1601-1657)
romersk fältherre och statsman, delaktig i mordet på Julius Caesar och i det inbördeskrig i romarriket som påföljde detta
(86 f.Kr. -42 f. Kr.)
Cato den yngre, romersk senator
(95-46 f.Kr.)
Sankta Cecilia, helgon, kyrkomusikens, musikernas och de blindas skyddshelgon
riksråd, diplomat, kammarrevisionspresident
(1684-1754)
florentinsk skulptör, guldsmed och äventyrare
(1500-1571)
italiensk patricierdam
(1577-1599)
amiral, skeppsbyggmästare
(1721-1808)
fransk grammatiker
(1787-1858)
fransk greve, politiker, diplomat, militär och författare
(1768-1848)
polsk kompositör
(1810-1849)
präst, teolog, diktare
(1774-1806)
fransk skald, anklagad för brott mot staten och sedermera giljotinerad
(1762-1794)
romersk talare, författare, politiker
(106-43 f.Kr.)
italiensk konstnär
(ca 1459-1517)
markis, fransk hovman, förekommer som karaktär i roman av Alfred de Vigny och i opera av Charles Gounod
(1620-1642)
romersk kejsare
(10 f.Kr-54 e.Kr)
påve
(1536-1592)
girondist under franska revolutionen, Jean Paul Marats mördare
(1768-1793)
fransk dramatiker
(1606-1684)
italiensk renässanskonstnär
(ca 1489-1534)
flamländsk konstnär
(1584-1669)
greve, poet, diplomat, riksråd, en av rikets herrar, kanslipresident, universitetskansler
(1731-1785)
fransk konstnär och möbelarkitekt
(1748-1825)
fransk konstnär
(1797-1856)
fransk kurtisan och salongsvärdinna
(1613-1650)
grekisk filosof
(ca 412-323 f.Kr.)
italiensk konstnär
(1616-1686)
italiensk konstnär
(1581-1641)
florentinsk skulptör
(ca 1386-1466)
genovesisk amiral
(1539-1606)
nederländsk konstnär
(1613-1675)
friherre, överste, landshövding och ståthållare, chef över Upplands regemente, förekommer i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1767-1822)
flamländsk konstnär
(1599-1641)
tysk konstnär, grafiker och konstteoretiker
(1471-1528)
greve av Egmont, motsatte sig tillsammans med greve av Hoorn den spanska inkvisationen i Spanska Nederländerna, avrättades på Grand-Place i Bryssel, där en staty av honom och Hoorn restes, den flyttades sedermera till Place du Petit Sablon
(1522-1568)
amiral, tecknare, riksdagsledamot, fältmarskalk, artilleriofficer
(1710-1772)
av Thüringen, ungersk lantgrevinna och franciskantertiar, helgon
(1207-1231)
drottning av England
(1533-1603)
svensk bergsman och frälseman, upprorsledare och rikshövitsman
(sl. 1300-tal-trol. 1436)
kung av Sverige
(1533-1577)
kung av Sverige
(ca 1316-1374)
flamländsk konstnär
(1390-1441)
italiensk parfymtillverkare
(1685-1766)
d.y., svensk greve, generallöjtnant, riksmarskalk och ambassadör under Gustav III:s tid
(1755-1810)
renässanskonstnär
(1395-1455)
finländsk konstnär
(1784-1833)
uppförde troligen i slutet av 1400-talet den gamla huvudbyggnaden på godset Qvidja
friherre, riksmarsk, ståthållare
(1535-1597)
bankir, grundare till fransk bankirdynasti med kontor i Paris
(1767-1855)
fransk konstnär
(1732-1806)
italiensk konstnär från Bologna
(1450-1517)
kejsare av Österrike, kejsare av tysk-romerska riket som Frans II till 1806
(1786-1835)
kung av Frankrike
(1494-1547)
den store av Preussen
(1712-1786)
drottning av Sverige, g.m. Gustav IV Adolf
(1781-1826)
grevinna Blessington, irländsk författare och salongsvärdinna i London
(1789-1849)
fransk författare
(1776-1852)
svensk historiker, filosof, författare, tonsättare, professor i historia, ledamot av Svenska Akademien
(1783-1847)
Sankt Göran, kristen martyr, helgon
(275/280-303)
renässanskonstnär från Florens
(1449-1494)
florentinsk konstnär
(1449-1494)
italiensk konstnär
(ca 1477-1510)
fransk författare, dramatiker
(1804-1855)
fransk konstnär
(1767-1824)
flamländsk konstnär
(ca 1435/1440-1482)
författare, poet, naturforskare
(1749-1832)
fransk prinsessa, drottning av Polen
(1611-1667)
romersk politiker och folktribun, bror till Tiberius Gracchus, son till Tiberius Sempronius Gracchus d.ä. och Cornelia Africana
(153-121 f.Kr.)
