Beskrivning

herr

Källor

Inga källor
Paris tisdag d. 12 april 87 12 april 1887
Grosjean berättar att Madame Weissgerber har rest brådskande till Cannes, eftersom läkarna har påstått att sonens lunga har något fel; han är hennes enda barn; hon måtte vara ängslig, eftersom fadern, herr Weissgerber dog ung i lungsot.