Beskrivning

Madame, sedermera Madame R. Berenger

Källor

Inga källor
Paris d. 14 dec 86 14 december 1886
Madame Weissgerber de Stragéwicz är bildad; hon är god vän med madame Koechlin; Edelfelt ska kanske måla ett porträtt av Madame Weissgerber de Stragéwicz också.
Fragment 1 januari 1887
Madame Weissgerber har haft sin andra porträttseance; hon är klok och sitter modell förträffligt; hon är lång och mager med stora drag, det blir lätt att måla hennes drag.
Madame Weissgerber talar om sin kusin Mademoiselle Grosjean som hon vill gifta bort; Edelfelt tror att Madame Weissgerber har haft planer.
Paris d. 2 Januari 87 2 januari 1887
Porträttet av Alexandre Weissgerber är på god väg; Madame Weissgerber tycker att det är likt; seanserna kommer att bli färre då Alexandre börjar skriftskolan.
Paris d. 21 februari 87 21 februari 1887
Leo Mechelin gjorde visit i ateljén just som Alexandre Weissgerber satt modell, och conciergen skulle hämta frukost åt honom, Edelfelt och Madame Weissgerber; Edelfelt hade dessutom ont i magen; Mechelin måste ha funnit honom besynnerlig.
Paris d. 3 mars 1887 3 mars 1887
Madame Weissgerber har haft en 17–18-årig kusin från Belfort, Mademoiselle Elisabeth, med sig i Edelfelts ateljé då sonen har suttit modell; Raymond och Jean-Leonard Koechlin kom till ateljén samtidigt under pretexten att de ville se porträttet, men det var snarare för att få umgås med den unga kusinen; Madame Weissgerber och Edelfelt skrattade åt kurtisen.
Paris fredag d. 11 mars 87 11 mars 1887
På söndagen var Edelfelt på middag hos Madame Weissgerber, som är mor till Alexandre Weissgerber vars porträtt Edelfelt målar; gäster var fru Koechlin med söner, en ambassadsekreterare, Madame Weissgerbers unga kusin Mademoiselle Elisabeth Grosjean med far; Mademoiselle Elisabeth spelade piano, Jean-Leonard Koechlin spelade violin.
Paris tisdag d. 12 april 87 12 april 1887
Grosjean berättar att Madame Weissgerber har rest brådskande till Cannes, eftersom läkarna har påstått att sonens lunga har något fel; han är hennes enda barn; hon måtte vara ängslig, eftersom fadern, herr Weissgerber dog ung i lungsot.
Det behövs ännu en seance för porträttet av unge Weissgerber; om de stannar hela våren i Cannes är det oklart när porträttet blir färdigt.
Paris d. 5 juni 87 5 juni 1887
Madame Weissgerber har inte kunnat sitta modell; hon haft besök av tre flickor, varav en genast insjuknade i mässling.
Edelfelt har börjat om pastellen av Madame Weissgerber på ny duk.
Paris d. 8 juni 87 8 juni 1887
Edelfelt får pengarna för porträttet av Madame Weissgerber och hennes son på lördag, 5000 franc; Edelfelt ska betala förgyllare och skräddare, uträtta kommissioner; han lånar 1000 eller 200 av Chambure imorgon för att vinna tid.
Osäker koppling Edelfelt har porträttseancer ytterligare i dag och i morgon.
Paris 21 mars 21 mars 1888
Edelfelt besökt Madame Weissgerber för att få porträttet; också hon vill göra Ellans bekantskap.
Paris 1sta Maj 1888. 1 maj 1888
Alla Edelfelts tavlor – porträttet av grevinnan Lewenhaupt, porträttet av Madame Weissgerber och "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka" – är väl placerade.