romersk politiker och folktribun, bror till Gaius Gracchus, son till Tiberius Sempronius Gracchus d.ä. och Cornelia Africana
(ca 162-133 f.Kr)
kung av Sverige
(1496-1560)
kung av Sverige
(1594-1632)
kung av Sverige
(1746-1792)
kung av Sverige
(1778-1837)
fransk konstnär
(1783-1855)
fransk konstnär
(1791-1824)
musiker, tonsättare, hovkapellmästare i Sverige, senare director musices vid Uppsala universitet och "studentsångens fader"
(1759-1833)
dansare, hertig Fredrik Adolfs mätress
(1758-1826)
svensk författare och poet, känd gestalt i Stockholms teater- och ordensliv, nära vän till Bellman
(1732-1800)
österrikisk tonsättare
(1732-1809)
tysk filosof
(1770-1831)
tysk författare
(1797-1856)
Katarina av Alexandria, jungfru, martyr, helgon
(ca 282-ca 305)
kung av Frankrike, kung av Polen
(1551-1589)
kung av Frankrike
(1553-1610)
kung av England
(1491-1547)
g.m. Herodes II och senare med Herodes Antipas, mor till Salome
(15 f.Kr.-efter 39 e.Kr.)
finländsk författare, g.m. majoren, friherre Gustav Hjärne som var stationerad på Sveaborg vid fästningens kapitulation 1808
(1779/1780[?]-1860)
d.y., tysk konstnär
(1497-1543)
norsk-dansk författare
(1684-1754)
enligt tradition författare till eposen Iliaden och Odysséen
greve av Hoorn, motsatte sig tillsammans med greve Egmont den spanska inkvisationen i Spanska Nederländerna, avrättades på Grand-Place i Bryssel, där en staty av honom och Egmont restes, den flyttades sedermera till Place du Petit Sablon
(ca 1518-1568)
romersk skald
(65 f.Kr.-8 f.Kr.)
österrikisk pianist, tonsättare
(1778-1837)
böhmisk teolog och reformator
(1371-1415)
amerikansk författare
(1783-1859)
fransk konstnär
(1767-1855)
kung av Sverige
(1537-1592)
flamländsk konstnär
(1593-1678)
kejsarinna av Frankrike, Napoleon I:s första gemål
(1763-1814)
påve
(1443-1513)
finländsk major, deltog i Anjalaförbunder 1788 och tvingades i landsflykt, rehabiliterades i Finland 1809
(1757-1825)
tysk filosof
(1724-1804)
hertig av Burgund, kallad Karl den djärve
(1433-1477)
den store, frankisk kung
(742-814)
greve av Flandern, Karl den gode, son till danske kungen Knut den helige och Adele av Flandern
(1085-1127)
kung av Sverige
(1550-1611)
kung av Frankrike
(1757-1836)
kung av Sverige
(1655-1697)
kung av Sverige
(1682-1718)
kung av Sverige
(1748-1818)
kung av Sverige
(1763-1844)
kejsarinna av Ryssland, även Katarina den stora
(1729-1796)
österrikisk konstnär
(1741-1807)
finländsk major, 1789 dömd för delaktighet i Anjalaförbundet, flydde till Ryssland, rehabiliterad i Finland 1809
(1753-1808)
polsk-litauisk militäringenjör och militärledare som deltog i amerikanska frihetskriget och i det polska upproret vid Polens andra och tredje delning
(1746-1817)
Kristian Tyrann, kung av Danmark och Norge, kung av Sverige
(1481-1559)
Kristina av Sachsen, dansk, norsk och svensk drottning, g.m. kung Hans av Danmark
(1461-1521)
drottning av Sverige
(1626-1689)
mor till Pietro Krohn, g.m. Frederik Krohn
(1807-1853)
kung i antikens Lydien, känd som ofantligt rik
fransk författare, mest känd som fabeldiktare
(1621-1695)
fransk hovman och författare, ledamot av Franska Akademin,
(1645-1696)
markis av Lafayette, fransk general och statsman
(1757-1834)
konstnär
(ca 1510-1586)
schweizisk filosof, författare och präst, utvecklare av fysiognomiken
(1741-1801)
tysk matematiker, filosof och friherre
(1646-1716)
österrikisk-ungersk poet
(1802-1850)
fransk kurtisan och världsdam, författarinna
(1620-1705)
svensk författare, en svensk 1700-talsklassiker, g.m. publicisten Petter Lenngren
(1754-1817)
påve
(1475-1521)
kung av Sparta
(ca 540-480 f.Kr.)
rysk författare
(1814-1841)
naturforskare, botanist
(1707-1778)
italiensk, florentinsk konstnär, far till konstnären Filippino Lippi
(1406-1469)
kung av Frankrike
(1773-1850)
grundare av jesuitorden, helgon
(1491-1556)
Sankta Lucia, martyr och helgon
(ca 283-304)
den helige, kung av Frankrike
(1214-1270)
kung av Frankrike och Navarra
(1601-1643)
kung av Frankrike
(1638-1715)
kung av Frankrike
(1710-1774)
kung av Frankrike
(1754-1793)
kung av Frankrike
(1755-1824)
tysk reformator
(1483-1546)
prins av Sverige, son till Gustav Vasa
(1542-1595)
kung av Sverige, son till Magnus Eriksson och drottning Blanka av Namur
(1339-1359)
kung av Norge, kung av Sverige (medregent), son till Blanka av Namur och Magnus Eriksson, g.m. Margareta Valdemarsdotter
(1340-1380)
italiensk konstnär
(1431-1506)
fransk läkare, tidningsman, revolutionspolitiker
(1743-1793)
fransk general
(1769-1796)
romersk kejsare
(121-180)
unionsdrottning, drottning av Danmark och Norge, drottning av Sverige, g.m. Håkan Magnusson
(1353-1412)
Stuart / Queen of Scots, drottning av Skottland och Frankrike
(1542-1587)
tysk-romersk kejsarinna
(1717-1780)
drottning av Frankrike, g.m. Ludvig XVI av Frankrike, giljotinerad 1793
(1755-1793)
romersk fältherre och statsman
(157-86 f.Kr.)
svensk konstnär, professor
(1739-1818)
ungrenässanskonstnär
(1401-1428)
drottning av Frankrike
(1519-1589)
drottning av Frankrike och Navarra, g.m. Henrik IV, mor till Ludvig XIII
(1575-1642)
flamländsk konstnär av tyskt ursprung
(ca 1435-1495)
tysk tonsättare, pianist
(1809-1847)
holländsk konstnär
(1629-1667)
tysk tonsättare
(1791-1864)
kardinal och berömd lingvist och hyperpolyglott
(1774-1849)
italiensk konstnär, arkitekt, diktare
(1475-1564)
engelsk poet, skriftställare, statstjänsteman
(1608-1674)
fransk teaterman
(1622-1673)
greve, statsman, godsägare
(1764-1851)
markis, avrättades av drottning Kristina då hon upptäckte att han förrått hennes planer på att överta kungariket Neapel för påvens räkning
(1626-1657)
evangelisk predikant, pastor och väckelseledare
(1802-1856)
tysk-österrikisk kompositör, pianist och violinist
(1756-1791)
spansk konstnär
(1617-1682)
fransk författare
(1810-1857)
Sankt Nikolaus, helgon i katolska och ortodoxa kyrkan med festdag 6 december
(ca 280-343)
drottning av Sverige
(1550-1612)
överste, generallöjtnant
(1763-1824)
romersk författare och historiker
(ca 100 f.Kr.-24 e.Kr.)
romerk kejsare
(37-68)
kejsare
(1796-1855)
fransk grammatiker och lexikograf, diplomat
(1756-1841)
prins, senare kung av Sverige
(1799-1859)
holländsk konstnär
(1610-1685)
diplomat, riksdagsledamot, poet, kammarherre, en av rikets herrar, överstemarskalk
(1750-1818)
fransk konstnär och keramiker
(ca 1510-ca 1589)
general i Makedonien
(ca 400-330 f.Kr.)
d.y., svensk konstnär
(1733-1805)
atensk statsman
(495 f.Kr.-429 f.Kr.)
svensk prokurator, kunglig sekreterare
(ca 1530-1568)
italiensk konstnär
(ca 1448-1532)
grekisk skulptör
(ca 490 f.Kr.-430 f.Kr)
Alexander den stores läkare
hertiginna av Valentinois, fransk hovdam, mätress till kung Henrik II av Frankrike
(1499-1566)
enligt tradition kungariket Roms andre kung
(753-673 f.Kr.)
polsk ledare, general, krigsminister, stred för Napoleon under Napoleonkrigen, marskalk av Frankrike
(1763-1813)
Dantes musa
(1266-1290)
furste, fältmarskalk, statsman, Katarina den storas gunstling
(1739-1791)
fransk konstnär
(1594-1665)
rysk författare och nationalskald
(1799-1837)
fransk dramatiker
(1639-1699)
italiensk konstnär och arkitekt
(1483-1520)
fransk tonsättare och musikteoretiker
(1683-1764)
nederländsk konstnär
(1606-1669)
italiensk konstnär
(1575-1642)
fru, g.m. kapten Carl Vilhelm Reuterskiöld som tjänstgjorde på Sveaborg 1808 när fästningen kapitulerade under finska kriget
(1771-1811)
spansk konstnär
(1591-1652)
fransk kardinal, statsman, hertig
(1585-1642)
flamländsk skald
(1811-1849)
greve, fysiokratisk tänkare, fransk revolutionspolitiker
(1749-1791)
florentinsk skulptör och keramiker
(1399/1400-1482)
schweizisk konstnär och gravör
(1794-1835)
Robert den fromme, kung av Frankrike
(972-1031)
fransk revolutionär
(1758-1794)
fransk hertig, författare
(1613-1680)
frankisk riddare, gav upphov till flera sånger och skildringar, bl.a. Rolandssången
(736-770)
renässanskonstnär
(ca 1492-1546)
schweizisk-fransk författare och politisk filosof
(1712-1778)
flamländsk konstnär
(1577-1640)
firad skönhet vid Gustav III:s hov, dömd till döden för stämplingar mot regeringen 1794, benådad
(1766-1823)
nederländsk konstnär
(1600/1603-1670)
dotter till Herodias och styvdotter till Herodes Antipas, krävde på Herodias inrådan Johannes Döparens huvud på fat efter att ha dansat för Herodes och hans gäster
(ca 14-62/71)
grekisk poet
renässanskonstnär
(1486-1531)
preussisk arkitekt
(1781-1841)
tysk teolog och filosof
(1768-1834)
g.m. statssekreterare Elis Schröderheim
(1754-1791)
österrikisk tonsättare
(1797-1828)
tysk kompositör och musikkritiker
(1810-1856)
underlöjtnant vid Svea artilleriregemente, deltog i Finska kriget 1808–1809 i Österbotten, sårades och avled 1808, förekommer i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1792-1808)
Sir, skotsk författare
(1771-1832)
romersk ädling
Sankt Sebald av Nürnberg; eremit och missionär; staden Nürnbergs skyddshelgon
svensk skulptör och tecknare
(1740-1814)
engelsk författare, dramatiker
(1564-1616)
klassisk grekisk dramatiker
(497 f. Kr.-406 f. Kr.)
judisk nederländsk filosof
(1632-1677)
finländsk greve, generalguvernör, general; deltog i Gustav III:s statsvälvning, övergick senare i rysk tjänst under Katarina II och hennes efterträdare
(1740-1819)
kung av det polsk-litauiska samväldet
(1732-1798)
Madame de Staël, författare, salongsvärdinna
(1766-1817)
diplomat, kammarherre
(1749-1802)
nederländsk konstnär
(1626-1679)
grevlig ätt
d.ä., österrikisk kompositör
(1804-1849)
d.ä. riddare, riksföreståndare
(1437-1503)
general
(1593-1644)
fransk författare
(1804-1857)
fransk markisinna, berömd och stilbildande brevskrivare, känd som Madame de Sévigné
(1626-1696)
skald, professor, biskop, ledamot av Svenska Akademien
(1782-1846)
flamländsk konstnär, grundare av Kungliga konstakademien i Antwerpen
(1610-1690)
holländsk konstnär
(1617-1681)
politiker och general från Aten under antiken
(ca 525-460 f.Kr.)
svensk författare
(1759-1808)
dansk skulptör
(1770-1844)
assyrisk kung på 700-talet f.Kr.
italiensk konstnär
(1518-1594)
italiensk renässanskonstnär
(ca 1488-1576)
fältmarskalk, riksråd, generalguvernör
(1603-1651)
fransk kapucinmunk, Richelieus förtrogna och medarbetare
(1577-1638)
påve
(1568-1644)
kungaätt
nederländsk konstnär
(1628-1691)
italiensk konsthistoriker, konstnär, arkitekt
(1511-1574)
generallöjtnant, befälhavare under Finska kriget 1808–1809, förekommer i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
(1763-1818)
spansk konstnär
(1599-1660)
fransk konstnär
(1789-1863)
italiensk konstnär
(1528-1588)
florentinsk konstnär och guldsmed
(1435-1488)
fransk författare, greve
(1797-1863)
Karl XIV Johans trotjänare
italiensk konstnär, arkitekt, uppfinnare, naturforskare
(1452-1519)
d.ä., tysk skulptör och bronsgjutare
(ca 1460-1529)
italiensk-fransk arkitekt
(1791-1853)
fransk författare, filosof
(1694-1778)
forskningsresande, arabist
(1811-1852)
Förenta staternas första president
(1732-1799)
fransk konstnär
(1684-1721)
ungersk-fransk konstnär
(1838-1900)
norsk författare och folkupplysare
(1808-1845)
flamländsk konstnär
(1399/1400-1464)
svensk konstnär
(1812-1846)
engelsk teolog och reformator
(ca 1330-1384)
schweizisk reformator
(1484-1531)